Language 

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2014 - 25 maggio 2014

Date: May 29, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2014

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2014
Drahé deti! Modlite sa a uvedomte si, že bez Boha ste prach. Preto obráťte svoje mysle i srdcia k Bohu a modlitbe. Dôverujte jeho láske. Vy ste v Božom Duchu, milé deti, všetci pozvaní, aby ste boli svedkami. Vy ste drahocenní a ja vás pozývam, milé deti, k svätosti, k večnému životu. Preto si uvedomujte, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a pozývam vás k novému životu obrátenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws