Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2696 / 645 A
1444 / 571 Aby
1 / 1 Adajte
1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahuje
281 / 242 Aj
56 / 45 Ak
6 / 6 Aká
1 / 1 Akéhokoľvek
3 / 3 Akí
1 / 1 Akoby
1 / 1 Akokoľvek
1 / 1 Akova
1 / 1 Akovali
1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni
2 / 2 Akú
30 / 27 Akujem
4 / 4 Aký
161 / 130 Ale
 
Počet Slovo
1 / 1 Aleko
3 / 3 Ali
55 / 35 Ani
1 / 1 Anie
12 / 12 Áno
20 / 11 Apo
29 / 26 Apoštolmi
14 / 11 Apoštolov
2 / 1 Apoštolmi
4 / 4 As
1 / 1 Asoch
1 / 1 Aspoň
1 / 1 Astn
1 / 1 Asto
24 / 24 Avšak
14 / 13
3 / 3 Azi
1 / 1 Azila
1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba
 
Počet Slovo
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Benia
1 / 1 Betlehemskou
89 / 76 Bez
1 / 1 Bezhrani
1 / 1 Bezhraničná
1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje
1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezvýchodisková
1 / 1 Bi
1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy
 
Počet Slovo
1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť
1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime
1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko
4 / 4 Blízkosti
1 / 1 Blízkych
11 / 11 Blížnemu
1 / 1 Blížnom
6 / 6 Blížnym
1 / 1 Blížnymi
17 / 16 Bližšie
1 / 1 Bližším
1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi
1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace
234 / 183 Boh
192 / 153 Boha
 
Počet Slovo
1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie
1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka
1 / 1 Bohoslužby
176 / 144 Bohu
4 / 4 Boji
1 / 1 Bojovať
1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete
1 / 1 Bokom
48 / 43 Bol
26 / 17 Bolesť
1 / 1 Bolest
2 / 2 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou
 
Počet Slovo
127 / 110 Boli
25 / 25 Bolo
1 / 1 Bože
65 / 60 Božej
24 / 23 Božia
12 / 12 Božích
14 / 13 Božieho
6 / 6 Božiemu
4 / 4 Božími
50 / 48 Božiu
10 / 10 Božou
1 / 1 Božské
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému
1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne
4 / 4 Bránu
2 / 2 Brány
1 / 1 Brať
7 / 6 Brata
 
Počet Slovo
3 / 3 Bratmi
3 / 3 Bratom
1 / 1 Bratovi
1 / 1 Bratskej
5 / 3 Bud
102 / 87 Bude
3 / 2 Budeme
144 / 107 Budete
1 / 1 Budovať
66 / 54 Buďte
7 / 7 Budúcnosť
8 / 6 Budúcnosti
1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka
43 / 34 By
69 / 59 Byť
2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť
18 / 9 C
1 / 1 Cajte
 
Počet Slovo
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
96 / 82 Čas
61 / 58 Čase
18 / 18 Časom
1 / 1 Časov
1 / 1 Časti
2 / 2 Často
12 / 11 Času
3 / 3 Časy
2 / 2 Celá
3 / 3 Celé
5 / 5 Celej
2 / 2 Celému
6 / 6 Celom
2 / 2 Celou
11 / 11 Celý
15 / 15 Celým
2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom
 
Počet Slovo
1 / 1 Čerstvá
22 / 19 Cesta
47 / 43 Ceste
35 / 27 Cestou
12 / 11 Cesty
48 / 46 Cez
10 / 7 Či
4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ
2 / 2 Cieľom
15 / 15 Čím
1 / 1 Čin
1 / 1 Činím
1 / 1 Činov
8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou
17 / 13 Čisté
1 / 1 Čistého
1 / 1 Čistenie
2 / 2 Čistí
 
Počet Slovo
2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotou
3 / 2 Čistú
2 / 2 Čistých
2 / 2 Čistými
1 / 1 Číta
1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítaním
1 / 1 Čítať
2 / 2 Cíti
1 / 1 Cítila
4 / 4 Cítim
5 / 5 Cítite
2 / 2 Citmi
1 / 1 Citom
1 / 1 City
1 / 1 Člen
3 / 3 Človek
9 / 8 Človeka
 
Počet Slovo
8 / 8 Človeku
1 / 1 Cnosti
2 / 2 Čolo
10 / 6 Čolovi
3 / 3 Čomu
15 / 13 Čoraz
1 / 1 Cou
1 / 1 Ctvom
1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. máj 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws