Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená K-M

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
458 / 296 K
6 / 5 Ka
1 / 1 Kajajú
2 / 2 Kajali
3 / 2 Kalichom
5 / 5 Kam
1 / 1 Kameňa
1 / 1 Katolíckej
21 / 19 Každé
82 / 78 Každého
18 / 17 Každému
10 / 10 Každodenné
1 / 1 Každodenného
3 / 3 Každodennej
22 / 22 Každodennom
2 / 2 Každodennou
1 / 1 Každodenných
5 / 5 Každodenným
18 / 17 Každom
1 / 1 Každou
 
Počet Slovo
90 / 76 Každý
13 / 12 Každým
1 / 1 Kdekoľvek
2 / 1 Když
5 / 5 Keby
157 / 131 Keď
3 / 3 Kedykoľvek
1 / 1 Kladením
2 / 2 Kládli
1 / 1 Kladné
1 / 1 Klam
1 / 1 Klamlivým
1 / 1 Klamu
9 / 8 Klaňajte
1 / 1 Klaňali
1 / 1 Klaniate
1 / 1 Klopete
1 / 1 Kňaz
1 / 1 Kňazom
10 / 10 Kňazov
 
Počet Slovo
3 / 3 Kňazského
1 / 1 Ko
2 / 2 Komunite
1 / 1 Kon
1 / 1 Kona
3 / 3 Konajte
1 / 1 Konala
5 / 5 Konali
2 / 2 Konármi
7 / 7 Konať
1 / 1 Koná
6 / 6 Konca
6 / 5 Konci
1 / 1 Končili
2 / 2 Koniec
2 / 2 Konkrétne
1 / 1 Koreňmi
1 / 1 Kostiach
1 / 1 Kostola
1 / 1 Kostoly
 
Počet Slovo
4 / 4 Koľko
1 / 1 Koľkokrát
1 / 1 Koľkým
18 / 13 Kr
2 / 2 Kráčajte
3 / 3 Kráčajú
1 / 1 Kráčaním
8 / 8 Kráčať
1 / 1 Krajín
4 / 3 Krajší
4 / 4 Kráse
3 / 3 Krásne
1 / 1 Krásou
9 / 9 Krásu
1 / 1 Krát
1 / 1 Krátko
1 / 1 Krátkymi
6 / 5 Kráľ
2 / 2 Kráľom
1 / 1 Kraľoval
 
Počet Slovo
7 / 7 Kráľovná
125 / 125 Kráľovnej
1 / 1 Kráľovstve
9 / 8 Kráľovstvo
1 / 1 Kráľovstvo
1 / 1 Kresťan
1 / 1 Kresťanov
4 / 3 Kresťanské
1 / 1 Kresťanskej
1 / 1 Krídlami
3 / 3 Kristovi
1 / 1 Kristus
3 / 3 Kríža
5 / 5 Kríže
7 / 7 Kríži
1 / 1 Krížmi
1 / 1 Krížu
2 / 2 Krok
1 / 1 Krokom
1 / 1 Kroku
 
Počet Slovo
1 / 1 Krv
1 / 1 Krváca
1 / 1 Krvou
1 / 1 Která
1 / 1 Kterou
12 / 11 Kto
60 / 48 Ktorá
5 / 3 Ktorá
8 / 8 Ktorého
10 / 10 Ktorej
1 / 1 Ktorého
200 / 126 Ktorí
8 / 8 Ktorom
18 / 18 Ktorou
2 / 2 Ktorú
124 / 104 Ktorý
9 / 9 Ktorým
6 / 6 Ktorými
37 / 35 Ku
2 / 2 Kúsok
 
Počet Slovo
12 / 12 Kvet
2 / 1 Kvete
3 / 3 Kvety
1 / 1 Kvietkami
3 / 3 Kvietok
2 / 1 Kvitnúť
24 / 20 Kvôli
1 / 1 Kvôli
1 / 1 Ky
43 / 41 Kým
1 / 1 Kyticu
1 / 1 Kľaknite
1 / 1 Kľúč
77 / 18 L
2 / 2 Láme
1 / 1 Lány
99 / 85 Láske
166 / 131 Láskou
198 / 132 Lásky
5 / 3 Láska
 
Počet Slovo
5 / 3 Lásku
2 / 2 Lásky
72 / 64 Lebo
93 / 87 Len
3 / 3 Lepší
7 / 7 Lepšie
1 / 1 Lesku
1 / 1 Leto
1 / 1 Lienkami
1 / 1 Lienky
1 / 1 Líšiť
1 / 1 Lo
1 / 1 Lone
1 / 1 Lovekom
3 / 3 Lúče
3 / 3 Lúčom
1 / 1 Ľahké
210 / 25 M
22 / 22
2 / 2 Mája
 
Počet Slovo
6 / 5 Majú
5 / 5 Mal
2 / 2 Malá
3 / 3 Malé
3 / 3 Malí
31 / 27 Mali
1 / 1 Maličkostiam
1 / 1 Maličkých
11 / 11 Málo
9 / 9 Malý
6 / 6 Malým
6 / 6 Malými
1 / 1 Mama
1 / 1 Máme
58 / 50 Mária
1 / 1 Maria
3 / 3 Marie
1 / 1 Márii
2 / 2 Máriu
1 / 1 Márnivosti
 
Počet Slovo
1 / 1 Márnosťami
1 / 1 Márnosťou
1 / 1 Maštaľkou
38 / 36 Mať
1 / 1 Materializmu
4 / 4 Materiálne
2 / 2 Materiálnych
1 / 1 Materiálnymi
1 / 1 Materinská
33 / 31 Materinské
3 / 3 Materinskej
2 / 2 Materinskému
36 / 32 Materinskou
5 / 5 Materinskú
2 / 2 Materinských
39 / 38 Materinským
1 / 1 Mateřskou
100 / 87 Matka
4 / 4 Matke
1 / 1 Matkino
 
Počet Slovo
9 / 8 Matku
2 / 2 Matky
1 / 1 Mätie
1 / 1 Me
40 / 34 Medzi
1 / 1 Medžugoria
1 / 1 Medžugorím
17 / 16 Mene
1 / 1 Meni
1 / 1 Menia
1 / 1 Menili
4 / 4 Meniť
1 / 1 Menom
1 / 1 Menšej
2 / 2 Meňte
1 / 1 Meradlom
3 / 3 Mesiaci
178 / 135 Mi
1 / 1 Mieri
1 / 1 Miery
 
Počet Slovo
2 / 2 Miesta
4 / 4 Miestach
1 / 1 Miestečko
31 / 30 Miesto
6 / 5 Mil
2 / 2 Milá
2 / 2 Milí
8 / 7 Milosrdenstva
10 / 9 Milosrdenstvo
4 / 4 Milosrdenstvom
1 / 1 Milosrdná
1 / 1 Milosrdné
3 / 3 Milosrdnej
3 / 3 Milosrdnou
1 / 1 Milosrdný
28 / 28 Milosť
94 / 88 Milosti
4 / 4 Milostí
1 / 1 Milostiv
1 / 1 Milostivého
 
Počet Slovo
9 / 9 Milostivý
1 / 1 Milostivým
4 / 4 Milova
6 / 6 Miloval
26 / 20 Milovali
2 / 2 Milovan
4 / 3 Milovaného
5 / 5 Milovaní
1 / 1 Milovanými
1 / 1 Milovaný
58 / 40 Milovať
4 / 4 Milší
2 / 2 Miluj
43 / 39 Miluje
12 / 11 Milujete
31 / 27 Milujte
1 / 1 Milujúc
1 / 1 Mimoriadne
1 / 1 Minulosť
1 / 1 Minulost
 
Počet Slovo
1 / 1 Minulým
9 / 8 Minút
14 / 13 Mirjana
141 / 141 Mirjane
1 / 1 Misionármi
1 / 1 Mladé
1 / 1 Mladí
2 / 2 Mladých
1 / 1 Mlčanie
54 / 51 Mňa
1 / 1 Mno
1 / 1 Mnoh
10 / 9 Mnohí
1 / 1 Mnohí
5 / 5 Mnohých
2 / 2 Mnohým
47 / 47 Mnou
1 / 1 Množia
2 / 2 Moc
1 / 1 Moci
 
Počet Slovo
1 / 1 Mocné
1 / 1 Mocnejším
1 / 1 Mocný
2 / 2 Mocou
1 / 1 Modernizmu
2 / 2 Modernizmus
1 / 1 Modlete
6 / 6 Modlí
2 / 2 Modliac
1 / 1 Modlievali
1 / 1 Modlil
3 / 3 Modlila
40 / 35 Modlím
1 / 1 Modlim
45 / 39 Modliť
94 / 84 Modlitba
1 / 1 Modlitbám
16 / 16 Modlitbami
73 / 66 Modlitbou
2 / 2 Modlitbové
 
Počet Slovo
74 / 71 Modlitbu
111 / 103 Modlitby
466 / 277 Modlite
3 / 3 Modlitieb
43 / 40 Mohla
66 / 55 Mohli
15 / 15 Mohol
1 / 1 Mohutná
151 / 98 Môj
26 / 22 Moja
52 / 43 Mojej
228 / 133 Môjho
32 / 29 Mojich
10 / 10 Mojim
36 / 32 Mojimi
94 / 76 Môjmu
10 / 10 Mojou
23 / 23 Moju
1 / 1 Mostmi
1 / 1 Mozaiku
 
Počet Slovo
9 / 9 Môžem
2 / 2 Môžeme
2 / 2 Možné
1 / 1 Možno
8 / 8 Môžu
5 / 2 Môj
1 / 1 Môže
40 / 37 Mu
4 / 4 Múdrosť
3 / 3 Múdrosti
2 / 1 Můj
1 / 1 Muky
2 / 2 Musí
1 / 1 Musia
32 / 26 Musíte
1 / 1 Muž
1 / 1 Mysl
1 / 1 Mysle
3 / 3 Mysleli
1 / 1 Mysli
 
Počet Slovo
3 / 3 Myslia
3 / 3 Myšlienkach
2 / 2 Myšlienky
1 / 1 Myšlienok
1 / 1 Myslím
7 / 7 Myslíte
1 / 1 Myslí
1 / 1 Mysľou
3 / 3 Mŕtvych
   

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 18. marec 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws