Jazyk 

WAP Medjugorje WebSite


Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. června 2017
Drahé děti! Dnes vám chci poděkovat za vaší vytrvalost a vyzvat vás, abyste se otevřely hluboké modlitbě. Modlitba je, dítka, srdce víry a naděje na věčný život. Proto, modlete se srdcem až vaše srdce bude zpívat s vděčností Bohu Stvořiteli, který vám dal život. Já jsem s vámi, dítka, a přináším vám své mateřské požehnání míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červen 2017 (Mimořádná)
2. červenec 2017 (Mimořádná)
 

 


Citát dne od Our Lady of Medjugorje ( 23. červenec 2017 )
Dnes vás zvu žít mír ve vašich srdcích a rodinách. Není mír, dítka, kde není modlitba, a není láska, kde není víra.“

 


Wap Home | Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws