Language 

16 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2013

Medjugorje Message - April 25, 2013

Date: April 26, 2013 , Last update April 28, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 25. dubna 2013

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2013
Drahé děti! Modlete se, modlete se, jenom se modlete, až se vaše srdce otevře do víry jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Toto je čas milosti, který vám Bůh dává mojí přítomností, ale vy jste daleko od mého srdce, proto vás volám k osobnímu obrácení a rodinné modlitbě. Ať je vám Písmo svaté vždy podnětem. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws