Language 

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2013 - 25 maggio 2013

Date: May 26, 2013 , Last update June 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2013

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2013
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli silní a rozhodní vo viere a modlitbe, až kým vaše modlitby nebudú tak silné, že otvoria Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, deti moje, modlite sa bez prestania, až kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Ja som s vami, prihováram sa za vás a modlím sa za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws