Language 

14 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2014

Medjugorje Message - April 25, 2014

Date: May 1, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 25. dubna 2014

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2014
Drahé děti! Otevřte svá srdce milosti, kterou vám Bůh dává přese mne, jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Buďte modlitba a láska pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a Jeho lásky. Já jsem s vámi a za vás všechny se přimlouvám před svým Synem Ježíšem a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws