Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená N-Q

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
25 / 16 N
478 / 324 Na
3 / 3 Nabádam
6 / 6 Nablízku
3 / 3 Nábožné
1 / 1 Nábožnosťou
1 / 1 Nachádzajú
1 / 1 Načúvajte
1 / 1 Načúvať
30 / 25 Nad
1 / 1 Nadarmo
39 / 32 Nádej
1 / 1 Naděje
5 / 5 Nádeji
1 / 1 Nadherné
1 / 1 Nádhernou
1 / 1 Nadišiel
5 / 5 Nado
1 / 1 Nadov
11 / 10 Nadovšetko
 
Počet Slovo
1 / 1 Nadšenie
3 / 3 Nadšením
1 / 1 Nahliadnite
1 / 1 Náhodné
1 / 1 Najbližšie
1 / 1 Najčastejšie
1 / 1 Najďalej
4 / 4 Nájde
2 / 2 Nájdite
3 / 3 Najdôležitejšie
1 / 1 Najdrobnejší
1 / 1 Najjednoduchším
1 / 1 Najkrajšími
1 / 1 Najkrajšou
8 / 8 Najmä
1 / 1 Najmenej
5 / 5 Najmenších
1 / 1 Najmenšie
1 / 1 Najmenšiu
1 / 1 Najmenšom
 
Počet Slovo
1 / 1 Najmilšie
1 / 1 Najpotrebnejšie
2 / 2 Najskôr
1 / 1 Najsmutnejším
1 / 1 Najsvätejšej
1 / 1 Najsvätejšiu
1 / 1 Najv
3 / 3 Najväčšej
1 / 1 Najväčším
3 / 3 Najväčšiu
2 / 2 Najväčšom
1 / 1 Najväčšou
2 / 2 Najvy
13 / 13 Najvyšší
3 / 3 Najvyššiemu
6 / 6 Najvyšším
1 / 1 Najvznešenejší
1 / 1 Najzanedbanejších
1 / 1 Náklonnosť
1 / 1 Nakoniec
 
Počet Slovo
11 / 8 Nám
1 / 1 Námahu
2 / 2 Namiesto
1 / 1 Naň
8 / 7 Nanovo
1 / 1 Naopak
1 / 1 Napadnú
1 / 1 Napísané
1 / 1 Naplánoval
3 / 3 Naplnen
9 / 9 Naplnené
2 / 2 Naplnení
1 / 1 Naplnený
1 / 1 Naplneným
11 / 10 Naplnil
2 / 2 Naplnila
2 / 2 Naplním
4 / 4 Naplniť
1 / 1 Napomáha
1 / 1 Napomáhate
 
Počet Slovo
1 / 1 Napomínala
2 / 2 Napomínam
1 / 1 Napredovať
5 / 4 Napriek
1 / 1 Napĺňajte
1 / 1 Napĺňal
1 / 1 Naradovaní
1 / 1 Narastala
1 / 1 Narodeného
1 / 1 Narodenému
7 / 7 Narodenie
1 / 1 Narodením
1 / 1 Narodeným
3 / 3 Narodí
1 / 1 Narodila
2 / 2 Narodiť
3 / 1 Národom
2 / 2 Národov
1 / 1 Národu
1 / 1 Národy
 
Počet Slovo
13 / 12 Náručí
5 / 5 Náručia
26 / 18 Nás
1 / 1 Naše
6 / 5 Našich
2 / 2 Našiel
1 / 1 Našla
3 / 2 Nasledova
1 / 1 Nasledovala
6 / 6 Nasledovali
1 / 1 Nasledovné
1 / 1 Nasledovníkmi
13 / 12 Nasledujte
3 / 3 Nasledujú
5 / 5 Našli
1 / 1 Nastal
4 / 3 Nástrojom
2 / 2 Nastúpili
3 / 3 Natoľko
3 / 3 Naučila
 
Počet Slovo
8 / 6 Naučím
14 / 13 Naučiť
1 / 1 Naučte
2 / 2 Naveky
1 / 1 Navrátenie
1 / 1 Návykoch
10 / 9 Navzájom
1 / 1 Navždy
1 / 1 Nazdávajú
1 / 1 Nazeraním
2 / 2 Nazývať
4 / 2 Nádej
7 / 7 Neba
1 / 1 Nebáli
11 / 8 Nebesk
1 / 1 Nebeská
33 / 25 Nebeského
1 / 1 Nebeskej
2 / 2 Nebeskom
1 / 1 Nebeskú
 
Počet Slovo
2 / 2 Nebeských
8 / 7 Nebeským
1 / 1 Nebezpečenstve
12 / 11 Nebi
13 / 9 Nebo
5 / 4 Nebojí
34 / 30 Nebojte
1 / 1 Nebol
6 / 6 Nebolo
2 / 2 Nebom
1 / 1 Nebud
9 / 9 Nebude
7 / 6 Nebudete
5 / 5 Nebuďte
1 / 1 Nebyť
1 / 1 Nečakajte
156 / 128 Nech
1 / 1 Nechajte
4 / 3 Nechápete
2 / 2 Nechápu
 
Počet Slovo
1 / 1 Nechávali
2 / 2 Nechce
1 / 1 Nechceli
10 / 9 Nechcem
10 / 10 Nechcú
3 / 1 Nečisté
1 / 1 Nečistoty
1 / 1 Necíti
1 / 1 Necíťte
1 / 1 Ned
3 / 3 Nedala
2 / 2 Nedali
2 / 2 Nedáte
1 / 1 Nedáva
1 / 1 Nedbáte
1 / 1 Nedokážete
1 / 1 Nedorozumení
1 / 1 Nedosiahnete
1 / 1 Nedovo
1 / 1 Nedovolili
 
Počet Slovo
16 / 14 Nedovoľte
1 / 1 Nedovoľuje
1 / 1 Neduhmi
1 / 1 Neexistuje
1 / 1 Nehodní
2 / 2 Nehovorte
3 / 3 Nehľadajte
1 / 1 Nehľadajú
1 / 1 Neisté
7 / 7 Nej
1 / 1 Nekonáte
3 / 3 Nekonečne
3 / 3 Nekonečnou
1 / 1 Nekráčajú
1 / 1 Nekýval
3 / 2 Nem
3 / 3 Nemajte
7 / 5 Nemajú
1 / 1 Nemám
11 / 9 Nemáte
 
Počet Slovo
1 / 1 Nemilova
1 / 1 Nemilovali
2 / 2 Nemilujete
3 / 3 Nemilujú
2 / 2 Nemodlí
2 / 2 Nemodlia
1 / 1 Nemohli
2 / 2 Nemohol
14 / 14 Nemôžem
50 / 46 Nemôžete
3 / 3 Nemôžu
18 / 17 Nemu
1 / 1 Nemyslite
1 / 1 Nemyslíte
1 / 1 Nenájdete
2 / 2 Nenasledujú
1 / 1 Nenávidíte
9 / 8 Nenávisť
1 / 1 Nenechá
1 / 1 Nenechajte
 
Počet Slovo
2 / 2 Nenechávam
1 / 1 Nenesiete
1 / 1 Neobnovujte
1 / 1 Neočakávané
1 / 1 Neodbočte
1 / 1 Neodmieta
1 / 1 Neodovzdáte
1 / 1 Neodp
1 / 1 Neodpovedajú
1 / 1 Neodpúšťať
1 / 1 Neohovárajte
1 / 1 Neopakovateľní
1 / 1 Neopísateľne
1 / 1 Neopust
1 / 1 Neopustil
1 / 1 Neopustím
1 / 1 Neotvárať
1 / 1 Neotvor
2 / 2 Neoľutujete
1 / 1 Nepadne
 
Počet Slovo
1 / 1 Nepo
1 / 1 Nepochopenia
1 / 1 Nepochopíte
1 / 1 Nepocítite
1 / 1 Nepočujete
1 / 1 Nepočujú
1 / 1 Nepočúvajú
1 / 1 Nepodaril
1 / 1 Nepoddávajte
10 / 10 Nepokoj
1 / 1 Nepokoje
2 / 2 Nepokojn
1 / 1 Nepokojnej
2 / 2 Nepokojnému
2 / 2 Nepokojný
2 / 2 Nepokojných
2 / 2 Nepominuteľný
1 / 1 Neponechal
1 / 1 Neporozumeniam
1 / 1 Nepoškvrnené
 
Počet Slovo
10 / 10 Nepoškvrnenému
1 / 1 Nepoškvrnénemu
1 / 1 Neposlúchli
1 / 1 Nepošvrnenému
1 / 1 Nepoviete
2 / 2 Nepozerajte
3 / 3 Nepoznaj
16 / 16 Nepoznajú
1 / 1 Nepoznania
1 / 1 Nepozývam
1 / 1 Neprajete
1 / 1 Nepravdivých
4 / 4 Neprestajne
2 / 2 Neprestajnej
2 / 2 Neprestaňte
1 / 1 Neprežíva
2 / 1 Neprežívate
1 / 1 Nepriateľa
1 / 1 Neprijali
1 / 1 Neprijímajte
 
Počet Slovo
4 / 4 Neprijímate
1 / 1 Nepritiahol
2 / 2 Neprosíte
1 / 1 Neradi
1 / 1 Nerozhodnete
1 / 1 Nerozhodní
2 / 2 Nerozumejú
1 / 1 Nerozumela
1 / 1 Nes
1 / 1 Nesie
1 / 1 Nesiete
1 / 1 Neskoro
8 / 8 Nesmierne
3 / 3 Nesmiernej
10 / 9 Nesmiernou
10 / 10 Nesmiernu
1 / 1 Nespí
1 / 1 Nespočetne
29 / 27 Nespoznali
1 / 1 Nespoznať
 
Počet Slovo
1 / 1 Nespoznávate
1 / 1 Nespr
2 / 2 Nesprávnych
1 / 1 Nespravodlivosti
1 / 1 Nestal
15 / 15 Nestane
1 / 1 Nestarajte
1 / 1 Nestr
1 / 1 Nestrácali
1 / 1 Nestrácam
1 / 1 Nestratíte
4 / 3 Nestrácajte
1 / 1 Nesúdili
3 / 3 Nesúdiť
2 / 2 Nesúďte
1 / 1 Nesuďte
1 / 1 Netrpezlivo
1 / 1 Neunavím
1 / 1 Neúnavne
1 / 1 Neúprimné
 
Počet Slovo
1 / 1 Neuskutočnil
1 / 1 Neúspešným
1 / 1 Neustálé
1 / 1 Neustále
1 / 1 Neuvedomujú
1 / 1 Neuzatvárajte
2 / 2 Nevedeli
1 / 1 Nevědí
1 / 1 Nevedome
1 / 1 Nevenujte
2 / 2 Neveriacemu
1 / 1 Neveriacim
4 / 4 Nevery
1 / 1 Neviažte
2 / 2 Nevidí
1 / 1 Nevidia
4 / 4 Nevidíte
1 / 1 Neviditeľný
13 / 11 Neviete
1 / 1 Nevládzete
 
Počet Slovo
1 / 1 Nevolajú
1 / 1 Nevr
1 / 1 Nevykúpil
1 / 1 Nevyužilo
1 / 1 Nevzd
1 / 1 Nevzdajte
1 / 1 Nevzpierajte
1 / 1 Než
28 / 28 Nezabúdajte
16 / 14 Nezabudnite
1 / 1 Nezameniteľní
1 / 1 Nezanecháte
1 / 1 Nezaspieva
2 / 2 Nezaťažené
1 / 1 Nezatúžili
3 / 3 Nezatvárajte
1 / 1 Nezavládne
1 / 1 Nezavládnu
2 / 2 Nezdráhajte
1 / 1 Neželá
 
Počet Slovo
1 / 1 Nežeňte
1 / 1 Nežiada
1 / 1 Nežijete
1 / 1 Nežili
2 / 2 Nežite
1 / 1 Nezjavila
1 / 1 Nezmýlili
1 / 1 Neznámy
1 / 1 Neznesiteľný
1 / 1 Nezničiteľná
1 / 1 Nežnosti
3 / 3 Nežnosťou
1 / 1 Nezomrieť
1 / 1 Nezriekajte
1 / 1 Nezvádzal
1 / 1 Nezvedie
1 / 1 Nezvíťazí
1 / 1 Nezvíťazilo
16 / 15 Nič
29 / 29 Nich
 
Počet Slovo
1 / 1 Ničia
1 / 1 Ničím
3 / 3 Niečo
1 / 1 Niečomu
1 / 1 Niekoľkými
3 / 3 Niektorí
5 / 5 Nielen
1 / 1 Nies
1 / 1 Niesť
17 / 14 Niet
4 / 4 Nijaké
1 / 1 Nik
32 / 31 Nikdy
2 / 2 Nikoho
8 / 8 Nikto
2 / 2 Nil
27 / 23 Ním
1 / 1 Nim
5 / 4 No
1 / 1 Noci
 
Počet Slovo
1 / 1 Nom
1 / 1 Normálne
1 / 1 Nosí
1 / 1 Nosil
1 / 1 Nosili
2 / 2 Nosím
1 / 1 Nosite
1 / 1 Nosíte
19 / 19 Nositeľmi
3 / 3 Nositeľom
3 / 3 Noste
1 / 1 Ňou
3 / 3 Nové
2 / 2 Nového
5 / 5 Novému
1 / 1 Novénu
1 / 1 Novom
4 / 4 Novorodeného
1 / 1 Novú
7 / 7 Nový
 
Počet Slovo
5 / 5 Novým
3 / 3 Ňu
2 / 2 Núdzi
5 / 4 Nútiť
1 / 1 Nym
2 / 2 Ó
3 / 3 Oázu
1 / 1 Oázy
5 / 5 Obdaril
1 / 1 Obdariť
1 / 1 Obdivuhodne
4 / 4 Období
3 / 3 Obdobie
1 / 1 Ober
4 / 4 Obetami
4 / 4 Obete
1 / 1 Obetova
2 / 2 Obetoval
1 / 1 Obetovaná
5 / 5 Obetovať
 
Počet Slovo
1 / 1 Obetuj
2 / 2 Obetujem
3 / 3 Obetujte
1 / 1 Obetujú
1 / 1 Objal
2 / 2 Objať
1 / 1 Objatia
1 / 1 Objaví
3 / 3 Objavili
2 / 2 Objaviť
2 / 2 Objavovali
1 / 1 Objavovanie
3 / 3 Obklopiť
2 / 2 Obklopuje
1 / 1 Oblečte
4 / 4 Obnove
1 / 1 Obnovia
3 / 3 Obnovil
3 / 2 Obnoviť
1 / 1 Obnovíte
 
Počet Slovo
3 / 3 Obnovu
2 / 2 Obnovuje
1 / 1 Obohacuje
1 / 1 Obohaťte
6 / 6 Obr
2 / 1 Obracajte
4 / 3 Obracať
2 / 2 Obracia
1 / 1 Obraciate
1 / 1 Obrátené
20 / 20 Obrátenia
43 / 35 Obrátenie
23 / 20 Obráteniu
1 / 1 Obráti
1 / 1 Obrátila
12 / 12 Obrátili
8 / 8 Obrátiť
3 / 3 Obrátite
3 / 3 Obraz
1 / 1 Obrovský
 
Počet Slovo
1 / 1 Obyvateľom
1 / 1 Obzeráte
1 / 1 Očakáva
5 / 4 Očakávam
3 / 3 Očakávania
1 / 1 Och
1 / 1 Ochotne
1 / 1 Ochotní
1 / 1 Ochrane
1 / 1 Ochránil
1 / 1 Ochránili
1 / 1 Ochránim
3 / 2 Ochranou
3 / 2 Ochraňoval
1 / 1 Ochraňovalo
3 / 3 Ochraňovať
6 / 6 Oči
5 / 4 Očiach
1 / 1 Očistci
1 / 1 Očistená
 
Počet Slovo
1 / 1 Očistenia
1 / 1 Očistením
2 / 2 Očistených
1 / 1 Očisteným
1 / 1 Očistil
1 / 1 Očistila
6 / 6 Očistite
1 / 1 Ocitnete
166 / 130 Od
1 / 1 Odblesk
2 / 2 Odchádzala
1 / 1 Odchode
1 / 1 Oddajte
1 / 1 Oddanosť
5 / 4 Oddnes
2 / 2 Oddych
1 / 1 Oddychom
1 / 1 Oddychu
2 / 2 Odhalili
4 / 4 Odhaliť
 
Počet Slovo
1 / 1 Odhodlaním
1 / 1 Odhoďte
1 / 1 Odkláňa
1 / 1 Odkryli
1 / 1 Odkrývam
2 / 2 Odkrývaní
1 / 1 Odleskom
2 / 2 Odlúčiť
4 / 4 Odmení
2 / 2 Odmenu
2 / 2 Odmietate
1 / 1 Odniesli
1 / 1 Odobral
1 / 1 Odohnať
1 / 1 Odovzdá
1 / 1 Odovzda
6 / 6 Odovzdal
2 / 2 Odovzdala
3 / 3 Odovzdám
1 / 1 Odovzdane
 
Počet Slovo
1 / 1 Odovzdanie
1 / 1 Odovzdaním
2 / 2 Odovzdanosti
1 / 1 Odovzdaný
1 / 1 Odovzdáte
1 / 1 Odovzdávajte
1 / 1 Odovzdávam
1 / 1 Odovzdávaní
4 / 4 Odovzdávať
1 / 1 Odovzdávate
4 / 2 Odp
1 / 1 Odpadnú
1 / 1 Odplatiť
1 / 1 Odpočiniete
1 / 1 Odpoved
2 / 2 Odpoveď
8 / 8 Odpovedali
5 / 5 Odpovedať
3 / 2 Odpúšťa
1 / 1 Odpúšťajte
 
Počet Slovo
2 / 2 Odpúšťali
1 / 1 Odpúšťam
6 / 6 Odpúšťať
1 / 1 Odpustené
9 / 8 Odpustenie
1 / 1 Odpustením
1 / 1 Odpustil
1 / 1 Odpustili
2 / 1 Odpustite
1 / 1 Odpúšťa
1 / 1 Odrecitované
1 / 1 Odriekali
4 / 4 Odriekania
1 / 1 Odriekaniami
2 / 2 Odriekaním
5 / 5 Odriekaniu
1 / 1 Odstrániť
1 / 1 Odstúpil
1 / 1 Odsúdiť
1 / 1 Odteraz
 
Počet Slovo
1 / 1 Odumrie
1 / 1 Oduševnením
2 / 2 Odvahu
2 / 2 Odvážne
1 / 1 Odvetila
2 / 2 Odviesť
1 / 1 Odzbrojiť
1 / 1 Odznova
1 / 1 Ohlasova
1 / 1 Ohlasoval
1 / 1 Ohliadnite
1 / 1 Ohováraním
1 / 1 Ohrozený
7 / 7 Okamih
1 / 1 Oklamať
1 / 1 Okolí
37 / 35 Okolo
1 / 1 Okrem
2 / 2 Oltárnej
1 / 1 Oltárnu
 
Počet Slovo
5 / 5 Omša
4 / 3 Omše
9 / 7 Omšu
106 / 84 On
10 / 8 Oni
1 / 1 Ony
1 / 1 Opakovaný
6 / 6 Opakujem
15 / 14 Opäť
1 / 1 Opätovnému
1 / 1 Opísala
1 / 1 Opovrhuje
1 / 1 Opustení
1 / 1 Opustil
1 / 1 Opýta
1 / 1 Opýtajte
3 / 2 Oraz
1 / 1 Originálny
1 / 1 Orodovníkov
1 / 1 Orodujem
 
Počet Slovo
1 / 1 Oslávený
2 / 2 Oslávil
1 / 1 Oslávilo
1 / 1 Osláviť
3 / 3 Oslavovali
1 / 1 Oslavovať
4 / 4 Oslavujte
2 / 1 Oslobodi
2 / 2 Osloboďte
1 / 1 Ôsmich
4 / 4 Osobitné
1 / 1 Osobitnom
38 / 35 Osobitným
2 / 2 Osobne
2 / 2 Osobného
5 / 5 Osobnej
4 / 4 Osobnom
3 / 3 Osobnú
1 / 1 Osobným
1 / 1 Osoby
 
Počet Slovo
1 / 1 Ospravedlňujete
1 / 1 Ostali
1 / 1 Ostaňte
4 / 4 Ostatné
5 / 4 Ostatných
3 / 3 Ostatným
1 / 1 Ostražití
1 / 1 Osvecova
6 / 6 Osvecuje
1 / 1 Osvetlí
1 / 1 Osvetľuje
1 / 1 Osvietené
2 / 2 Osvietenie
1 / 1 Osvieti
1 / 1 Osvietili
3 / 2 Osvietilo
1 / 1 Ot
1 / 1 Oťažené
2 / 2 Otázok
56 / 41 Otca
 
Počet Slovo
1 / 1 Otče
1 / 1 Otci
1 / 1 Otcov
2 / 2 Otcovej
1 / 1 Otcovia
1 / 1 Otcovská
28 / 24 Otec
1 / 1 Otevřte
2 / 2 Otv
9 / 9 Otvára
1 / 1 Otvárali
1 / 1 Otváralo
2 / 2 Otvárate
1 / 1 Otvára
1 / 1 Otvorená
16 / 16 Otvorené
4 / 4 Otvorenejší
14 / 14 Otvorení
1 / 1 Otvorenou
2 / 2 Otvorených
 
Počet Slovo
6 / 6 Otvorí
5 / 5 Otvoria
2 / 2 Otvorila
44 / 43 Otvorili
21 / 20 Otvoriť
5 / 5 Otvoríte
14 / 9 Ou
1 / 1 Ova
2 / 1 Oveľa
2 / 2 Ovi
1 / 1 Ovládne
1 / 1 Ovládnuť
12 / 12 Ovnej
4 / 4 Ovocie
1 / 1 Ozajstný
1 / 1 Ozbrojte
1 / 1 Ožiariť
1 / 1 Ožili
1 / 1 Oživili
3 / 1 Oživuje
 
Počet Slovo
3 / 3 P
1 / 1 Páchať
1 / 1 Pádov
1 / 1 Palácom
1 / 1 Pamätajúc
1 / 1 Pamiatkou
10 / 8 Pán
9 / 7 Pána
57 / 50 Panna
1 / 1 Pannou
148 / 148 Panny
1 / 1 Pánom
1 / 1 Pánovo
1 / 1 Pánovom
6 / 6 Pastieri
7 / 7 Pastiermi
4 / 4 Pastierom
52 / 52 Pastierov
2 / 2 Patria
1 / 1 Patrila
 
Počet Slovo
2 / 1 Patrilo
1 / 1 Patriť
1 / 1 Patróna
1 / 1 Patrónom
1 / 1 Pavlovičovej
1 / 1 Pekn
2 / 2 Pekné
1 / 1 Penie
2 / 2 Pery
1 / 1 Pestujte
1 / 1 Pevne
3 / 3 Pevnej
1 / 1 Pevnejšie
1 / 1 Pevní
3 / 3 Pevnou
3 / 3 Pevnú
3 / 3 Piatok
1 / 1 Pil
9 / 8 Písmo
1 / 1 Písmom
 
Počet Slovo
1 / 1 Piť
1 / 1 Pl
1 / 1 Plače
1 / 1 Plakali
16 / 16 Plán
6 / 5 Pláne
3 / 3 Plánom
3 / 3 Plánov
2 / 2 Plánuje
1 / 1 Planuli
13 / 11 Plány
3 / 3 Plášť
2 / 1 Plesá
1 / 1 Pln
2 / 2 Plné
1 / 1 Plného
1 / 1 Plnenie
2 / 2 Plní
2 / 2 Plniť
1 / 1 Plnom
 
Počet Slovo
8 / 8 Plnosti
1 / 1 Plnosťou
1 / 1 Plný
1 / 1 Plným
3 / 2 Plod
2 / 2 Plodí
1 / 1 Plodov
8 / 8 Plody
1 / 1 Pobáda
1 / 1 Pobožnosť
4 / 3 Poc
8 / 8 Počas
1 / 1 Poch
3 / 3 Pochádza
1 / 1 Pochop
1 / 1 Pochopenie
1 / 1 Pochopil
1 / 1 Pochopila
30 / 24 Pochopiť
19 / 17 Pochopíte
 
Počet Slovo
1 / 1 Počiatku
2 / 2 Počiatok
1 / 1 Pocíti
2 / 2 Pocítia
1 / 1 Pocítila
9 / 8 Pocítili
9 / 9 Pocítite
1 / 1 Pocitmi
2 / 2 Pocity
6 / 6 Počte
1 / 1 Počujete
2 / 2 Počuli
8 / 8 Počúvajte
3 / 2 Počúvajú
2 / 2 Počúvať
1 / 1 Počúvate
1 / 1 Počúva
1 / 1 Počúvajte
1 / 1 Poďakovala
14 / 14 Poďakovať
 
Počet Slovo
1 / 1 Poddávať
1 / 1 Podeliť
1 / 1 Podnecovala
1 / 1 Podnecovali
1 / 1 Podnet
4 / 4 Podnetom
1 / 1 Podobe
1 / 1 Podobní
1 / 1 Podopiera
1 / 1 Podpora
1 / 1 Podpory
1 / 1 Podriadiť
7 / 7 Poďte
1 / 1 Podviesť
1 / 1 Pohládzam
3 / 3 Pohliadnite
1 / 1 Pohltiť
1 / 1 Pohľad
2 / 2 Pok
5 / 5 Pokánia
 
Počet Slovo
3 / 3 Pokáním
2 / 2 Pokiaľ
1 / 1 Pokladáte
1 / 1 Pokladom
1 / 1 Poklone
2 / 2 Pokloňte
232 / 207 Pokoja
18 / 18 Pokoji
24 / 22 Pokojom
13 / 12 Pokoju
2 / 2 Pokora
16 / 16 Pokore
2 / 1 Pokorná
6 / 3 Pokorné
2 / 1 Pokornej
6 / 6 Pokorní
1 / 1 Pokorných
4 / 4 Pokorou
6 / 4 Pokory
4 / 4 Pokrmom
 
Počet Slovo
1 / 1 Poku
2 / 2 Pokúša
1 / 1 Pokúšať
4 / 4 Pokušení
4 / 4 Pokušeniach
3 / 3 Pokušeniam
1 / 1 Pokušením
1 / 1 Pokušeniu
1 / 1 Pokyny
2 / 2 Pokľaknite
2 / 2 Poli
2 / 2 Poliach
1 / 1 Položil
1 / 1 Položiť
8 / 6 Pom
2 / 1 Pomáha
3 / 3 Pomáhala
2 / 2 Pomáhali
12 / 12 Pomáhať
2 / 2 Pomáhate
 
Počet Slovo
2 / 2 Pomíňajúci
2 / 2 Pominie
1 / 1 Pominuteľní
2 / 2 Pominuteľnosti
3 / 3 Pominuteľný
4 / 4 Pomoc
7 / 7 Pomocou
41 / 40 Pomôcť
19 / 17 Pomohli
11 / 11 Pomohol
5 / 5 Pomôže
6 / 6 Pomôžem
9 / 9 Pomôžte
5 / 5 Pomôžu
1 / 1 Pomôžete
1 / 1 Pomyslíte
1 / 1 Ponechajte
1 / 1 Ponecháte
2 / 2 Ponúkajú
5 / 4 Ponúkam
 
Počet Slovo
1 / 1 Pooraná
1 / 1 Popliesť
1 / 1 Popri
2 / 2 Poprosila
1 / 1 Poprosiť
1 / 1 Poprosíte
1 / 1 Poriadok
1 / 1 Porovnaním
2 / 2 Porozmýšľali
1 / 1 Porozprávať
1 / 1 Porozumenia
2 / 2 Porozumieť
19 / 19 Posiela
1 / 1 Posilnenia
2 / 2 Posilnil
1 / 1 Posilním
1 / 1 Posilňujem
1 / 1 Posla
1 / 1 Poslaná
1 / 1 Poslaní
 
Počet Slovo
1 / 1 Poslanie
1 / 1 Poslaním
1 / 1 Posledného
17 / 17 Poslednom
1 / 1 Posledným
1 / 1 Poslednými
2 / 2 Poslúchali
2 / 2 Poslúchať
1 / 1 Poslušní
2 / 2 Poslušnosťou
2 / 2 Pôsobení
1 / 1 Pôsobením
2 / 2 Pôsobil
1 / 1 Pôsobilo
1 / 1 Pôsobte
15 / 14 Posolstiev
1 / 1 Posolstva
98 / 69 Posolstvá
6 / 6 Posolstvám
3 / 2 Posolstvami
 
Počet Slovo
4 / 4 Posolstvom
12 / 12 Pôst
1 / 1 Postaral
1 / 1 Postavil
1 / 1 Postaviť
5 / 5 Postavte
2 / 2 Postí
2 / 2 Postia
1 / 1 Postila
4 / 4 Postili
1 / 1 Pôstite
12 / 12 Postite
1 / 1 Pôstneho
6 / 6 Pôstnom
11 / 11 Pôstu
1 / 1 Postupne
1 / 1 Posvätené
1 / 1 Posvätenú
2 / 2 Posvätil
1 / 1 Posvätilo
 
Počet Slovo
1 / 1 Potečie
1 / 1 Potešenie
2 / 2 Potešovať
1 / 1 Potešujete
1 / 1 Potrebám
1 / 1 Potrebn
1 / 1 Potrebou
5 / 5 Potrebu
23 / 16 Potrebujem
14 / 12 Potrebujete
1 / 1 Potupovať
1 / 1 Potvrdila
1 / 1 Poučila
1 / 1 Poučoval
1 / 1 Poukazujem
1 / 1 Pousmiala
1 / 1 Použil
1 / 1 Používa
1 / 1 Povďačná
2 / 2 Povedal
 
Počet Slovo
7 / 7 Povedali
2 / 2 Povedané
4 / 4 Povedie
6 / 6 Povediem
2 / 2 Poviem
1 / 1 Poviete
1 / 1 Povinnosť
1 / 1 Pôvodné
4 / 3 Povolaní
1 / 1 Povolania
1 / 1 Povrchne
1 / 1 Povýšil
9 / 9 Povzbudením
1 / 1 Povzbudila
1 / 1 Povzbuďte
1 / 1 Povzbudzovala
3 / 3 Povzbudzovať
2 / 2 Povzbudzuje
5 / 5 Povzbudzujte
2 / 2 Povzniesli
 
Počet Slovo
1 / 1 Pozdvihne
1 / 1 Pozdvihnite
2 / 2 Pozdvihuje
12 / 12 Požehná
14 / 13 Požehnala
1 / 1 Požehnané
11 / 10 Požehnania
31 / 28 Požehnanie
1 / 1 Požehnaným
2 / 2 Požehnanými
1 / 1 Požehnávala
5 / 5 Požehnávam
2 / 2 Pozemsk
8 / 8 Pozemské
1 / 1 Pozemskej
1 / 1 Pozemskému
4 / 4 Pozemský
2 / 2 Pozemských
1 / 1 Pozemskými
1 / 1 Pozer
 
Počet Slovo
3 / 3 Pozerajte
4 / 4 Pozerajúc
9 / 9 Pozerám
2 / 2 Pozerať
2 / 2 Požiadala
2 / 1 Pozn
2 / 2 Poznali
3 / 2 Poznám
2 / 2 Poznanie
3 / 2 Poznaním
2 / 2 Poznať
2 / 2 Poznáte
1 / 1 Pozornosť
1 / 1 Pozorujte
3 / 3 Pozreli
5 / 5 Pozrite
7 / 7 Pozval
13 / 13 Pozvala
6 / 6 Pozvaní
2 / 2 Pozvania
 
Počet Slovo
2 / 2 Pozvaním
3 / 3 Pozvaniu
1 / 1 Pozvite
16 / 16 Pozýva
480 / 379 Pozývam
1 / 1 Pozývať
2 / 2 Poľné
1 / 1 Pôsobíte
9 / 8 Pr
1 / 1 Práca
1 / 1 Prach
1 / 1 Prachu
1 / 1 Prácou
5 / 5 Pracovali
1 / 1 Pracovať
2 / 2 Prácu
4 / 4 Pracujete
14 / 13 Pracujte
7 / 6 Praje
27 / 24 Prajem
 
Počet Slovo
2 / 2 Prajete
2 / 2 Prameň
1 / 1 Prameni
1 / 1 Prameniaca
1 / 1 Pramenila
5 / 5 Prameňom
4 / 2 Prav
1 / 1 Prav-
13 / 11 Pravda
9 / 8 Pravde
2 / 1 Pravdivo
1 / 1 Pravdivú
5 / 5 Pravdou
19 / 17 Pravdu
1 / 1 Pravé
3 / 3 Pravého
2 / 2 Pravidelne
1 / 1 Pravidelné
3 / 3 Pravou
5 / 4 Pravú
 
Počet Slovo
1 / 1 Pravých
1 / 1 Pravými
1 / 1 Prázdnotou
1 / 1 Prázdny
1 / 1 Prázdnymi
283 / 213 Pre
1 / 1 Prebodávali
2 / 1 Prebudili
1 / 1 Prebudiť
2 / 2 Prebuďte
4 / 4 Prebýva
1 / 1 Prebývala
1 / 1 Prechádzajúc
1 / 1 Prechádzate
8 / 8 Prečo
66 / 63 Pred
1 / 1 Predkladám
1 / 1 Predmetov
2 / 2 Predniesť
11 / 11 Predovšetkým
 
Počet Slovo
1 / 1 Predstaviť
1 / 1 Predstaviteľmi
2 / 2 Predstavujú
1 / 1 Predstúpte
1 / 1 Predĺženými
1 / 1 Prehĺbi
2 / 2 Prehĺbiť
1 / 1 Prejaví
1 / 1 Prejavíte
1 / 1 Prejavuje
1 / 1 Prekážať
5 / 5 Prekaziť
2 / 2 Prekážky
1 / 1 Preklínaním
1 / 1 Prekon
1 / 1 Prekonali
2 / 2 Prekrásnu
1 / 1 Prekrásny
1 / 1 Prekypovať
1 / 1 Prelieva
 
Počet Slovo
1 / 1 Premárnili
1 / 1 Premdety
3 / 3 Premení
1 / 1 Premenia
1 / 1 Premenila
3 / 3 Premenili
1 / 1 Premenu
1 / 1 Premieňa
1 / 1 Premôcť
1 / 1 Premohol
1 / 1 Premýšľajte
1 / 1 Prenášajú
1 / 1 Prenasledovaná
1 / 1 Prenasledovaniu
1 / 1 Prenecháva
1 / 1 Preniká
1 / 1 Prerazili
1 / 1 Prerušiť
2 / 2 Prestali
9 / 9 Prestania
 
Počet Slovo
1 / 1 Preteká
1 / 1 Pretekali
373 / 282 Preto
143 / 116 Pretože
1 / 1 Pretrpelo
1 / 1 Pretváral
4 / 4 Pretvoril
1 / 1 Pretvorilo
1 / 1 Preukazovali
1 / 1 Preukážte
2 / 2 Preukazujete
1 / 1 Preukazujte
1 / 1 Prevelebnej
1 / 1 Preveľká
2 / 2 Prežiaril
1 / 1 Prežiarilo
1 / 1 Prežijete
1 / 1 Prežil
4 / 3 Prežili
1 / 1 Prežiť
 
Počet Slovo
26 / 24 Prežívajte
1 / 1 Prežíval
2 / 2 Prežívam
2 / 1 Prežívaná
1 / 1 Prežívaním
1 / 1 Prežívaniu
9 / 9 Prežívate
58 / 54 Pri
2 / 2 Priania
1 / 1 Prianiach
1 / 1 Priateľa
3 / 3 Priateľmi
1 / 1 Priateľstvo
1 / 1 Priblíži
3 / 3 Priblížila
15 / 15 Priblížili
8 / 8 Priblížiť
1 / 1 Priblížite
10 / 10 Priblížte
2 / 2 Približuje
 
Počet Slovo
3 / 3 Príbytok
3 / 2 Prich
2 / 2 Prichádzajte
12 / 12 Prichádzajú
4 / 4 Prichádzať
2 / 2 Prichádzate
12 / 12 Príchod
2 / 2 Príchode
5 / 5 Príchodu
3 / 3 Príchody
3 / 3 Príde
4 / 4 Prídete
4 / 4 Prídu
1 / 1 Priebehu
1 / 1 Priestorov
4 / 4 Prihov
69 / 69 Prihováram
3 / 3 Prihovárať
2 / 2 Príhovorom
1 / 1 Priíjmu
 
Počet Slovo
536 / 524 Prijali
2 / 2 Prijalo
1 / 1 Prijatie
2 / 2 Prijíma
2 / 2 Prijímali
1 / 1 Prijímam
3 / 3 Prijímate
2 / 2 Prijme
1 / 1 Príjmete
7 / 6 Prijmete
1 / 1 Prijmú
2 / 2 Prik
3 / 3 Prikázania
2 / 2 Prikázaniam
28 / 28 Príkladom
1 / 1 Príkladov
1 / 1 Prikr
1 / 1 Prikryť
1 / 1 Príliš
1 / 1 Prílišným
 
Počet Slovo
4 / 3 Prináša
3 / 3 Prinášajte
1 / 1 Prinášala
4 / 4 Prinášali
26 / 26 Prinášam
7 / 6 Prinášať
1 / 1 Prináša
1 / 1 Prinášam
1 / 1 Prinesiem
1 / 1 Prinesiete
1 / 1 Prinesú
1 / 1 Prinies
8 / 8 Priniesli
1 / 1 Prinieslo
3 / 3 Priniesť
1 / 1 Prinútenia
1 / 1 Príprav
2 / 1 Pripraven
9 / 7 Pripravené
1 / 1 Pripravenejší
 
Počet Slovo
1 / 1 Pripravenú
1 / 1 Pripravený
5 / 5 Pripravili
1 / 1 Pripravovali
2 / 2 Pripravuje
3 / 3 Pripravujte
1 / 1 Pripútali
1 / 1 Pripútané
1 / 1 Pripútava
7 / 7 Príroda
1 / 1 Prírodu
4 / 4 Prírody
1 / 1 Pris
4 / 4 Prišiel
6 / 6 Prišli
2 / 1 Prišlo
1 / 1 Prispievať
2 / 2 Prísť
1 / 1 Prisvojiť
1 / 1 Prisľúbené
 
Počet Slovo
4 / 4 Prisľúbil
1 / 1 Prisľúbila
4 / 4 Priťahuje
1 / 1 Pritiahli
2 / 2 Pritiahnuť
1 / 1 Pritom
11 / 11 Prítomnosť
15 / 15 Prítomnosti
11 / 10 Prítomných
3 / 3 Privádza
1 / 1 Priveľmi
2 / 2 Priviedla
11 / 10 Priviesť
1 / 1 Priviňte
1 / 1 Privítate
1 / 1 Privlastniť
1 / 1 Priznaniu
2 / 2 Priznať
3 / 3 Pro
4 / 4 Problémy
 
Počet Slovo
1 / 1 Prosbe
1 / 1 Prosby
2 / 2 Prosila
2 / 2 Prosili
1 / 1 Prosíme
9 / 8 Prosiť
2 / 2 Prosím
1 / 1 Prospešné
1 / 1 Prostredn
1 / 1 Prostredníčkou
71 / 70 Prostredníctvom
1 / 1 Prostredníkov
17 / 15 Proti
1 / 1 Protože
1 / 1 Prúdi
5 / 4 Prúdiť
22 / 22 Prvé
7 / 7 Prvom
1 / 1 Prvým
1 / 1 Prvými
 
Počet Slovo
1 / 1 Pšeničné
1 / 1 Pšeničným
1 / 1 Púšť
1 / 1 Púť
1 / 1 Pútnikmi
8 / 8 Pútnikov
1 / 1 Pýchou
1 / 1 Pýchu
1 / 1 Pyšní
1 / 1 Pýtajú

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 18. marec 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws