Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená K-M

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
449 / 290 K
9 / 7 Ka
1 / 1 Kajajú
2 / 2 Kajali
3 / 2 Kalichom
5 / 5 Kam
1 / 1 Kameňa
1 / 1 Katolíckej
21 / 19 Každé
82 / 78 Každého
18 / 17 Každému
8 / 8 Každodenné
1 / 1 Každodenného
3 / 3 Každodennej
19 / 19 Každodennom
2 / 2 Každodennou
1 / 1 Každodenných
5 / 5 Každodenným
18 / 17 Každom
1 / 1 Každou
 
Počet Slovo
89 / 75 Každý
13 / 12 Každým
1 / 1 Kdekoľvek
2 / 1 Když
4 / 4 Keby
145 / 126 Keď
3 / 3 Kedykoľvek
1 / 1 Kladením
2 / 2 Kládli
1 / 1 Kladné
1 / 1 Klam
3 / 3 Klamstva
9 / 8 Klaňajte
1 / 1 Klaňajú
1 / 1 Klaniate
1 / 1 Klopem
1 / 1 Kňaz
1 / 1 Kňazi
9 / 9 Kňazov
1 / 1 Kňazovi
 
Počet Slovo
1 / 1 Ko
1 / 1 Kodu
2 / 2 Komunite
1 / 1 Kon
1 / 1 Kona
3 / 3 Konajte
1 / 1 Konala
5 / 5 Konali
2 / 2 Konármi
7 / 7 Konať
1 / 1 Koná
6 / 6 Konca
6 / 5 Konci
1 / 1 Končili
1 / 1 Koniec
2 / 2 Konkrétne
1 / 1 Koreňmi
1 / 1 Kostiach
1 / 1 Kostola
1 / 1 Kostoly
 
Počet Slovo
4 / 4 Koľko
1 / 1 Koľkokrát
19 / 14 Kr
1 / 1 Kráča
3 / 3 Kráčajú
1 / 1 Kráčam
8 / 8 Kráčať
1 / 1 Kráčate
2 / 2 Krása
3 / 3 Kráse
1 / 1 Krásny
1 / 1 Krásou
1 / 1 Krásy
1 / 1 Krát
4 / 4 Krátky
1 / 1 Krátkymi
7 / 7 Kráľa
2 / 2 Kráľom
1 / 1 Kráľovi
7 / 7 Kráľovná
 
Počet Slovo
1 / 1 Kráľovstva
1 / 1 Kráľovstve
1 / 1 Kráľovstve
1 / 1 Kráľovstvo
1 / 1 Kresťanmi
1 / 1 Kresťanov
1 / 1 Kresťanského
1 / 1 Kresťanskej
3 / 3 Krista
3 / 3 Kristovi
18 / 14 Kríž
3 / 3 Kríža
1 / 1 Kríze
7 / 7 Kríži
7 / 6 Krížom
1 / 1 Krížu
1 / 1 Krokoch
1 / 1 Krokom
1 / 1 Krst
1 / 1 Krv
 
Počet Slovo
1 / 1 Krvavé
1 / 1 Krvou
2 / 1 Které
1 / 1 Kterou
47 / 20 Ktor
54 / 43 Ktorá
172 / 141 Ktoré
8 / 8 Ktorého
1 / 1 Ktorému
1 / 1 Ktorého
5 / 2 Ktorí
8 / 8 Ktorom
46 / 45 Ktorú
2 / 2 Ktorú
29 / 27 Ktorých
9 / 9 Ktorým
2 / 2 Ktorý
37 / 35 Ku
1 / 1 Kv
12 / 12 Kvet
 
Počet Slovo
3 / 2 Kvetom
3 / 3 Kvety
1 / 1 Kvietočku
3 / 3 Kvietok
22 / 19 Kvôli
1 / 1 Kvoli
1 / 1 Kvrnen
1 / 1 Ky
1 / 1 Kyticou
1 / 1 Kyticu
1 / 1 Kľaknúť
85 / 21 L
2 / 2 Láme
1 / 1 Lány
92 / 79 Láske
157 / 124 Láskou
177 / 123 Lásky
5 / 3 Láska
5 / 3 Lásku
2 / 2 Lásky
 
Počet Slovo
71 / 63 Lebo
92 / 86 Len
2 / 2 Lepší
5 / 5 Lepšie
1 / 1 Leto
4 / 4 Li
2 / 2 Lienky
1 / 1 Líši
1 / 1 Lo
1 / 1 Lomcoval
1 / 1 Lovekom
1 / 1 Lúč
3 / 3 Lúčom
1 / 1 Lupienky
235 / 27 M
78 / 67 Ma
2 / 2 Mája
4 / 4 Majte
5 / 5 Mal
14 / 12 Mala
 
Počet Slovo
2 / 2 Malé
11 / 11 Malého
30 / 26 Mali
1 / 1 Maličkí
1 / 1 Maličkých
11 / 11 Málo
7 / 7 Malý
1 / 1 Malých
6 / 6 Malými
13 / 13 Mám
1 / 1 Máme
6 / 6 Marca
1 / 1 Maria
124 / 124 Márie
1 / 1 Márii
1 / 1 Máriou
1 / 1 Márnivosti
1 / 1 Márnosť
1 / 1 Márnosťou
1 / 1 Mäsa
 
Počet Slovo
36 / 34 Mať
29 / 23 Máte
4 / 4 Materiálne
1 / 1 Materiálnu
1 / 1 Materiálnymi
6 / 5 Materinsk
31 / 30 Materinské
2 / 2 Materinského
2 / 2 Materinskému
1 / 1 Materinskom
5 / 5 Materinskú
6 / 5 Materinsky
38 / 37 Materinským
1 / 1 Materinskými
87 / 80 Matka
1 / 1 Matkám
1 / 1 Matkino
13 / 11 Matkou
1 / 1 Matky
1 / 1 Máte
 
Počet Slovo
1 / 1 Me
1 / 1 Mečom
1 / 1 Medžugoria
2 / 2 Medžugorie
1 / 1 Men
17 / 16 Mene
1 / 1 Meni
3 / 3 Menil
4 / 4 Meniť
10 / 8 Meno
1 / 1 Menší
2 / 2 Meňte
1 / 1 Mesiac
3 / 3 Mesiaci
1 / 1 Miere
1 / 1 Mieri
1 / 1 Miest
2 / 2 Miesta
16 / 16 Mieste
1 / 1 Miestečko
 
Počet Slovo
3 / 3 Miestom
5 / 4 Mil
400 / 247 Milé
2 / 2 Milí
4 / 4 Milosrdenstve
9 / 8 Milosrdenstvo
3 / 3 Milosrdenstvu
1 / 1 Milosrdná
1 / 1 Milosrdného
3 / 3 Milosrdnej
1 / 1 Milosrdnú
1 / 1 Milosrdný
6 / 6 Milosťami
91 / 85 Milosti
1 / 1 Milostiam
1 / 1 Milostiv
23 / 23 Milostivom
8 / 8 Milostivý
7 / 6 Milosťou
6 / 5 Milova
 
Počet Slovo
2 / 2 Milovala
22 / 17 Milovali
1 / 1 Milované
4 / 3 Milovaného
2 / 2 Milovaný
1 / 1 Milovanými
50 / 35 Milovať
1 / 1 Milovat
1 / 1 Milšia
2 / 2 Miluj
72 / 68 Milujem
10 / 9 Milujete
7 / 7 Milujú
1 / 1 Milujúc
1 / 1 Minulom
1 / 1 Minulosť
3 / 3 Minulosti
1 / 1 Minulým
1 / 1 Mirijanin
13 / 12 Mirjana
 
Počet Slovo
4 / 4 Mirjanu
1 / 1 Misionármi
1 / 1 Mladí
2 / 2 Mladých
1 / 1 Mlčanie
51 / 49 Mňa
1 / 1 Mno
1 / 1 Mnoh
10 / 9 Mnohí
1 / 1 Mnohí
5 / 5 Mnohých
1 / 1 Mnohým
46 / 46 Mnou
1 / 1 Množia
2 / 2 Moc
1 / 1 Moci
1 / 1 Mocné
1 / 1 Mocnejším
1 / 1 Mocný
2 / 2 Mocou
 
Počet Slovo
1 / 1 Modernizmu
2 / 2 Modernizmus
1 / 1 Modlete
6 / 6 Modlí
1 / 1 Modliac
1 / 1 Modlievali
1 / 1 Modlil
3 / 3 Modlila
1 / 1 Modlim
40 / 35 Modlím
43 / 37 Modliť
94 / 84 Modlitba
1 / 1 Modlitbám
16 / 16 Modlitbami
72 / 65 Modlitbou
2 / 2 Modlitbové
73 / 70 Modlitbu
108 / 101 Modlitby
19 / 19 Modlíte
3 / 3 Modlitieb
 
Počet Slovo
43 / 40 Mohla
66 / 55 Mohli
15 / 15 Mohol
1 / 1 Mohutná
7 / 4 Moj
26 / 22 Moja
44 / 38 Mojej
207 / 126 Môjho
30 / 27 Mojich
10 / 10 Mojim
36 / 32 Mojimi
92 / 74 Môjmu
9 / 9 Mojou
23 / 23 Moju
1 / 1 Mostmi
1 / 1 Mozaiku
9 / 9 Môžem
2 / 2 Môžeme
2 / 2 Možné
1 / 1 Možno
 
Počet Slovo
8 / 8 Môžu
5 / 2 Môj
1 / 1 Môže
39 / 36 Mu
4 / 4 Múdrosť
3 / 3 Múdrosti
2 / 1 Můj
1 / 1 Muky
2 / 2 Musí
1 / 1 Musia
29 / 23 Musíte
1 / 1 Muž
1 / 1 Mysl
1 / 1 Mysle
3 / 3 Mysleli
1 / 1 Myslí
3 / 3 Myslia
3 / 3 Myšlienkach
1 / 1 Myšlienky
1 / 1 Myšlienok
 
Počet Slovo
1 / 1 Myslím
3 / 3 Myslite
1 / 1 Myslí
1 / 1 Mysľou
3 / 3 Mŕtvych
   

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. september 2017

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws