Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená K-M

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
450 / 293 K
6 / 5 Ka
1 / 1 Kajajú
2 / 2 Kajali
3 / 2 Kalichom
5 / 5 Kam
1 / 1 Kameňa
1 / 1 Katolíckej
21 / 19 Každé
82 / 78 Každého
18 / 17 Každému
6 / 6 Každodenne
1 / 1 Každodenného
3 / 3 Každodennej
21 / 21 Každodennom
2 / 2 Každodennou
1 / 1 Každodenných
5 / 5 Každodenným
18 / 17 Každom
1 / 1 Každou
 
Počet Slovo
90 / 76 Každý
13 / 12 Každým
1 / 1 Kdekoľvek
2 / 1 Když
5 / 5 Keby
152 / 129 Keď
3 / 3 Kedykoľvek
1 / 1 Kladením
2 / 2 Kládli
1 / 1 Kladné
1 / 1 Klam
3 / 3 Klamstva
9 / 8 Klaňajte
1 / 1 Klaňajú
1 / 1 Klaniate
1 / 1 Klopem
1 / 1 Kňaz
1 / 1 Kňazi
10 / 10 Kňazov
1 / 1 Kňazovi
 
Počet Slovo
1 / 1 Ko
3 / 3 Koho
1 / 1 Kon
8 / 7 Koná
3 / 3 Konajte
1 / 1 Konajú
5 / 5 Konali
1 / 1 Konáre
7 / 7 Konať
4 / 3 Konáte
6 / 6 Konca
1 / 1 Končí
1 / 1 Končili
1 / 1 Konečného
2 / 2 Konkrétne
1 / 1 Konzumný
1 / 1 Kostiach
1 / 1 Kostol
1 / 1 Kostoly
2 / 1 Koľké
 
Počet Slovo
1 / 1 Koľkokrát
1 / 1 Koľký
1 / 1 Kráča
2 / 2 Kráčajte
1 / 1 Kráčam
1 / 1 Kráčaním
1 / 1 Kráčate
1 / 1 Krajín
2 / 2 Krása
3 / 3 Kráse
1 / 1 Krásny
1 / 1 Krásou
1 / 1 Krásy
1 / 1 Krát
4 / 4 Krátky
1 / 1 Krátkymi
7 / 7 Kráľa
2 / 2 Kráľom
1 / 1 Kráľovi
7 / 7 Kráľovná
 
Počet Slovo
1 / 1 Kráľovstva
1 / 1 Kráľovstve
1 / 1 Kráľovstve
1 / 1 Kráľovstvo
1 / 1 Kresťanmi
1 / 1 Kresťanov
1 / 1 Kresťanského
1 / 1 Kresťanskej
3 / 3 Krista
3 / 3 Kristovi
18 / 14 Kríž
3 / 3 Kríža
1 / 1 Kríze
7 / 7 Kríži
7 / 6 Krížom
1 / 1 Krížu
1 / 1 Krokoch
1 / 1 Krokom
1 / 1 Krst
1 / 1 Krv
 
Počet Slovo
1 / 1 Krvavé
1 / 1 Krvou
2 / 1 Které
1 / 1 Kterou
46 / 19 Ktor
57 / 46 Ktorá
178 / 144 Ktoré
8 / 8 Ktorého
1 / 1 Ktorému
1 / 1 Ktorého
5 / 2 Ktorí
8 / 8 Ktorom
47 / 46 Ktorú
2 / 2 Ktorú
31 / 29 Ktorých
9 / 9 Ktorým
2 / 2 Ktorý
37 / 35 Ku
1 / 1 Kv
12 / 12 Kvet
 
Počet Slovo
3 / 2 Kvetom
3 / 3 Kvety
1 / 1 Kvietočku
3 / 3 Kvietok
22 / 19 Kvôli
1 / 1 Kvoli
1 / 1 Kvrnen
1 / 1 Ky
1 / 1 Kyticou
1 / 1 Kyticu
1 / 1 Kľaknúť
1 / 1 Kľúč
1 / 1 La
2 / 2 Láme
97 / 67 Láska
96 / 82 Láske
163 / 116 Lásku
191 / 129 Lásky
1 / 1 Láskou
5 / 3 Lásku
 
Počet Slovo
3 / 3 Le
72 / 64 Lebo
3 / 3 Lep
3 / 3 Lepší
1 / 1 Lepšiu
1 / 1 Leto
1 / 1 Lienkami
1 / 1 Lienky
1 / 1 Líšiť
1 / 1 Lo
1 / 1 Lone
1 / 1 Lovekom
3 / 3 Lúče
3 / 3 Lúčom
1 / 1 Ľahké
210 / 25 M
21 / 21
2 / 2 Mája
5 / 4 Majú
5 / 5 Mal
 
Počet Slovo
2 / 2 Malá
2 / 2 Malé
31 / 27 Mali
3 / 3 Malí
1 / 1 Maličkostiam
1 / 1 Maličkých
11 / 11 Málo
9 / 9 Malý
6 / 6 Malým
6 / 6 Malými
1 / 1 Mama
1 / 1 Máme
1 / 1 Maria
57 / 49 Mária
130 / 130 Márie
1 / 1 Márii
2 / 2 Máriu
1 / 1 Márnivosti
1 / 1 Márnosťami
1 / 1 Márnosťou
 
Počet Slovo
1 / 1 Maštaľkou
38 / 36 Mať
1 / 1 Materializmu
4 / 4 Materiálne
2 / 2 Materiálnych
1 / 1 Materiálnymi
1 / 1 Materinská
31 / 30 Materinské
3 / 3 Materinskej
2 / 2 Materinskému
34 / 30 Materinskou
5 / 5 Materinskú
2 / 2 Materinských
38 / 37 Materinským
1 / 1 Mateřskou
98 / 85 Matka
4 / 4 Matke
1 / 1 Matkino
9 / 8 Matku
2 / 2 Matky
 
Počet Slovo
1 / 1 Mätie
1 / 1 Me
40 / 34 Medzi
1 / 1 Medžugoria
1 / 1 Medžugorím
17 / 16 Mene
1 / 1 Meni
1 / 1 Menia
1 / 1 Menili
4 / 4 Meniť
1 / 1 Menom
1 / 1 Menšej
2 / 2 Meňte
1 / 1 Meradlom
3 / 3 Mesiaci
178 / 135 Mi
1 / 1 Mieri
1 / 1 Miery
2 / 2 Miesta
4 / 4 Miestach
 
Počet Slovo
1 / 1 Miestečko
31 / 30 Miesto
6 / 5 Mil
2 / 2 Milá
2 / 2 Milí
8 / 7 Milosrdenstva
10 / 9 Milosrdenstvo
4 / 4 Milosrdenstvom
1 / 1 Milosrdná
1 / 1 Milosrdné
3 / 3 Milosrdnej
3 / 3 Milosrdnou
1 / 1 Milosrdný
28 / 28 Milosť
4 / 4 Milostí
93 / 87 Milosti
1 / 1 Milostiv
1 / 1 Milostivého
9 / 9 Milostivý
1 / 1 Milostivým
 
Počet Slovo
4 / 4 Milova
6 / 6 Miloval
26 / 20 Milovali
2 / 2 Milovan
4 / 3 Milovaného
4 / 4 Milovaní
1 / 1 Milovanými
1 / 1 Milovaný
57 / 39 Milovať
4 / 4 Milší
2 / 2 Miluj
40 / 37 Miluje
12 / 11 Milujete
30 / 26 Milujte
1 / 1 Milujúc
1 / 1 Mimoriadne
1 / 1 Minulosť
1 / 1 Minulost
1 / 1 Minulým
9 / 8 Minút
 
Počet Slovo
13 / 12 Mirjana
138 / 138 Mirjane
1 / 1 Misionármi
1 / 1 Mladé
1 / 1 Mladí
2 / 2 Mladých
1 / 1 Mlčanie
54 / 51 Mňa
1 / 1 Mno
1 / 1 Mnoh
10 / 9 Mnohí
1 / 1 Mnohí
5 / 5 Mnohých
1 / 1 Mnohým
46 / 46 Mnou
1 / 1 Množia
2 / 2 Moc
1 / 1 Moci
1 / 1 Mocné
1 / 1 Mocnejším
 
Počet Slovo
1 / 1 Mocný
2 / 2 Mocou
1 / 1 Modernizmu
2 / 2 Modernizmus
1 / 1 Modlete
6 / 6 Modlí
2 / 2 Modliac
1 / 1 Modlievali
1 / 1 Modlil
3 / 3 Modlila
1 / 1 Modlim
40 / 35 Modlím
45 / 39 Modliť
94 / 84 Modlitba
1 / 1 Modlitbám
16 / 16 Modlitbami
73 / 66 Modlitbou
2 / 2 Modlitbové
73 / 70 Modlitbu
110 / 102 Modlitby
 
Počet Slovo
463 / 275 Modlite
3 / 3 Modlitieb
43 / 40 Mohla
66 / 55 Mohli
15 / 15 Mohol
1 / 1 Mohutná
143 / 95 Môj
26 / 22 Moja
50 / 41 Mojej
227 / 132 Môjho
32 / 29 Mojich
36 / 35 Mojím
36 / 32 Mojimi
93 / 75 Môjmu
10 / 10 Mojou
23 / 23 Moju
1 / 1 Mostmi
1 / 1 Mozaiku
9 / 9 Môžem
2 / 2 Môžeme
 
Počet Slovo
2 / 2 Možné
1 / 1 Možno
8 / 8 Môžu
5 / 2 Môj
1 / 1 Môže
39 / 36 Mu
4 / 4 Múdrosť
3 / 3 Múdrosti
2 / 1 Můj
1 / 1 Muky
2 / 2 Musí
1 / 1 Musia
32 / 26 Musíte
1 / 1 Muž
1 / 1 Mysl
1 / 1 Mysle
3 / 3 Mysleli
1 / 1 Myslí
3 / 3 Myslia
3 / 3 Myšlienkach
 
Počet Slovo
2 / 2 Myšlienky
1 / 1 Myšlienok
1 / 1 Myslím
3 / 3 Myslite
1 / 1 Myslí
1 / 1 Mysľou
3 / 3 Mŕtvych
   

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. január 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws