Language 

19 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2017

Medjugorje Message - April 25, 2017

Date: April 30, 2017
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2017

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2017
Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws