Language 

13 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 2, 2013 - 2 maggio 2013

Date: May 2, 2013 , Last update May 6, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 2. máj 2013

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti, opäť vás pozývam, aby ste milovali a nie, aby ste súdili. Môj Syn bol z vôle nebeského Otca medzi vami, aby vám ukázal cestu spásy; aby vás spasil a nie, aby vás súdil. Ak chcete nasledovať môjho Syna, nebudete súdiť, ale milovať, ako vás miluje nebeský Otec. A keď vám je najťažšie, keď padáte pod ťarchou kríža, nezúfajte si, nesúďte, ale si spomeňte, že ste milovaní a chváľte nebeského Otca za jeho lásku. Deti moje, neodbočte z cesty, ktorou vás vediem. Nežeňte sa do záhuby. Nech vás modlitba a pôst posilnia, aby ste mohli žiť tak, ako by si to želal nebeský Otec; aby ste boli mojimi apoštolmi viery a lásky, aby váš život bol požehnaním pre tých, ktorých stretnete: aby ste boli jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. Deti moje, to je jediná pravda. Pravda, ktorá vedie k vášmu obráteniu a potom k obráteniu všetkých, ktorých stretnete, ktorí ešte nespoznali môjho Syna – všetkých, ktorí nevedia, čo znamená milovať. Deti moje, môj Syn vám daroval pastierov. Chráňte ich a modlite sa za nich. Ďakujem vám!
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws