Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2903 / 681 A
1530 / 602 Aby
1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko
299 / 256 Aj
1 / 1 Ajn
57 / 46 Ak
6 / 6 Aká
1 / 1 Akéhokoľvek
3 / 3 Akí
1 / 1 Akoby
1 / 1 Akokoľvek
1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívnymi
2 / 2 Akú
5 / 5 Aký
1 / 1 Akým
186 / 146 Ale
15 / 15 Alebo
 
Počet Slovo
55 / 35 Ani
2 / 2 Anjelmi
2 / 1 Apo
81 / 53 Apoštoli
15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli
1 / 1 As
1 / 1 Aspoň
18 / 16
1 / 1 Azúrové
1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Betlehemskou
94 / 81 Bez
1 / 1 Bezhraničná
2 / 2 Bezhranične
 
Počet Slovo
1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje
1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková
1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy
1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite
20 / 18 Blízko
1 / 1 Blízkosť
1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho
2 / 2 Blížnom
4 / 3 Blížnych
 
Počet Slovo
1 / 1 Blížnymi
2 / 2 Bližší
1 / 1 Bližším
1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiace
3 / 2 Bo
200 / 159 Boha
1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatšie
3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohočloveka
60 / 55 Bohom
180 / 148 Bohu
4 / 3 Boj
4 / 4 Boji
1 / 1 Bojíte
5 / 5 Bojuje
1 / 1 Bojujem
 
Počet Slovo
2 / 2 Bojujte
1 / 1 Bokom
41 / 38 Bola
28 / 19 Bolesť
2 / 2 Bolesťami
25 / 17 Bolesti
2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný
1 / 1 Bolesť
136 / 118 Boli
1 / 1 Bože
72 / 67 Božej
25 / 24 Božia
14 / 14 Božích
15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu
 
Počet Slovo
6 / 5 Božími
55 / 53 Božiu
11 / 11 Božou
2 / 2 Božské
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému
1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne
1 / 1 Brániť
5 / 5 Bránu
2 / 2 Brať
3 / 3 Brat
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratov
1 / 1 Bratovi
3 / 2 Bu
112 / 94 Bude
3 / 2 Budeme
157 / 117 Budete
 
Počet Slovo
1 / 1 Budovať
80 / 65 Buďte
1 / 1 Budúce
7 / 7 Budúcnosť
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrky
39 / 31 By
78 / 67 Byť
2 / 2 Bytia
1 / 1 Byť
2 / 1 C
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať
68 / 65 Čase
4 / 4 Časoch
1 / 1 Časov
1 / 1 Časť
 
Počet Slovo
3 / 3 Často
2 / 2 Časťou
4 / 4 Časy
2 / 2 Celá
12 / 12 Celého
5 / 5 Celej
14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom
2 / 2 Celú
14 / 13 Celý
1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Cenu
1 / 1 Čerstvá
2 / 2 Cestami
51 / 47 Ceste
83 / 69 Cestu
13 / 12 Cesty
1 / 1 Cezo
10 / 7 Či
 
Počet Slovo
1 / 1 Cieľ
4 / 4 Cieľom
16 / 16 Čím
1 / 1 Čin
1 / 1 Činím
1 / 1 Činov
8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou
22 / 17 Čisté
1 / 1 Čistého
1 / 1 Čistenie
3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistú
6 / 6 Čistým
3 / 3 Čistými
9 / 9 Čítajte
1 / 1 Čítali
 
Počet Slovo
1 / 1 Čítania
1 / 1 Čítaním
1 / 1 Čítať
3 / 3 Cíti
2 / 2 Cítili
6 / 6 Cítim
1 / 1 Citlivejšou
1 / 1 Citlivých
2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte
1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi
11 / 10 Človeka
2 / 2 Človekom
225 / 174 Čo
1 / 1 Čoho
11 / 7 Čolovi
2 / 2 Čom
20 / 17 Čoraz
2 / 2 Čoskoro
 
Počet Slovo
1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. október 2019

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws