Language 

16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - December 2, 2016 - 2 dicembre 2016

Date: December 8, 2016
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 2. december 2016

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti! Moje materinské srdce plače, keď sa pozerám na to, čo moje deti robia. Hriechy sa množia, čistota duše je stále menej dôležitá, na môjho Syna sa zabúda, čoraz menej sa uctieva a moje deti prenasledujú. Preto vy, deti moje, apoštoli mojej lásky, dušou a srdcom vzývajte meno môjho Syna. On má pre vás slová svetla. On sa vám zjavuje, s vami láme chlieb a dáva vám slová lásky, aby ste ich premieňali na milosrdné skutky a tak boli svedkami pravdy. Preto, deti moje, nebojte sa. Dovoľte môjmu Synovi prebývať vo vás. On si vás použije, aby sa postaral o ranených a obracal stratené duše. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe ruženca. Modlite sa ho s pocitmi dobroty, obety a milosrdenstva. Modlite sa nielen slovami, ale skutkami milosrdenstva. Modlite sa s láskou za všetkých ľudí. Môj Syn obetou povýšil lásku. Preto žite s ním, aby ste mali silu a nádej, aby ste mali lásku, ktorá je životom a ktorá vedie k večnému životu. Z Božej lásky som i ja s vami a materinskou láskou vás budem viesť. Ďakujem vám.
Panna Mária bola veľmi smutná.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws