Language 

17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2016 - 25 novembre 2016

Date: November 27, 2016 , Last update November 28, 2016
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 25. listopadu 2016

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2016
Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste se vrátily k modlitbě. V tomto milostiplném čase mi Bůh dovolil, abych vás vedla ke svatosti a prostému životu, abyste v malých věcech odhalily Boha stvořitele, abyste se do Něho zamilovaly a váš život aby byl poděkování Nejvyššímu za všechno co vám On dává. Ať váš život, ditka, bude v lásce dar pro druhé a Bůh vám bude žehnat, ale vy svědčte bez postranních zájmů, z lásky k Bohu. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws