Language 

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Magyar) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
1929 / 475 A
2 / 2 Abba
9 / 9 Abban
42 / 41 Ad
3 / 3 Addig
3 / 2 Adhassa
4 / 4 Adhasson
4 / 4 Adhat
22 / 22 Adja
1 / 1 Adják
1 / 1 Adjanak
13 / 12 Adjatok
14 / 14 Adjon
1 / 1 Adnak
2 / 2 Adnotok
1 / 1 Adó
20 / 20 Adok
9 / 9 Adom
1 / 1 Adománya
1 / 1 Adományára
 
Count Word
2 / 1 Adományokat
1 / 1 Adományokkal
21 / 20 Adott
11 / 11 Adta
2 / 2 Adtátok
2 / 2 Adtok
1 / 1 Ágakkal
1 / 1 Aggodalmaskodjatok
1 / 1 Aggódjatok
8 / 8 Ahhoz
8 / 8 Ahogy
14 / 13 Ahogyan
1 / 1 Ahonnan
4 / 3 Ahová
5 / 5 Ajándéka
1 / 1 Ajándékában
2 / 2 Ajándékaiért
1 / 1 Ajándékait
1 / 1 Ajándékára
8 / 8 Ajándékát
 
Count Word
1 / 1 Ajándékok
4 / 4 Ajándékokat
1 / 1 Ajándékoknak
1 / 1 Ajándékokra
7 / 7 Ajándékot
2 / 2 Ajándékoz
1 / 1 Ajándékozássá
1 / 1 Ajándékozhassalak
3 / 3 Ajándékozni
1 / 1 Ajándékozom
1 / 1 Ajándékoztok
1 / 1 Ajándékozva
2 / 2 Ajándékozzátok
1 / 1 Ajándékozzatok
1 / 1 Ajánlhassam
1 / 1 Ajánljatok
1 / 1 Ajánlottatok
1 / 1 Ajkatokat
1 / 1 Akadály
2 / 2 Akadályoz
 
Count Word
1 / 1 Akadályozza
1 / 1 Akadályt
2 / 2 Akár
4 / 4 Akarata
2 / 2 Akaratából
2 / 2 Akaratának
9 / 9 Akaratát
1 / 1 Akaratával
1 / 1 Akaratot
1 / 1 Akaratotokon
14 / 14 Akarja
1 / 1 Akarják
21 / 17 Akarlak
3 / 3 Akarnak
6 / 6 Akarok
26 / 24 Akarom
1 / 1 Akart
1 / 1 Akarta
1 / 1 Akartok
78 / 61 Aki
 
Count Word
9 / 8 Akiket
5 / 5 Akikkel
3 / 3 Akinek
4 / 4 Akit
1 / 1 Aki 
46 / 41 Akkor
2 / 2 Aktívak
2 / 2 Alá
1 / 1 Alakítani
2 / 2 Alakíthatja
2 / 2 Alakítsátok
1 / 1 Alapja
6 / 6 Alatt
1 / 1 Alatti
1 / 1 Alávetem
1 / 1 Alázat
1 / 1 Alázatos
5 / 5 Alázatosak
3 / 3 Alázatra
6 / 6 Alázattal
 
Count Word
8 / 8 Áldalak
3 / 3 Áldani
7 / 7 Áldása
2 / 1 Áldásának
9 / 9 Áldásával
1 / 1 Áldásom
24 / 24 Áldásommal
1 / 1 Áldással
1 / 1 Áldja
1 / 1 Áldják
1 / 1 Áldjon
2 / 2 Áldott
1 / 1 Áldozataikat
1 / 1 Áldozataitok
1 / 1 Áldozataitokért
1 / 1 Áldozataitokkal
2 / 2 Áldozatával
1 / 1 Áldozatban
1 / 1 Áldozatfelajánló
7 / 5 Áldozatokat
 
Count Word
1 / 1 Áldozatokra
6 / 4 Áldozatot
5 / 5 Áldozatotokat
2 / 2 Áldozatotokért
2 / 2 Áldozatra
2 / 2 Áldozattal
1 / 1 Áldozatvállalást
1 / 1 Áldozva
1 / 1 Alkalmából
3 / 3 Alkalmával
1 / 1 Alkottok
4 / 3 Áll
1 / 1 Állapotában
1 / 1 Állhatatos
2 / 2 Állítani
1 / 1 Állíthatja
1 / 1 Álljatok
1 / 1 Álljon
1 / 1 Álló
1 / 1 Álltok
 
Count Word
2 / 2 Álmából
2 / 2 Alszik
6 / 5 Általa
15 / 15 Általam
22 / 22 Általatok
1 / 1 Általatok Megvalósuljon Az
8 / 8 Ám
1 / 1 Ameddig
8 / 8 Amellyel
49 / 40 Amely
1 / 1 Amelybôl
1 / 1 Amelyből
1 / 1 Amelyekben
1 / 1 Amelyekért
1 / 1 Amelyekhez
2 / 2 Amelyekkel
3 / 3 Amelyekre
2 / 2 Amelyen
1 / 1 Amelynek
9 / 9 Amelyre
 
Count Word
1 / 1 Amennyit
31 / 30 Ami
1 / 1 Amibôl
22 / 21 Amíg
67 / 59 Amikor
1 / 1 Amilyen
1 / 1 Amin
4 / 4 Amint
7 / 7 Amire
99 / 86 Amit
3 / 3 Amivel
8 / 8 Án
1 / 1 Angyalokkal
23 / 22 Annak
1 / 1 Annyi
3 / 3 Annyira
9 / 8 Anyagi
1 / 1 Anyagiasság
1 / 1 Anyám
1 / 1 Anyaszentegyház
 
Count Word
1 / 1 Apáitok
34 / 24 Apostolai
1 / 1 Apostolaira
1 / 1 Apostolaivá
4 / 4 Apró
1 / 1 Árad
1 / 1 Áradjon
1 / 1 Áradnak
1 / 1 Áramlani
1 / 1 Áraszt
1 / 1 Árasztja
1 / 1 Arcán
1 / 1 Árnyai
1 / 1 Árnyéka
1 / 1 Arra 
4 / 4 Arról
1 / 1 Ártani
1 / 1 Árthasson
2 / 2 Aszerint
36 / 33 Át
 
Count Word
1 / 1 Átadjam
1 / 1 Átadlak
1 / 1 Átadom
1 / 1 Átadta
1 / 1 Átalakíthasson
1 / 1 Átalakítsam
1 / 1 Átélésére
1 / 1 Átélhessétek
2 / 2 Átélni
1 / 1 Átélve
1 / 1 Átformál
1 / 1 Átformálhassalak
1 / 1 Átformáljon
1 / 1 Átformálni
1 / 1 Átjárja
1 / 1 Átlép
1 / 1 Átölel
1 / 1 Átszőve
1 / 1 Áttudjatok
22 / 19 Atya
 
Count Word
3 / 3 Atyához
1 / 1 Atyaisten
1 / 1 Atyáitok
1 / 1 Atyák
3 / 3 Atyátok
3 / 3 Atyától
1 / 1 Atyjuk
1 / 1 Avval
1 / 1 Azáltal
1 / 1 Azelôtt
1 / 1 Azigaz
35 / 31 Azok
2 / 2 Azokban
18 / 16 Azokért
12 / 12 Azoknak
1 / 1 Azokon
3 / 3 Azokról
1 / 1 Azoktól
7 / 7 Azonban
1 / 1 Azóta
 
Count Word
4 / 4 Aztán
5 / 4 Azután
1 / 1 Az Enyéim Vagytok
1 / 1 Bajt
1 / 1 Bánataitokat
2 / 2 Bánatokat
1 / 1 Bánjátok
1 / 1 Bánkódnátok
2 / 2 Bár
2 / 2 Barátaivá
1 / 1 Barátotokká
1 / 1 Barátotoknak
1 / 1 Bárhol
1 / 1 Bármit
3 / 3 Bátorítalak
1 / 1 Bátorítani
1 / 1 Bátorítom
1 / 1 Bátortalanodjatok
1 / 1 Bátran
20 / 19 Be
 
Count Word
1 / 1 Beborítani
1 / 1 Becsapni
1 / 1 Befejezôdjék
1 / 1 Befejezôdött
1 / 1 Befogadhassátok
1 / 1 Befogadja
1 / 1 Befogadni
1 / 1 Befolyása
1 / 1 Befolyással
1 / 1 Behatol
1 / 1 Beírva
101 / 73 Béke
1 / 1 Békeapostolaim
8 / 8 Békében
1 / 1 Békéhez
6 / 6 Békéje
1 / 1 Békéjére
9 / 9 Békéjét
2 / 2 Békéjük
2 / 2 Békém
 
Count Word
5 / 5 Békének
17 / 14 Békére
1 / 1 Békéről
1 / 1 Békesség
1 / 1 Békességgé
1 / 1 Békességre
50 / 42 Békét
12 / 12 Békétek
1 / 1 Békétekkel
1 / 1 Béketervemet
6 / 6 Békétlenség
3 / 3 Békétlenséget
1 / 1 Békévé
6 / 6 Békével
1 / 1 Bele
1 / 1 Belefáradni
1 / 1 Belépjen
2 / 2 Beleszeressetek
1 / 1 Belôlük
2 / 1 Belső
 
Count Word
1 / 1 Bemutathassam
1 / 1 Bemutatlak
1 / 1 Bemutatom
2 / 2 Bemutattatok
3 / 3 Bennem
40 / 35 Bennetek
3 / 3 Bennük
1 / 1 Bennünket
2 / 2 Beragyogja
1 / 1 Beragyogom
1 / 1 Beszél
2 / 2 Beszélek
1 / 1 Beszélhettek
2 / 2 Beszéljek
2 / 2 Beszélnek
4 / 4 Beszélni
9 / 8 Beszéltek
1 / 1 Beszéltetek
1 / 1 Betakarlak
2 / 2 Betegek
 
Count Word
1 / 1 Betegsége
2 / 2 Betegségeket
1 / 1 Beteljesedésig
1 / 1 Beteljesedett
1 / 1 Beteljesedjen
1 / 1 Beteljesülhessen
1 / 1 Betlehemi
1 / 1 Betölt
3 / 3 Betölteni
2 / 2 Betölthessen
1 / 1 Betöltötte
2 / 2 Betöltse
1 / 1 Bevezethessen
1 / 1 Bevezetni
1 / 1 Bevonni
1 / 1 Bezárja
2 / 2 Bibliát
2 / 2 Bíró
1 / 1 Birtokoltok
4 / 4 Bizalmatok
 
Count Word
1 / 1 Bizalomban
6 / 6 Bizalommal
1 / 1 Bízni
1 / 1 Bizonysága
1 / 1 Bizonytalanok
1 / 1 Bízott
1 / 1 Biztatás
1 / 1 Bíztatni
1 / 1 Biztonságba
1 / 1 Biztonságban
6 / 5 Bízzatok
4 / 4 Bocsássatok
1 / 1 Böjt
2 / 2 Böjtben
2 / 2 Böjti
1 / 1 Böjtöl
1 / 1 Böjtölést
2 / 2 Böjtöljenek
1 / 1 Böjtölnek
2 / 2 Böjtölni
 
Count Word
3 / 3 Böjtöt
3 / 3 Böjtre
2 / 1 Bölcsesség
1 / 1 Bölcsességét
1 / 1 Bölcsességre
6 / 6 Boldog
4 / 4 Boldogok
1 / 1 Boldogság
1 / 1 Boldogságban
1 / 1 Boldogsághoz
1 / 1 Boldogságotok
2 / 2 Boldogságra
1 / 1 Boruljon
1 / 1 Bôséges
1 / 1 Botorkáló
1 / 1 Budete
9 / 9 Bűn
1 / 1 Bűnbánat
3 / 3 Bűnben
3 / 3 Bűneiteket
 
Count Word
1 / 1 Bűnöket
1 / 1 Bűnös
1 / 1 Bűnt
2 / 2 Bűntől
1 / 1 Büszkén
1 / 1 Büszkeség
1 / 1 Búzaszem
5 / 4 Buzdítalak
7 / 7 Buzdítás
1 / 1 Buzdítására
1 / 1 Buzdítsalak
4 / 4 Buzdítsátok
1 / 1 Buzgalmát
4 / 4 Bûn
1 / 1 Bûnben
2 / 2 Bûnei
1 / 1 Bûnétôl
1 / 1 Bûnhöz
1 / 1 Bûnök
1 / 1 Bûnös
 
Count Word
4 / 4 Bûnt
1 / 1 Bûntelenül
1 / 1 Bőjti
4 / 4 Bőséges
2 / 2 Célotok
1 / 1 Civódást
4 / 4 Colonak
1 / 1 Csábít
1 / 1 Csábítson
92 / 84 Csak
7 / 5 Család
1 / 1 Családban
2 / 2 Családja
1 / 1 Családjait
1 / 1 Családjaitokat
7 / 7 Családjaitokban
2 / 2 Családnak
3 / 3 Családok
1 / 1 Családot
2 / 1 Családotok
 
Count Word
18 / 17 Családotokban
1 / 1 Családotokra
1 / 1 Csalásait
1 / 1 Csatlakozzatok
2 / 2 Cselekedetei
1 / 1 Cselekedeteikkel
1 / 1 Cselekedeteitek
1 / 1 Cselekedetekkel
2 / 2 Cselekedhessen
1 / 1 Cselekedhetnek
2 / 2 Cselekedni
2 / 2 Cselekedtek
3 / 3 Cselekszik
1 / 1 Csend
5 / 5 Csendjében
1 / 1 Csillagok
1 / 1 Csodáit
1 / 1 Csodája
9 / 8 Csodákat
6 / 6 Csodálatos
 
Count Word
1 / 1 Csodálatraméltó
1 / 1 Csodáljátok
1 / 1 Csodát
1 / 1 Csökkenő
1 / 1 Csöndben
2 / 2 Csupán
1 / 1 Csütörtökig
2 / 2 Csütörtökön

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1984.március 1  till the latest message of 2020.január 25

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | Articles  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws