Language 

16 Videos Medjugorje Message - March 25, 2013

Date: March 29, 2013 , Last update April 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Polski - Orędzie, 25. marzec 2013r.

Video not available in wap version.

Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2013r.
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws