Language 

14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - September 25, 2016 - 25 Settembre 2016

Date: October 7, 2016
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Chín 2016

Video not available in wap version.

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Chín 2016
Các con yêu dấu, Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyên. Ước chi lời cầu nguyện là sự sống với các con. Chỉ trong cách này tâm hồn các con sẽ được đổ đầy với bình an và niềm vui. Thiên Chúa sẽ ở gần các con và các con sẽ cảm thấy Ngài trong tâm hồn như một người bạn. Các con sẽ tâm sự với Ngài như những người mà các con quen biết và, các con nhỏ ơi, các con sẽ có một sự cần thiết để làm chứng, bởi vì Chúa Giê-su sẽ ở trong tâm hồn và ở trong các con, được kết hợp trong Ngài. Mẹ ở cùng các con và yêu thương tất cả các con với tình Mẫu Tử của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." 
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws