Language 

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2013 - 25 giugno 2013

Date: June 27, 2013 , Last update July 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2013

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2013
Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, aby vám On dal svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, deti moje, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Ja som vaša matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Vy ste, deti moje, pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws