Language 

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2013 - 25 giugno 2013

Date: June 27, 2013 , Last update July 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 25. června 2013

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 25. června 2013
Drahé děti! S radostí v srdci vás všechny mám ráda a vyzývám vás, přibližte se mému Neposkvrněnému srdci, abych vás mohla ještě více přiblížit mému Synu Ježíšovi, aby vám On dal svůj mír a lásku, pokrm pro každého z vás. Otevřte se, dítka, modlitbě, otevřte se mojí lásce. Já jsem vaše matka a nemohu vás nechat samotné v bloudění a hříchu. Vy jste pozvaní, dítka, abyste byly moje děti, moje milované děti, abych vás všechny mohla obětovat svému Synu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws