Language 

16 Videos Medjugorje Message - March 25, 2013

Date: March 29, 2013 , Last update April 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 25. března 2013

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 25. března 2013
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás vybízím, abyste vzaly do rukou kříž mého milovaného Syna, Ježíše Krista, a abyste uvažovaly o jeho mukách a smrti. Ať vaše trápení bude sjednocené v jeho trápení a láska zvítězí, protože On, který je Láska, dal sám sebe z lásky, aby spasil každého z vás. Modlete se, modlete se, modlete se, až láska a mír zavládnou ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws