Language 

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2017 - 25 maggio 2017

Date: May 28, 2017
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2017

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2017
Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby vás znovu pozvala k obráteniu. Milé deti, otvorte svoje srdcia milosti, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život tu na zemi je pomíňajúci. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi a nebeských veciach a vaše srdcia uvidia všetko inak. Nie ste sami, som s vami a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws