Language 

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Magyar) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
1915 / 472 A
2 / 2 Abba
9 / 9 Abban
42 / 41 Ad
2 / 2 Addig
2 / 1 Adhassa
4 / 4 Adhasson
4 / 4 Adhat
22 / 22 Adja
1 / 1 Adják
1 / 1 Adjanak
13 / 12 Adjatok
14 / 14 Adjon
1 / 1 Adnak
2 / 2 Adnotok
1 / 1 Adó
20 / 20 Adok
9 / 9 Adom
1 / 1 Adománya
1 / 1 Adományára
 
Count Word
2 / 1 Adományokat
1 / 1 Adományokkal
21 / 20 Adott
11 / 11 Adta
2 / 2 Adtátok
2 / 2 Adtok
1 / 1 Ágakkal
1 / 1 Aggodalmaskodjatok
1 / 1 Aggódjatok
8 / 8 Ahhoz
8 / 8 Ahogy
14 / 13 Ahogyan
1 / 1 Ahonnan
4 / 3 Ahová
5 / 5 Ajándéka
1 / 1 Ajándékában
2 / 2 Ajándékaiért
1 / 1 Ajándékait
1 / 1 Ajándékára
8 / 8 Ajándékát
 
Count Word
1 / 1 Ajándékok
4 / 4 Ajándékokat
1 / 1 Ajándékoknak
1 / 1 Ajándékokra
7 / 7 Ajándékot
2 / 2 Ajándékoz
1 / 1 Ajándékozássá
1 / 1 Ajándékozhassalak
2 / 2 Ajándékozni
1 / 1 Ajándékozom
1 / 1 Ajándékoztok
1 / 1 Ajándékozva
1 / 1 Ajándékozzatok
2 / 2 Ajándékozzátok
1 / 1 Ajánlhassam
1 / 1 Ajánljatok
1 / 1 Ajánlottatok
1 / 1 Ajkatokat
1 / 1 Akadály
2 / 2 Akadályoz
 
Count Word
1 / 1 Akadályozza
1 / 1 Akadályt
32 / 27 Akar
4 / 4 Akarata
2 / 2 Akaratából
2 / 2 Akaratának
9 / 9 Akaratát
1 / 1 Akaratával
1 / 1 Akaratot
1 / 1 Akaratotokon
14 / 14 Akarja
1 / 1 Akarják
21 / 17 Akarlak
3 / 3 Akarnak
6 / 6 Akarok
26 / 24 Akarom
1 / 1 Akart
1 / 1 Akarta
1 / 1 Akartok
77 / 60 Aki
 
Count Word
9 / 8 Akiket
5 / 5 Akikkel
3 / 3 Akinek
4 / 4 Akit
1 / 1 Aki 
46 / 41 Akkor
2 / 2 Aktívak
2 / 2 Alá
1 / 1 Alakítani
2 / 2 Alakíthatja
1 / 1 Alakítsatok
1 / 1 Alapja
6 / 6 Alatt
1 / 1 Alatti
1 / 1 Alávetem
1 / 1 Alázat
1 / 1 Alázatos
5 / 5 Alázatosak
3 / 3 Alázatra
6 / 6 Alázattal
 
Count Word
8 / 8 Áldalak
3 / 3 Áldani
7 / 7 Áldása
2 / 1 Áldásának
9 / 9 Áldásával
1 / 1 Áldásom
24 / 24 Áldásommal
1 / 1 Áldással
1 / 1 Áldja
1 / 1 Áldják
1 / 1 Áldjon
2 / 2 Áldott
1 / 1 Áldozataikat
1 / 1 Áldozataitok
1 / 1 Áldozataitokért
1 / 1 Áldozataitokkal
2 / 2 Áldozatával
1 / 1 Áldozatban
1 / 1 Áldozatfelajánló
7 / 5 Áldozatokat
 
Count Word
1 / 1 Áldozatokra
6 / 4 Áldozatot
5 / 5 Áldozatotokat
2 / 2 Áldozatotokért
2 / 2 Áldozatra
2 / 2 Áldozattal
1 / 1 Áldozatvállalást
1 / 1 Áldozva
1 / 1 Alkalmából
3 / 3 Alkalmával
1 / 1 Alkottok
4 / 3 Áll
1 / 1 Állapotában
1 / 1 Állhatatos
2 / 2 Állítani
1 / 1 Állíthatja
1 / 1 Álljatok
1 / 1 Álljon
1 / 1 Álló
1 / 1 Álltok
 
Count Word
2 / 2 Álmából
2 / 2 Alszik
6 / 5 Általa
1 / 1 Altalam
22 / 22 Általatok
1 / 1 Általatok Megvalósuljon Az
8 / 8 Ám
1 / 1 Ameddig
8 / 8 Amellyel
48 / 39 Amely
1 / 1 Amelybôl
7 / 7 Amelyek
1 / 1 Amelyekért
27 / 25 Amelyeket
2 / 2 Amelyekkel
2 / 2 Amelyeknek
2 / 2 Amelyen
42 / 41 Amelyet
8 / 8 Amelyre
1 / 1 Amennyiben
 
Count Word
31 / 30 Ami
1 / 1 Amiatt
21 / 20 Amíg
3 / 3 Amiket
1 / 1 Amilyen
1 / 1 Amilyennek
4 / 4 Amint
1 / 1 Amióta
99 / 86 Amit
4 / 4 Amitek
8 / 8 Án
3 / 3 Anélkül
23 / 22 Annak
3 / 3 Annál
3 / 3 Annyira
2 / 2 Annyit
1 / 1 Anyagiasság
33 / 31 Anyai
1 / 1 Anyaszentegyház
1 / 1 Anyjaként
 
Count Word
34 / 24 Apostolai
9 / 7 Apostolaim
1 / 1 Apostolaivá
4 / 4 Apparitions
1 / 1 Árad
1 / 1 Áradhasson
1 / 1 Áradnak
1 / 1 Árama
1 / 1 Áraszt
1 / 1 Árasztani
1 / 1 Arcán
2 / 2 Arcát
1 / 1 Árnyéka
245 / 204 Arra
4 / 4 Arról
2 / 1 Ártanak
1 / 1 Árthasson
1 / 1 Árulói
36 / 33 Át
1 / 1 Átadhassátok
 
Count Word
1 / 1 Átadlak
4 / 4 Átadni
1 / 1 Átadta
1 / 1 Átalakítani
1 / 1 Átalakítsam
3 / 3 Átalakítson
1 / 1 Átélhessétek
1 / 1 Átélnétek
1 / 1 Átélve
1 / 1 Átengedni
1 / 1 Átformálhassalak
1 / 1 Átformálhassam
1 / 1 Átformálni
1 / 1 Átformálódni
1 / 1 Átlép
1 / 1 Átnyújtani
1 / 1 Átszőve
2 / 2 Attól
22 / 19 Atya
1 / 1 Atyában
 
Count Word
1 / 1 Atyaisten
1 / 1 Atyaistentől
1 / 1 Atyák
1 / 1 Atyát
3 / 3 Atyától
4 / 3 Atyával
1 / 1 Avval
1062 / 418 Az
1 / 1 Azelôtt
44 / 41 Azért
35 / 31 Azok
22 / 22 Azokat
18 / 16 Azokért
1 / 1 Azokkal
1 / 1 Azokon
3 / 3 Azokra
1 / 1 Azoktól
5 / 5 Azon
1 / 1 Azóta
239 / 184 Azt
 
Count Word
5 / 4 Azután
8 / 8 Azzal
1 / 1 Bajt
1 / 1 Ban
2 / 2 Bánatokat
1 / 1 Bánatot
1 / 1 Bánkódnátok
1 / 1 Bánni
2 / 2 Barátaivá
4 / 4 Barátotok
1 / 1 Barátotoknak
1 / 1 Barátság
1 / 1 Bármit
1 / 1 Bátorít
1 / 1 Bátorítani
1 / 1 Bátorítás
1 / 1 Bátortalanodjatok
3 / 2 Bátrak
20 / 19 Be
1 / 1 Bebizonyítani
 
Count Word
1 / 1 Becsapni
1 / 1 Becsülni
1 / 1 Befejezôdött
1 / 1 Befejezôdtek
1 / 1 Befogadja
1 / 1 Befogadjátok
1 / 1 Befolyása
1 / 1 Befolyását
1 / 1 Behatol
1 / 1 Behatoljon
99 / 71 Béke
1 / 1 Békeáldásomat
8 / 8 Békében
30 / 25 Békéért
6 / 6 Békéje
6 / 4 Békéjéért
9 / 9 Békéjét
3 / 3 Békéjével
2 / 2 Békém
3 / 3 Békémmel
 
Count Word
17 / 14 Békére
5 / 5 Békérôl
1 / 1 Békesség
1 / 1 Békességet
1 / 1 Békességre
1 / 1 Békeszerzôk
11 / 11 Békétek
3 / 3 Békéteket
1 / 1 Béketervemet
18 / 17 Békétlen
3 / 3 Békétlenséget
1 / 1 Békétlenséggel
6 / 6 Békével
1 / 1 Bele
1 / 1 Belefáradni
3 / 3 Belép
2 / 2 Beleszeressetek
1 / 1 Belôletek
2 / 1 Belső
2 / 2 Bemutathassalak
 
Count Word
1 / 1 Bemutatlak
2 / 2 Bemutatni
2 / 2 Bemutattatok
13 / 13 Benne
39 / 34 Bennetek
551 / 369 Benneteket
1 / 1 Bennünket
1 / 1 Bensôtöket
1 / 1 Beragyogom
1 / 1 Beszédben
2 / 2 Beszélek
1 / 1 Beszélgessetek
2 / 2 Beszéljek
9 / 8 Beszéljetek
4 / 4 Beszélni
3 / 3 Beszélt
1 / 1 Beszéltetek
1 / 1 Betakarítás
1 / 1 Betegek
1 / 1 Betegség
 
Count Word
2 / 2 Betegségeket
1 / 1 Betegséget
1 / 1 Beteljesedett
1 / 1 Beteljesedjék
1 / 1 Beteljesülhessen
1 / 1 Beteljetek
1 / 1 Betölt
1 / 1 Betöltekezni
2 / 2 Betölthessen
1 / 1 Betölti
2 / 2 Betöltse
4 / 4 Betöltsön
1 / 1 Bevezetni
1 / 1 Bevilágítsátok
1 / 1 Bezárja
1 / 1 Bezárult
2 / 2 Bíró
1 / 1 Bírtok
4 / 4 Bizalmatok
2 / 2 Bizalom
 
Count Word
6 / 6 Bizalommal
2 / 2 Bizalomra
1 / 1 Bizonysága
1 / 1 Bizonytalan
1 / 1 Bízott
1 / 1 Bízta
1 / 1 Bíztatni
1 / 1 Bíztok
1 / 1 Biztonságban
1 / 1 Biztos
4 / 4 Bocsássatok
1 / 1 Bocsátva
2 / 2 Böjtben
1 / 1 Böjthöz
1 / 1 Böjtöl
1 / 1 Böjtölésre
2 / 2 Böjtöljenek
6 / 6 Böjtöljetek
2 / 2 Böjtölni
1 / 1 Böjtölve
 
Count Word
3 / 3 Böjtre
6 / 6 Böjttel
1 / 1 Bölcsességét
1 / 1 Bölcsességgel
6 / 6 Boldog
1 / 1 Boldogan
1 / 1 Boldogság
1 / 1 Boldogságba
1 / 1 Boldogsághoz
2 / 2 Boldogságot
2 / 2 Boldogságra
1 / 1 Bolygót
1 / 1 Bôséges
1 / 1 Bôségesen
1 / 1 Budete
1 / 1 Bújjatok
1 / 1 Bűnbánat
2 / 2 Bűnbe
3 / 3 Bűneiteket
1 / 1 Bűnök
 
Count Word
1 / 1 Bűnös
1 / 1 Bűnre
2 / 2 Bűntől
2 / 2 Büszkék
1 / 1 Büszkeség
1 / 1 Búzamezôk
5 / 4 Buzdítalak
4 / 4 Buzdítani
1 / 1 Buzdítására
1 / 1 Buzdítlak
4 / 4 Buzdítsátok
1 / 1 Buzdítson
4 / 4 Bûn
1 / 1 Bûnbánattal
2 / 2 Bûnei
2 / 2 Bûneitek
1 / 1 Bûnhöz
2 / 2 Bûnnel
1 / 1 Bûnös
4 / 4 Bûnösök
 
Count Word
1 / 1 Bûntelenül
2 / 2 Bûntôl
4 / 4 Bőséges
1 / 1 Célja
1 / 1 Civódást
4 / 4 Čolonak
1 / 1 Csábít
1 / 1 Csábítani
92 / 84 Csak
5 / 5 Csakis
1 / 1 Családban
6 / 6 Családi
1 / 1 Családjait
1 / 1 Családjaitok
7 / 7 Családjaitokban
1 / 1 Családjukban
3 / 3 Családok
1 / 1 Családokban
2 / 1 Családotok
1 / 1 Családotokat
 
Count Word
1 / 1 Családotokra
1 / 1 Családtagjaitokat
1 / 1 Csatlakozzatok
1 / 1 Csekély
1 / 1 Cselekedeteikkel
2 / 2 Cselekedeteinek
1 / 1 Cselekedetekkel
1 / 1 Cselekedetetek
1 / 1 Cselekedhetnek
2 / 2 Cselekedjetek
2 / 2 Cselekedtek
1 / 1 Cselekedve
1 / 1 Csend
1 / 1 Csendes
1 / 1 Csillagok
1 / 1 Csírája
1 / 1 Csodája
2 / 2 Csodák
6 / 6 Csodálatos
1 / 1 Csodálatosan
 
Count Word
1 / 1 Csodáljátok
1 / 1 Csodaszép
1 / 1 Csökkenő
1 / 1 Csokorrá
2 / 2 Csupán
1 / 1 Csütörtöki
2 / 2 Csütörtökön
1 / 1 Csütörtökönként

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1984.március 1  till the latest message of 2019.október 25

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | Articles  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws