Jazyk 

Novinky z Medžugorje

22. leden 2013 , Aktualizováno 25. březen 2013 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
12. prosinec 2012 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
9. červenec 2012 , Aktualizováno 2. září 2012 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
21. červenec 2012 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest

Medžugorje, 1. - 6. 08. 2012.

„Dej nám větší víru!" (Lk 17,15)

26. duben 2012 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
7. leden 2012 , Aktualizováno 1. březen 2012 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
1. březen 2012 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

V Medžugorji byl také pan Rateb Rabie, prezident Křesťanského ekumenického společenství. Novináři radiostanice Mir Medžugorje s ním připravili rozhovor. Pan Rateb je Křesťan z Palestiny, narodil se v Jordánu, protože jeho rodiče byli donuceni opustit Jeruzalém v roce 1948. Později odešel do USA, oženil se a žije tam již 35 roků.

22. listopad 2011 , Aktualizováno 13. prosinec 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
2. říjen 2011 , Aktualizováno 22. listopad 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
14. červenec 2011 , Aktualizováno 13. srpen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
9. květen 2011 , Aktualizováno 14. červenec 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
13. červen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Novéna Královny Míru

Ve středu 15. června 2011 byla zahájena Novéna ke Královně Míru. Každý den včetně pátku se budeme v 16 hodin modlit růženec na Podbrdu – na Kopci zjevení.

Večerní modlitebně - liturgický program začíná v 18 hodin modlitbou Růžence, mše svatá je v 19 hodin. Každý den Novény bude pobožnost Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, ve čtvrtek a pátek po večerní mši svaté, a ostatní dny od 22 do 23 hodin.

Novéna je příležitostí k osobnímu projevu vděčnosti Bohu za všechny milosti udělené prostřednictvím Nebeské Matky za uplynulých 30 roků.

Zobrazit více

 

Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )
21. květen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Na přelomu roku 2009, 2010 vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn prvně navštívil Medžugorje a komunitu Cenacolo, která zde již roky působí. Kardinál chtěl navštívit místo ze kterého vzešly mnohé „dobré plody“. Medžugorje je pro něj „škola normálního křesťanského života ve které se učí věřit v Krista, modlit, žít z Eucharistie, praktikovat lásku k bližnímu, upevňovat to podstatné v každodenním křesťanském životě“, jak pohlásil kardinál v jednom rozhovoru bezprostředně po svém návratu do Vídně.

24. duben 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás."
(Evangelium podle Jana 20,21)

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle

Šťastné a požehnané velikonoce!

Farář a medžugorští františkáni

Fotografie

11. březen 2011 , Aktualizováno 19. duben 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
4. leden 2011 , Aktualizováno 11. březen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
25. leden 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Osmnácté mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charativních skupin  souvisejících s Medžugorjem, se bude konat v Medžugorji od 6. 3. do 10. 3. 2011. 

Tématem tohoto setkání:

«…Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa »(Mt 28, 20).

17. prosinec 2010 , Aktualizováno 11. leden 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
24. prosinec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Vánoční a novoroční blahopřání

Skutečně, z jeho plnosti jsme přijali, a to milost za milostí, protože On je mír náš!

S přáním, aby Boží mír vládl v srdcích, v rodinách, ve všech zemích a na celém světě, spojeni v modlitbách se všemi přáteli Medžugorje po celém světě přejeme:

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2011!

Ať vám tyto vánoce jsou dny radosti a míru. Ať vás Ježíš navštíví ve vašich rodinách a zrodí se ve skrytosti vašeho srdce!

Farní úřad Medžugorje
Informační centrum "Mir" Medžugorje

 

Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )
20. listopad 2010 , Aktualizováno 25. listopad 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
25. říjen 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
14. září 2010 , Aktualizováno 6. říjen 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
11. září 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

I v září je Medžugorje plné poutníků

Od doby co se v Medžugorji vede statistika o podaných svatých přijímáních, letošní srpen, překonal všechny dosavadní záznamy. Bylo podáno 326 500 svatých přijímání! Neobvykle vysoký počet poutníků ze všech zemí světa pokračuje dále i v uplynulých dnech měsíce září.

Informační kancelář již 1. září zaznamenala příjezd mnoha nových poutních skupin z Itálie, Slovenska, České republiky, Polska, Řecka, Maďarska, Německa, Rakouska, Španělska, Belgie, Irska a Libanonu. Každý z poutníků v sobě nosí své vlastní zážitky ze setkání s Medžugorjí. Mezi nimi vám tentokrát přinášíme zážitky čtyřiapadesátiletého kněze Francisca Verara z Panamy. Již 24 roků přijíždí na poutě do Medžugorje. V Panamě založil Radio Maria a v roce 1995 vystavěl kostel, který vypadá jako medžugorský. On říká: „V Panamě máme modlitební skupiny, které žijí medžugorskou spiritualitu. Už 7 roků máme stále klanění.

Od roku 1997 existuje zvláštní společenství, které se snaží žít poselství Královny míru. Vidím hojné plody Medžugorje ve své zemi. Máme dva kostely, které se nazývají Marie, Královny míru, a každým rokem máme výroční slavnost, 25. června. Medžugorje se stalo mým životem. Mír, lásku a radost, které jsem našel zde jsem nenašel na žádném místě na světě, i když jsem putoval do mnoha svatyní. V Medžugorji jsem prožil nejšťastnější dny svého života – svědčí tento kněz.

 

Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )
30. srpen 2010 , Aktualizováno 3. září 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
8. srpen 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest

Mladifest, které bylo zahájeno v neděli 1. srpna 2010 pod heslem „Mistře Dobrý, co mám činit, abych získal život věčný“ , skončilo v pátek 6. srpna děkovnou mší svatou v pět hodin ráno na Križevaci. Mši svaté předsedal vedl fra Danko Perutina. Večer před tím, 5. srpna, medžugorský farář, fra Petar Vlašić, jako hostitel, poděkoval všem, popřál jim šťastný návrat a pozval všechny shromážděné na následující 22. Mladifest, který se bude konat v Medžugorji v roce 2011.

7. červenec 2010 , Aktualizováno 25. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
10. duben 2010 , Aktualizováno 7. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest

Medžugorje, 1. - 6. 8. 2010.

„Mistře dobrý, co mám činit, abych získal život věčný?“ (Mk 10,17)

1. červen 2010 , Aktualizováno 7. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
5. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Projev apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině, arcibiskupa Alessandra D’errica během eucharistické liturgie při příležitosti společného zasedání Biskupské konference Bosny Hercegoviny a Chorvatské biskupské konference, v Mostaru 24. května 2010.

5. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Od úterý, 15. června, kdy začala Devítidenní pobožnost ke Královně Míru, se farníci a poutníci každý den v 16 hodin modlili Růženec na Kopci Zjevení – Podbrdu, jako projev osobní vděčnosti Bohu za všechny milosti udělené prostřednictvím Nebeské Matky. Večerní modlitební - liturgický program začínal v 18 hodin modlitbou Růžence, následovala slavnostní mše svatá v 19 hodin, které prvních sedm dnů předsedali medžugorští františkáni. Poslední dva dny novény a hlavní mši svaté na 29. výročí zjevení předsedal prof. dr. Tomislav Ivančić ze Záhřebu. Cesty na Kopec Zjevení i na Križevac byly každým dnem užší pro počet poutníků, který se každým dnem zvyšoval.

 


Wap Home | Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws