Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2839 / 671 A
1507 / 593 Aby
1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko
296 / 253 Aj
1 / 1 Ajn
57 / 46 Ak
6 / 6 Aká
1 / 1 Akéhokoľvek
3 / 3 Akí
1 / 1 Akoby
1 / 1 Akokoľvek
1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívnymi
2 / 2 Akú
5 / 5 Aký
1 / 1 Akým
15 / 15 Alebo
2 / 1 Ami
 
Počet Slovo
2 / 2 Anjelmi
14 / 14 Áno
74 / 49 Apoštoli
33 / 29 Apoštolmi
2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 Aspoň
25 / 25 Avšak
1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem
93 / 80 Bez
1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej
 
Počet Slovo
2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bežíte
1 / 1 Beznádeje
2 / 2 Bezpečí
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezvýchodisková
2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedy
1 / 1 Blahobytu
2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki
1 / 1 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti
5 / 5 Blížneho
14 / 14 Blížnemu
4 / 3 Blížnych
8 / 8 Blížnym
 
Počet Slovo
2 / 2 Bližší
18 / 17 Bližšie
1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie
4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac
2 / 1 Bo
243 / 190 Boh
1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší
3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu
57 / 52 Bohom
1 / 1 Bohoslužby
4 / 3 Boj
1 / 1 Boja
1 / 1 Bojíte
1 / 1 Bojovať
1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete
 
Počet Slovo
1 / 1 Bokom
50 / 44 Bol
27 / 18 Bolesť
1 / 1 Bolest
24 / 16 Bolesti
3 / 3 Bolestiach
1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú
7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť
25 / 25 Bolo
1 / 1 Bože
9 / 9 Boží
25 / 24 Božia
38 / 32 Božie
15 / 14 Božieho
13 / 13 Božím
6 / 5 Božími
 
Počet Slovo
8 / 8 Božom
11 / 11 Božou
1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom
3 / 3 Bráni
1 / 1 Brániť
2 / 2 Brány
1 / 1 Brať
8 / 7 Brata
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratom
5 / 5 Bratov
2 / 2 Bratskej
2 / 1 Bu
45 / 36 Budem
3 / 2 Budeme
1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať
 
Počet Slovo
32 / 25 Budú
1 / 1 Budúce
9 / 7 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky
78 / 67 Byť
1 / 1 Být
1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať
68 / 65 Čase
4 / 4 Časoch
1 / 1 Časov
1 / 1 Časť
3 / 3 Často
2 / 2 Časťou
 
Počet Slovo
3 / 3 Časy
2 / 2 Celá
11 / 11 Celého
5 / 5 Celej
14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom
2 / 2 Celú
14 / 13 Celý
1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Cenu
1 / 1 Čerstvá
2 / 2 Cestami
50 / 46 Ceste
82 / 68 Cestu
13 / 12 Cesty
1 / 1 Cezo
10 / 7 Či
1 / 1 Cieľ
3 / 3 Cieľom
 
Počet Slovo
16 / 16 Čím
1 / 1 Čin
1 / 1 Činím
1 / 1 Činov
8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou
20 / 15 Čisté
1 / 1 Čistého
1 / 1 Čistenie
3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistú
5 / 5 Čistým
3 / 3 Čistými
9 / 9 Čítajte
1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítania
1 / 1 Čítaním
 
Počet Slovo
1 / 1 Čítať
3 / 3 Cíti
2 / 2 Cítili
6 / 6 Cítim
1 / 1 Citlivých
2 / 2 Citmi
1 / 1 Cíťte
1 / 1 City
1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek
2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku
1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo
2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu
2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas
1 / 1 Čistotu
   
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. máj 2019

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws