Language 

16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2014 - 25 giugno 2014

Date: June 28, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2014

Video not available in wap version.

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2014
Các con yêu dấu, Đấng Tối Cao đang ban cho Mẹ ân sủng để Mẹ vẫn có thể ở với các con và hướng dẫn các con trong lời cầu nguyện hướng về con đường bình an. Trái tim và linh hồn các con khát khao cho sự bình an và yêu thương, cho Thiên Chúa và hoan lạc của Ngài. Vì thế, các con nhỏ ơi, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và trong sự cầu nguyện các con sẽ khám phá ra sự khôn ngoan của cuộc sống. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và cầu bầu cho mỗi người các con trước nhan Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws