Language 

16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2017 - 25 luglio 2017

Date: July 29, 2017
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2017

Video not available in wap version.

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2017
Các con yêu dấu, Các con hãy cầu nguyện và phản ảnh tình yêu Thiên Chúa tới tất cả những người còn xa vời Thiên Chúa và các giới răn của Ngài. Các con nhỏ ơi, hãy trung tín và quyết tâm trong việc hoán cải và hành động trên chính mình, để rồi, cho các con, sự thánh thiên của cuộc sống mới thành hiện thực; và khích lệ nhau trong sự lành thánh qua việc cầu nguyện, để rồi cuộc sống của các con trên trái đất mới có thể dịu êm hơn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws