Language 

Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2014 - 25 luglio 2014

Date: July 27, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. júl 2014

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2014
Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti prežívate v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, nech vás Duch Svätý vedie a podnecuje, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som s vami a so svätými a s anjelmi sa prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws