Jezik 

Istraživanja na vidiocima

Date: 20. rujan 2006

Francusko - talijanska znanstveno teološka komisija "O izvanrednim događajima koji se događaju u Međugorju"

Međunarodna francusko - talijanska znanstveno teološka komisija "o izvanrednim događajima koji se događaju u Međugorju" koja se sastojala od 17 renomiranih prirodoznanstvenika, liječnika, psihijatara i teologa, došla je, 14. siječnja 1986. u Paini kod Milana u svom istraživanju, do zaključka u 12 točaka:

1. Na temelju psihološki istraživanja može se kod svih i pojedinih vidjelaca sa sigurnošću isključiti varka i prijevara.

2. Na temelju medicinskih ispitivanja, testova, klinički promatranja, itd., za sve i pojedine vidioce može se isključiti da se radi o patološkim halucinacijama.

3. Na temelju rezultata prethodnih istraživanja može se, za sve i pojedine vidioce, isključiti čisto prirodno tumačenje tih pojava.

4. Na temelju informacija i promatranja što se mogu dokumentirati, može se, za sve i pojedine vidioce, isključiti da su te pojave mimonaravnog reda, tj. pod đavolskim uticajem.

5. Na temelju informacija i promatranja što se mogu dokumentirati postoji podudarnost između tih pojava i onih koji se obično opisuju u mističnoj teologiji.

6. Na temelju informacija i promatranja što se mogu dokumentirati, može se govoriti o duhovnim naprecima i naprecima u teološkim i moralnim krepostima vidjelaca, od početka tih pojava do danas.

7. Na temelju informacija i promatranja koji se mogu dokumentirati, može se isključiti učenje ili držanje vidjelaca koje bi bilo u jasnom proturječju s kršćanskom vjerom ili moralom.

8. Na temelju informacija ili promatranja što se mogu dokumentirati, može se govoriti o dobrim duhovnim plodovima na narodu uvučenom u nadnaravno djelovanje tih pojava i sklonom njemu.

9. Nakon više od četiri godine struje i različiti pokreti koji su se rodili u Međugorju. Uslijed tih očitovanja utječu na Božji narod u Crkvi u savršenom skladu s kršćanskim naukom i moralom.

10.Nakon više od četiri godine može se govoriti o trajnim i objektivnim duhovnim plodovima pokreta rođenih u Međugorju.

11.Može se tvrditi da svi dobri i duhovni crkveni pothvati, koji su u savršenom skladu s autentičnim učiteljstvom Crkve, nalaze potporu u događajima u Međugorju.

12.Prema tome, može se zaključiti da je, nakon produbljenog ispitivanja protagonista, činjenica i njihovih učenika, ne samo u lokalnim okvirima nego i s obzirom na opće crkvene odjeke, za Crkvu dobro priznati nadnaravno podrijetlo i prema tomu svrhu događaja u Međugorju.

To je dosad najsavjesnije i najpotpunije istraživanje međugorskih fenomena, pa upravo zato najpozitivnije što se o njemu dosad znanstveno -teološki reklo.

Francuska ekipa stručnjaka (dr. Henri Joyeux)

Ozbiljan posao ispitivanja vidjelaca također poduzela francuska ekipa stručnjaka sa gospodinom Henri Joyeux na čelu. Ona je, služeći se najmodernijim aparatima i stručnim znanjem, ispitivala unutarnje reakcije vidjelaca prije, za vrijeme i poslije ukazanja. Isto tako i sinkronizaciju njihovih reakcija u očima, ušima, srcu i mozgu. Rezultati su te komisije bili vrlo značajni. Oni su pokazali da je objekt opažanja izvan vidjelaca i da je isključena svaka manipulacija izvana ili međusobni dogovor vidjelaca. Rezultati s pojedinačnim elektroencefalogramima i drugim reakcijama sabrani su i obrađeni u posebnoj knjizi (H. Joyeux – R. Laurentin, Etudes medicales et scientifiques sur les apparitions de Međugorje, Paris 1986).

Rezultati spomenute komisije potvrdili su zaključke međunarodne komisije i sa svoje strane dokazali da su ukazanja o kojima svjedoče vidioci fenomen koji nadilazi današnju znanost i da sve upućuje na neki drugi nivo zbivanja.

Institut za granična područja znanosti (IGW) – Innsbruck

Centar za studije i ispitivanja psihofiziologije stanja svijesti – Milano
Europska škola za psihoterapijsku dijagnozu – Milano
Parapsihološki Centar – Bologna

Na zahtjev Župnog ureda iz Međugorja učinjeno je psihofiziološko i psihodijagnostičko istraživanje na subjektima koji su od 1981. poznati kao vidioci skupine iz Međugorja.

Istraživanje se obavljalo u četiri termina:

U radnoj skupini "Međugorje 3" sudjelovali su:

Za sve učinjene testove vidioci su se uvijek odlučivali u punoj slobodi, spremnosti i suradnji.

Iz ovih psihološko-dijagnostičkih istraživanja proizlazi:

U razdoblju od 17 godina, od početka njihovih iskustava u ukazanju, subjekti ne pokazuju nikakve patološke simptome kao smetnje transa, disocijativne smetnje i smetnje gubljenja stvarnosti.

Svi su ispitivani subjekti, međutim, pokazivali simptome koji se odnose na reakcije opravdanoga stresa koji nastaje prevelikom egzogenom i endogenom emocionalnom stimulacijom kao posljedica svakidašnjeg života.

Iz njihovih osobnih svjedočenja proizlazi da početno i naknadno promijenjeno stanje svijesti nastaje zbog neobičnih iskustava koje su oni sami prepoznali i definirali i još uvijek prepoznaju kao viđenje/ukazanje Gospe.

Psihijatrijsko i psihološko istraživanje na osobama koje je imalo cilj definirati osobne značajke pojedinih subjekata ne može biti objavljeno budući da potpada pod zaštitu osobnih podataka.

Psihofiziološko istraživanje je učinjeno na četiri stanja svijesti:

Svrha je bila ispitati je li ekstatično stanje ukazanja, koje je registrirano već 1985. od radne skupine talijanskih liječnika, još uvijek prisutno ili su nastupile promjene. Osim toga htjelo se ispitati moguće koincidencije/divergencije s ostalim stanjima svijesti kao vođeno vizualiziranje ili hipnoza.

Učinjeno istraživanje je pokazalo da se ekstatička fenomenologija može usporediti s onom iz 1985., s nešto manjim intenzitetom.

Hipnotičko izazivanje stanja ekstaze nije uzrokovalo fenomenologiju spontanih iskustava i stoga se može zaključiti da ekstatička stanja spontanih ukazanja nisu bili stanja hipnotičkog transa.

Capiago Intimiano, 12. XII. 1998.
Supotpisnici:
Vel. Andreas Resch, Dr. Giorgio Gagliardi, Dr. Marco Margnelli,
Dr. Marianna Bolko i Dr. Gabriela Raffaelli

 

Source: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )

 


Wap Home | Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN]

Powered by www.medjugorje.ws