Language 

16 Videos Medjugorje Message - March 25, 2013

Date: March 29, 2013 , Last update April 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. marec 2013

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2013
Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws