Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená N-Q

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
25 / 16 N
472 / 320 Na
3 / 3 Nabádam
6 / 6 Nablízku
3 / 3 Nábožné
1 / 1 Nábožnosťou
1 / 1 Nachádzajú
1 / 1 Načúvajte
1 / 1 Načúvať
30 / 25 Nad
1 / 1 Nadarmo
36 / 30 Nádej
1 / 1 Naděje
5 / 5 Nádeji
1 / 1 Nadherné
1 / 1 Nádhernou
1 / 1 Nadišiel
5 / 5 Nado
1 / 1 Nadov
9 / 8 Nadovšetko
 
Počet Slovo
1 / 1 Nadšenie
3 / 3 Nadšením
1 / 1 Nahliadnite
1 / 1 Náhodné
1 / 1 Najbližšie
1 / 1 Najčastejšie
1 / 1 Najďalej
4 / 4 Nájde
2 / 2 Nájdite
3 / 3 Najdôležitejšie
1 / 1 Najdrobnejší
1 / 1 Najjednoduchším
1 / 1 Najkrajšími
1 / 1 Najkrajšou
8 / 8 Najmä
1 / 1 Najmenej
5 / 5 Najmenších
1 / 1 Najmenšie
1 / 1 Najmenšiu
1 / 1 Najmenšom
 
Počet Slovo
1 / 1 Najmilšie
1 / 1 Najpotrebnejšie
2 / 2 Najskôr
1 / 1 Najsmutnejším
1 / 1 Najsvätejšej
1 / 1 Najsvätejšiu
1 / 1 Najv
3 / 3 Najväčšej
1 / 1 Najväčším
3 / 3 Najväčšiu
2 / 2 Najväčšom
1 / 1 Najväčšou
2 / 2 Najvy
13 / 13 Najvyšší
3 / 3 Najvyššiemu
6 / 6 Najvyšším
1 / 1 Najvznešenejší
1 / 1 Najzanedbanejších
1 / 1 Náklonnosť
1 / 1 Nakoniec
 
Počet Slovo
11 / 8 Nám
1 / 1 Námahu
2 / 2 Namiesto
1 / 1 Naň
8 / 7 Nanovo
1 / 1 Naopak
1 / 1 Napadnú
1 / 1 Napísané
1 / 1 Naplánoval
3 / 3 Naplnen
9 / 9 Naplnené
2 / 2 Naplnení
1 / 1 Naplnený
1 / 1 Naplneným
11 / 10 Naplnil
2 / 2 Naplnila
2 / 2 Naplním
4 / 4 Naplniť
1 / 1 Napomáha
1 / 1 Napomáhate
 
Počet Slovo
1 / 1 Napomínala
2 / 2 Napomínam
1 / 1 Napredovať
5 / 4 Napriek
1 / 1 Napĺňajte
1 / 1 Napĺňal
1 / 1 Naradovaní
1 / 1 Narastala
1 / 1 Narodeného
1 / 1 Narodenému
7 / 7 Narodenie
1 / 1 Narodením
1 / 1 Narodeným
3 / 3 Narodí
1 / 1 Narodila
2 / 2 Narodiť
3 / 1 Národom
2 / 2 Národov
1 / 1 Národu
1 / 1 Národy
 
Počet Slovo
13 / 12 Náručí
5 / 5 Náručia
26 / 18 Nás
1 / 1 Naše
6 / 5 Našich
2 / 2 Našiel
1 / 1 Našla
3 / 2 Nasledova
1 / 1 Nasledovala
6 / 6 Nasledovali
1 / 1 Nasledovné
1 / 1 Nasledovníkmi
12 / 11 Nasledujte
3 / 3 Nasledujú
5 / 5 Našli
1 / 1 Nastal
4 / 3 Nástrojom
2 / 2 Nastúpili
3 / 3 Natoľko
3 / 3 Naučila
 
Počet Slovo
8 / 6 Naučím
13 / 12 Naučiť
1 / 1 Naučte
1 / 1 Naveky
1 / 1 Navrátenie
1 / 1 Návykoch
10 / 9 Navzájom
1 / 1 Navždy
1 / 1 Nazdávajú
1 / 1 Nazeraním
2 / 2 Nazývať
4 / 2 Nádej
7 / 7 Neba
1 / 1 Nebáli
11 / 8 Nebesk
1 / 1 Nebeská
32 / 24 Nebeského
1 / 1 Nebeskej
2 / 2 Nebeskom
1 / 1 Nebeskú
 
Počet Slovo
2 / 2 Nebeských
8 / 7 Nebeským
1 / 1 Nebezpečenstve
12 / 11 Nebi
11 / 8 Nebo
5 / 4 Nebojí
33 / 29 Nebojte
1 / 1 Nebol
6 / 6 Nebolo
2 / 2 Nebom
1 / 1 Nebud
8 / 8 Nebude
7 / 6 Nebudete
5 / 5 Nebuďte
1 / 1 Nebyť
1 / 1 Nečakajte
154 / 126 Nech
1 / 1 Nechajte
4 / 3 Nechápete
2 / 2 Nechápu
 
Počet Slovo
1 / 1 Nechávali
2 / 2 Nechce
1 / 1 Nechceli
10 / 9 Nechcem
10 / 10 Nechcú
3 / 1 Nečisté
1 / 1 Nečistoty
1 / 1 Necíti
1 / 1 Necíťte
1 / 1 Ned
3 / 3 Nedala
2 / 2 Nedali
2 / 2 Nedáte
1 / 1 Nedáva
1 / 1 Nedbáte
1 / 1 Nedokážete
1 / 1 Nedorozumení
1 / 1 Nedosiahnete
1 / 1 Nedovo
1 / 1 Nedovolili
 
Počet Slovo
14 / 13 Nedovoľte
1 / 1 Nedovoľuje
1 / 1 Neduhmi
1 / 1 Neexistuje
1 / 1 Nehodní
2 / 2 Nehovorte
3 / 3 Nehľadajte
1 / 1 Nehľadajú
1 / 1 Neisté
7 / 7 Nej
1 / 1 Nekonáte
3 / 3 Nekonečne
3 / 3 Nekonečnou
1 / 1 Nekráčajú
1 / 1 Nekýval
3 / 2 Nem
3 / 3 Nemajte
7 / 5 Nemajú
1 / 1 Nemám
11 / 9 Nemáte
 
Počet Slovo
1 / 1 Nemilova
1 / 1 Nemilovali
2 / 2 Nemilujete
3 / 3 Nemilujú
2 / 2 Nemodlí
2 / 2 Nemodlia
1 / 1 Nemohli
2 / 2 Nemohol
14 / 14 Nemôžem
50 / 46 Nemôžete
3 / 3 Nemôžu
18 / 17 Nemu
1 / 1 Nemyslite
1 / 1 Nemyslíte
1 / 1 Nenájdete
2 / 2 Nenasledujú
1 / 1 Nenávidíte
9 / 8 Nenávisť
1 / 1 Nenechá
1 / 1 Nenechajte
 
Počet Slovo
2 / 2 Nenechávam
1 / 1 Nenesiete
1 / 1 Neobnovujte
1 / 1 Neočakávané
1 / 1 Neodbočte
1 / 1 Neodmieta
1 / 1 Neodovzdáte
1 / 1 Neodp
1 / 1 Neodpovedajú
1 / 1 Neodpúšťať
1 / 1 Neohovárajte
1 / 1 Neopakovateľní
1 / 1 Neopísateľne
1 / 1 Neopust
1 / 1 Neopustil
1 / 1 Neopustím
1 / 1 Neotvárať
1 / 1 Neotvor
2 / 2 Neoľutujete
1 / 1 Nepadne
 
Počet Slovo
1 / 1 Nepo
1 / 1 Nepochopenia
1 / 1 Nepochopíte
1 / 1 Nepocítite
1 / 1 Nepočujete
1 / 1 Nepočujú
1 / 1 Nepočúvajú
1 / 1 Nepodaril
1 / 1 Nepoddávajte
10 / 10 Nepokoj
1 / 1 Nepokoje
2 / 2 Nepokojn
1 / 1 Nepokojnej
2 / 2 Nepokojnému
2 / 2 Nepokojný
2 / 2 Nepokojných
2 / 2 Nepominuteľný
1 / 1 Neponechal
1 / 1 Neporozumeniam
1 / 1 Nepoškvrnené
 
Počet Slovo
1 / 1 Nepoškvrnénemu
10 / 10 Nepoškvrnenému
1 / 1 Neposlúchli
1 / 1 Nepošvrnenému
1 / 1 Nepoviete
2 / 2 Nepozerajte
3 / 3 Nepoznaj
16 / 16 Nepoznajú
1 / 1 Nepoznania
1 / 1 Nepozývam
1 / 1 Neprajete
1 / 1 Nepravdy
2 / 2 Neprestajnej
2 / 2 Neprestane
1 / 1 Neprežíva
1 / 1 Neprežívajú
1 / 1 Nepriateľa
1 / 1 Neprichádza
1 / 1 Neprijímajte
3 / 3 Neprijímajú
 
Počet Slovo
1 / 1 Nepritiahol
1 / 1 Neprosiť
1 / 1 Neradi
3 / 3 Nerozhodli
1 / 1 Nerozhodní
2 / 1 Nerozoznávate
1 / 1 Nerozumela
1 / 1 Nerozumiete
1 / 1 Nesie
1 / 1 Nesiem
1 / 1 Neskoro
3 / 3 Nesmierna
3 / 3 Nesmiernej
1 / 1 Nesmiernosti
10 / 10 Nesmiernu
2 / 2 Nesnažte
1 / 1 Nespočetne
1 / 1 Nespokojní
1 / 1 Nespoznať
1 / 1 Nespoznáte
 
Počet Slovo
1 / 1 Nespr
2 / 2 Nesprávnej
1 / 1 Nespravodlivosti
1 / 1 Nespreneveríte
15 / 15 Nestane
1 / 1 Nestanete
1 / 1 Nestr
11 / 10 Nestrácajte
1 / 1 Nestrácam
1 / 1 Nestratili
4 / 3 Nestrácajte
1 / 1 Nesú
3 / 3 Nesúdiť
1 / 1 Nesúdite
2 / 2 Nesúďte
1 / 1 Nesvár
1 / 1 Neunavím
1 / 1 Neúnavná
1 / 1 Neúprimné
1 / 1 Neurobíte
 
Počet Slovo
1 / 1 Neúspešným
1 / 1 Neustálé
1 / 1 Neustále
10 / 10 Neuvedomujete
1 / 1 Neuzatvárajte
1 / 1 Neve
1 / 1 Nevědí
3 / 3 Nevedia
1 / 1 Nevenujte
2 / 2 Neveria
1 / 1 Neveriacim
4 / 4 Nevery
1 / 1 Nevidela
2 / 2 Nevidí
1 / 1 Nevidím
4 / 4 Nevidíte
2 / 2 Neviem
13 / 11 Neviete
1 / 1 Nevnímate
1 / 1 Nevolajú
 
Počet Slovo
1 / 1 Nevšíma
1 / 1 Nevyužilo
1 / 1 Nevzd
1 / 1 Nevzdajte
1 / 1 Nevzpierajte
1 / 1 Než
28 / 28 Nezabúdajte
16 / 14 Nezabudnite
1 / 1 Nezameniteľní
1 / 1 Nezanecháte
1 / 1 Nezaspieva
2 / 2 Nezaťažené
1 / 1 Nezatúžili
3 / 3 Nezatvárajte
1 / 1 Nezavládne
1 / 1 Nezavládnu
2 / 2 Nezdráhajte
1 / 1 Neželá
1 / 1 Nežeňte
1 / 1 Nežiada
 
Počet Slovo
1 / 1 Nežijete
1 / 1 Nežili
2 / 2 Nežite
1 / 1 Nezjavila
1 / 1 Nezmýlili
1 / 1 Neznámy
1 / 1 Nezničiteľná
2 / 2 Nežnosť
3 / 3 Nežnosťou
3 / 3 Nežnou
1 / 1 Nezriekajte
1 / 1 Nezúfajte
1 / 1 Nezvedie
1 / 1 Nezviedol
1 / 1 Nezvíťazilo
1 / 1 Ni
28 / 28 Nich
1 / 1 Ničí
1 / 1 Ničím
103 / 84 Nie
 
Počet Slovo
1 / 1 Niečomu
1 / 1 Niekom
3 / 3 Niektorí
1 / 1 Niekým
1 / 1 Nies
2 / 2 Niesli
17 / 14 Niet
1 / 1 Nieto
1 / 1 Nik
1 / 1 Nikde
2 / 2 Nikoho
1 / 1 Nikov
2 / 2 Nil
1 / 1 Nila
1 / 1 Nim
4 / 4 Nimi
1 / 1 Noci
1 / 1 Nom
1 / 1 Normálne
6 / 5 Nos
 
Počet Slovo
1 / 1 Nosil
1 / 1 Nosila
2 / 2 Nosím
2 / 2 Nosiť
1 / 1 Nosite
2 / 2 Nositelia
3 / 3 Nositeľom
1 / 1 Nosíte
1 / 1 Ňou
1 / 1 Nová
2 / 2 Nového
2 / 2 Novej
1 / 1 Novénu
2 / 2 Novény
4 / 4 Novorodeného
1 / 1 Novou
7 / 7 Nový
2 / 2 Nových
3 / 3 Ňu
1 / 1 Nudná
 
Počet Slovo
5 / 4 Nútiť
1 / 1 Nutnosťou
1 / 1 Ó
138 / 102 O
1 / 1 Oázy
1 / 1 Obdarí
1 / 1 Obdariť
2 / 2 Obdaruje
4 / 4 Období
2 / 2 Obdobia
1 / 1 Ober
2 / 2 Obeta
4 / 4 Obete
7 / 6 Obetou
2 / 2 Obetoval
1 / 1 Obetovali
17 / 15 Obetu
1 / 1 Obetuj
3 / 3 Obetujete
3 / 3 Obetujte
 
Počet Slovo
23 / 21 Obety
1 / 1 Objal
2 / 1 Objatí
1 / 1 Objatia
2 / 2 Objavia
3 / 3 Objavili
14 / 13 Objavíte
2 / 2 Objavovali
1 / 1 Obklopení
3 / 3 Obklopiť
2 / 2 Obklopujú
1 / 1 Oblečte
3 / 3 Obnoví
1 / 1 Obnovia
12 / 12 Obnovili
3 / 2 Obnoviť
10 / 10 Obnovte
3 / 3 Obnovu
1 / 1 Obnovy
1 / 1 Obohacuje
 
Počet Slovo
1 / 1 Oboznámiť
6 / 6 Obr
1 / 1 Obracal
4 / 3 Obracať
2 / 2 Obraciam
1 / 1 Obraciate
10 / 10 Obrátení
19 / 19 Obrátenia
2 / 2 Obrátením
23 / 20 Obráteniu
1 / 1 Obrátil
1 / 1 Obrátila
2 / 2 Obrátilo
8 / 8 Obrátiť
11 / 11 Obráťte
3 / 3 Obraz
1 / 1 Obvinie
1 / 1 Obyvateľom
1 / 1 Obzrite
1 / 1 Očakáva
 
Počet Slovo
1 / 1 Očakávaní
3 / 3 Očakávania
1 / 1 Ochota
1 / 1 Ochotne
1 / 1 Ochr
1 / 1 Ochrane
2 / 2 Ochránila
1 / 1 Ochránili
3 / 3 Ochrániť
3 / 2 Ochranou
1 / 1 Ochraňovali
1 / 1 Ochraňovalo
5 / 5 Ochraňujem
6 / 6 Oči
1 / 1 Očiam
1 / 1 Očistci
3 / 3 Očistené
1 / 1 Očistenia
1 / 1 Očisteniu
2 / 2 Očistených
 
Počet Slovo
1 / 1 Očistí
1 / 1 Očistil
1 / 1 Očistiť
6 / 6 Očistite
1 / 1 Očisťuje
164 / 129 Od
1 / 1 Odbleskom
2 / 2 Odchádzala
1 / 1 Odd
1 / 1 Oddajte
1 / 1 Oddelilo
5 / 4 Oddnes
1 / 1 Oddýchne
1 / 1 Oddychom
1 / 1 Odhalí
2 / 2 Odhalili
1 / 1 Odhaľovať
1 / 1 Odhodlaním
1 / 1 Odišla
1 / 1 Odkláňa
 
Počet Slovo
1 / 1 Odkryť
1 / 1 Odkrývam
1 / 1 Odkrývaním
1 / 1 Odleskom
1 / 1 Odmenená
4 / 4 Odmení
1 / 1 Odmietať
2 / 2 Odmietate
6 / 6 Odo
1 / 1 Odobral
2 / 2 Odolávali
1 / 1 Odovzda
20 / 18 Odovzdajte
6 / 6 Odovzdal
11 / 11 Odovzdali
3 / 3 Odovzdám
1 / 1 Odovzdanie
1 / 1 Odovzdaním
2 / 2 Odovzdanosti
1 / 1 Odovzdaný
 
Počet Slovo
1 / 1 Odovzdáte
1 / 1 Odovzdávajte
1 / 1 Odovzdávam
1 / 1 Odovzdávaní
4 / 4 Odovzdávať
1 / 1 Odovzdávate
4 / 2 Odp
1 / 1 Odpadnú
1 / 1 Odplatiť
1 / 1 Odpočiniete
1 / 1 Odpoved
2 / 2 Odpoveď
8 / 8 Odpovedali
5 / 5 Odpovedať
3 / 2 Odpúšťa
1 / 1 Odpúšťajte
2 / 2 Odpúšťali
1 / 1 Odpúšťam
6 / 6 Odpúšťať
1 / 1 Odpustené
 
Počet Slovo
9 / 8 Odpustenie
1 / 1 Odpustením
1 / 1 Odpustil
1 / 1 Odpustili
2 / 1 Odpustite
1 / 1 Odpúšťa
1 / 1 Odrecitované
1 / 1 Odriekali
4 / 4 Odriekania
1 / 1 Odriekaniami
2 / 2 Odriekaním
5 / 5 Odriekaniu
1 / 1 Odstrániť
1 / 1 Odstúpil
1 / 1 Odsúdiť
1 / 1 Odteraz
1 / 1 Odumrie
1 / 1 Oduševnením
2 / 2 Odvahu
2 / 2 Odvážne
 
Počet Slovo
1 / 1 Odvetila
2 / 2 Odviesť
1 / 1 Odzbrojiť
1 / 1 Odznova
1 / 1 Ohlasova
1 / 1 Ohlasoval
1 / 1 Ohliadnite
1 / 1 Ohováraním
1 / 1 Ohrozený
7 / 7 Okamih
1 / 1 Oklamať
1 / 1 Okolí
36 / 34 Okolo
1 / 1 Okrem
2 / 2 Oltárnej
1 / 1 Oltárnu
5 / 5 Omša
4 / 3 Omše
9 / 7 Omšu
103 / 82 On
 
Počet Slovo
10 / 8 Oni
1 / 1 Ony
1 / 1 Opakovaný
6 / 6 Opakujem
15 / 14 Opäť
1 / 1 Opätovnému
1 / 1 Opísala
1 / 1 Opovrhuje
1 / 1 Opustení
1 / 1 Opustil
1 / 1 Opýta
1 / 1 Opýtajte
3 / 2 Oraz
1 / 1 Originálny
1 / 1 Orodovníkov
1 / 1 Orodujem
1 / 1 Oslávený
2 / 2 Oslávil
1 / 1 Oslávilo
1 / 1 Osláviť
 
Počet Slovo
3 / 3 Oslavovali
1 / 1 Oslavovať
4 / 4 Oslavujte
2 / 1 Oslobodi
2 / 2 Osloboďte
1 / 1 Ôsmich
13 / 13 Osobitne
1 / 1 Osobitnom
38 / 35 Osobitným
2 / 2 Osobne
2 / 2 Osobného
5 / 5 Osobnej
4 / 4 Osobnom
3 / 3 Osobnú
1 / 1 Osobným
1 / 1 Osoby
1 / 1 Ospravedlňujete
1 / 1 Ostali
1 / 1 Ostaňte
4 / 4 Ostatné
 
Počet Slovo
5 / 4 Ostatných
3 / 3 Ostatným
1 / 1 Ostražití
1 / 1 Osvecova
6 / 6 Osvecuje
1 / 1 Osvetlí
1 / 1 Osvetľuje
1 / 1 Osvietené
2 / 2 Osvietenie
1 / 1 Osvieti
1 / 1 Osvietili
3 / 2 Osvietilo
1 / 1 Ot
1 / 1 Oťažené
2 / 2 Otázok
55 / 40 Otca
1 / 1 Otče
1 / 1 Otci
1 / 1 Otcov
2 / 2 Otcovej
 
Počet Slovo
1 / 1 Otcovia
1 / 1 Otcovská
26 / 23 Otec
1 / 1 Otevřte
2 / 2 Otv
9 / 9 Otvára
1 / 1 Otvárali
1 / 1 Otváralo
2 / 2 Otvárate
1 / 1 Otvára
1 / 1 Otvorená
16 / 16 Otvorené
4 / 4 Otvorenejší
14 / 14 Otvorení
1 / 1 Otvorenou
2 / 2 Otvorených
6 / 6 Otvorí
5 / 5 Otvoria
2 / 2 Otvorila
43 / 42 Otvorili
 
Počet Slovo
21 / 20 Otvoriť
5 / 5 Otvoríte
14 / 9 Ou
1 / 1 Ova
2 / 1 Oveľa
2 / 2 Ovi
1 / 1 Ovládne
1 / 1 Ovládnuť
12 / 12 Ovnej
4 / 4 Ovocie
1 / 1 Ozajstný
1 / 1 Ozbrojte
1 / 1 Ožiariť
1 / 1 Ožili
1 / 1 Oživili
3 / 1 Oživuje
3 / 3 P
1 / 1 Páchať
1 / 1 Pádov
1 / 1 Palácom
 
Počet Slovo
1 / 1 Pamiatkou
1 / 1 Pamiatku
9 / 7 Pána
1 / 1 Pánmi
1 / 1 Pannou
2 / 2 Pannu
1 / 1 Pánom
8 / 8 Pánovi
1 / 1 Pánovom
1 / 1 Pastier
7 / 7 Pastiermi
2 / 2 Pastieroch
51 / 51 Pastierov
3 / 3 Patrí
1 / 1 Patrila
1 / 1 Patrili
1 / 1 Patriť
3 / 3 Patríte
1 / 1 Patrónom
1 / 1 Patrónov
 
Počet Slovo
1 / 1 Pekn
1 / 1 Pekná
1 / 1 Penie
1 / 1 Perách
1 / 1 Pestujte
1 / 1 Pevná
3 / 3 Pevnej
1 / 1 Pevnejšia
1 / 1 Pevní
1 / 1 Pevnosť
3 / 3 Pevnú
2 / 2 Pevný
1 / 1 Pil
2 / 2 Písma
1 / 1 Písmom
1 / 1 Piť
1 / 1 Pla
1 / 1 Plače
1 / 1 Plameň
16 / 16 Plán
 
Počet Slovo
1 / 1 Planétu
3 / 3 Plánom
3 / 3 Plánu
2 / 2 Plánuje
1 / 1 Planulo
13 / 11 Plány
7 / 7 Plášťom
1 / 1 Pln
2 / 2 Plné
1 / 1 Plného
1 / 1 Plnenie
2 / 2 Plní
2 / 2 Plniť
1 / 1 Plnom
8 / 8 Plnosti
1 / 1 Plnosťou
1 / 1 Plný
1 / 1 Plným
3 / 2 Plod
2 / 2 Plodí
 
Počet Slovo
1 / 1 Plodov
8 / 8 Plody
1 / 1 Pobáda
1 / 1 Pobožnosť
4 / 3 Poc
8 / 8 Počas
1 / 1 Poch
3 / 3 Pochádza
1 / 1 Pochop
1 / 1 Pochopenie
1 / 1 Pochopil
1 / 1 Pochopila
29 / 23 Pochopiť
19 / 17 Pochopíte
1 / 1 Počiatku
2 / 2 Počiatok
1 / 1 Pocíti
2 / 2 Pocítia
1 / 1 Pocítila
9 / 8 Pocítili
 
Počet Slovo
9 / 9 Pocítite
1 / 1 Pocitmi
2 / 2 Pocity
6 / 6 Počte
1 / 1 Počujete
2 / 2 Počuli
8 / 8 Počúvajte
3 / 2 Počúvajú
2 / 2 Počúvať
1 / 1 Počúvate
1 / 1 Počúva
1 / 1 Počúvajte
1 / 1 Poďakovala
14 / 14 Poďakovať
1 / 1 Poddávať
1 / 1 Podeliť
1 / 1 Podnecovala
1 / 1 Podnecovali
1 / 1 Podnet
4 / 4 Podnetom
 
Počet Slovo
1 / 1 Podobe
1 / 1 Podobní
1 / 1 Podpora
1 / 1 Podporu
1 / 1 Podriadiť
6 / 6 Poďte
31 / 27 Podľa
3 / 3 Pohliadnite
1 / 1 Pohltiť
1 / 1 Pohľad
2 / 2 Pok
5 / 5 Pokánia
3 / 3 Pokáním
2 / 2 Pokiaľ
1 / 1 Pokladáte
1 / 1 Pokladom
1 / 1 Poklone
2 / 2 Pokloňte
230 / 205 Pokoja
18 / 18 Pokoji
 
Počet Slovo
24 / 22 Pokojom
12 / 11 Pokoju
2 / 2 Pokora
15 / 15 Pokore
2 / 1 Pokorná
6 / 3 Pokorné
2 / 1 Pokornej
6 / 6 Pokorní
1 / 1 Pokorných
4 / 4 Pokorou
6 / 4 Pokory
4 / 4 Pokrmom
1 / 1 Poku
2 / 2 Pokúša
1 / 1 Pokúšať
4 / 4 Pokušení
4 / 4 Pokušeniach
3 / 3 Pokušeniam
1 / 1 Pokušením
1 / 1 Pokušeniu
 
Počet Slovo
1 / 1 Pokyny
2 / 2 Pokľaknite
2 / 2 Poli
2 / 2 Poliach
1 / 1 Položil
1 / 1 Položiť
8 / 6 Pom
2 / 2 Pomáhajte
2 / 2 Pomáhali
1 / 1 Pomáham
2 / 2 Pomáhate
2 / 1 Pomaly
2 / 2 Pominie
6 / 6 Pominuteľné
2 / 2 Pominuteľnosti
1 / 1 Pominuteľnosťou
4 / 4 Pomoc
1 / 1 Pomoci
41 / 40 Pomôcť
26 / 25 Pomohla
 
Počet Slovo
11 / 11 Pomohol
2 / 2 Pomôž
6 / 6 Pomôžem
3 / 3 Pomôžete
5 / 5 Pomôžu
1 / 1 Pomôže
1 / 1 Pomyslíte
1 / 1 Pondelok
8 / 8 Ponúka
2 / 2 Ponúkajú
1 / 1 Ponúknuť
1 / 1 Pooraná
1 / 1 Popretk
1 / 1 Popri
1 / 1 Poprosili
1 / 1 Poprosiť
1 / 1 Poriadku
1 / 1 Poriadok
1 / 1 Porozmýšľajte
2 / 2 Porozmýšľali
 
Počet Slovo
1 / 1 Porozumeli
1 / 1 Porozumenia
1 / 1 Porozumiete
19 / 19 Posiela
1 / 1 Posilnia
2 / 2 Posilnil
1 / 1 Posilňuje
1 / 1 Posilňujem
8 / 8 Poslal
1 / 1 Poslaná
1 / 1 Poslania
1 / 1 Poslanie
6 / 5 Posledné
1 / 1 Posledného
1 / 1 Posledný
1 / 1 Posledným
2 / 2 Poslúchajte
2 / 2 Poslúchali
1 / 1 Poslúchnite
1 / 1 Poslušní
 
Počet Slovo
2 / 2 Poslúžim
2 / 2 Pôsobení
9 / 9 Pôsobí
2 / 2 Pôsobil
9 / 8 Pôsobiť
1 / 1 Pôsobte
1 / 1 Posolstv
1 / 1 Posolstva
2 / 2 Posolstvách
6 / 6 Posolstvám
172 / 165 Posolstvo
4 / 4 Posolstvom
1 / 1 Postará
1 / 1 Postaral
2 / 2 Postavili
1 / 1 Postaviť
1 / 1 Pôste
2 / 2 Postí
1 / 1 Postihnú
1 / 1 Postila
 
Počet Slovo
2 / 2 Postiť
12 / 12 Postite
3 / 3 Pôstne
1 / 1 Pôstneho
16 / 15 Pôstom
11 / 11 Pôstu
1 / 1 Posúdiť
1 / 1 Posvätené
1 / 1 Posvätených
2 / 2 Posvätil
1 / 1 Posvätiť
1 / 1 Potečie
2 / 2 Potešiť
2 / 2 Potešovať
67 / 59 Potom
1 / 1 Potrebám
2 / 2 Potrebné
1 / 1 Potrebou
8 / 6 Potrebuje
23 / 16 Potrebujem
 
Počet Slovo
1 / 1 Potreby
1 / 1 Potupovať
2 / 2 Poúčala
1 / 1 Poučila
1 / 1 Poučujte
1 / 1 Poukazujem
1 / 1 Použije
1 / 1 Použil
1 / 1 Považovať
1 / 1 Povďačná
37 / 32 Povedala
7 / 7 Povedali
35 / 34 Povedať
3 / 3 Povedie
9 / 9 Povedzte
2 / 2 Poviem
1 / 1 Povinní
1 / 1 Povinnosť
7 / 7 Povolal
4 / 3 Povolaní
 
Počet Slovo
4 / 3 Povolanie
1 / 1 Povrchne
1 / 1 Povzbudenie
9 / 9 Povzbudením
6 / 6 Povzbudiť
1 / 1 Povzbuďte
2 / 2 Povzbudzovali
3 / 3 Povzbudzovať
8 / 8 Povzbudzujem
5 / 5 Povzbudzujte
16 / 11 Poz
1 / 1 Pozdvihne
1 / 1 Pozdvihnut
1 / 1 Pozdvihuje
6 / 6 Požehnal
14 / 13 Požehnala
1 / 1 Požehnaní
11 / 10 Požehnania
48 / 47 Požehnaním
1 / 1 Požehnaným
 
Počet Slovo
3 / 3 Požehnať
1 / 1 Požehnávala
1 / 1 Požehnnia
2 / 2 Pozemsk
3 / 3 Pozemského
1 / 1 Pozemskej
2 / 2 Pozemskom
3 / 3 Pozemský
7 / 7 Pozemským
1 / 1 Pozemskými
1 / 1 Pozerá
3 / 3 Pozerajte
1 / 1 Pozerala
8 / 8 Pozerám
1 / 1 Pozerám
2 / 2 Požiadala
1 / 1 Pozná
2 / 2 Poznali
2 / 2 Poznania
2 / 2 Poznanie
 
Počet Slovo
2 / 2 Poznaniu
2 / 2 Poznať
2 / 2 Poznávaniu
1 / 1 Pozornosť
3 / 3 Pozreli
5 / 5 Pozrite
7 / 7 Pozval
13 / 13 Pozvala
5 / 5 Pozvaní
2 / 2 Pozvania
2 / 2 Pozvaním
3 / 3 Pozvaniu
1 / 1 Pozvite
16 / 16 Pozýva
479 / 378 Pozývam
1 / 1 Pozývať
2 / 2 Poľné
1 / 1 Pôsobíte
9 / 8 Pr
1 / 1 Práca
 
Počet Slovo
1 / 1 Prach
3 / 3 Práci
5 / 5 Pracovali
4 / 4 Pracovať
2 / 2 Prácu
1 / 1 Pracuj
14 / 13 Pracujte
1 / 1 Prahnú
27 / 24 Prajem
1 / 1 Praješ
2 / 2 Prameň
2 / 2 Prameňa
1 / 1 Prameniaca
1 / 1 Prameniacu
5 / 5 Prameňom
1 / 1 Prameňu
1 / 1 Prav-
3 / 3 Pravá
9 / 8 Pravde
2 / 2 Pravdivej
 
Počet Slovo
1 / 1 Pravdivú
3 / 2 Pravdivým
19 / 17 Pravdu
24 / 17 Pravdy
3 / 3 Pravého
7 / 7 Pravej
1 / 1 Pravidelné
1 / 1 Právo
5 / 4 Pravú
7 / 7 Pravý
1 / 1 Pravými
3 / 3 Praxe
1 / 1 Prázdny
1 / 1 Prázdnym
279 / 211 Pre
1 / 1 Prebodávajú
1 / 1 Prebudilo
1 / 1 Prebudiť
4 / 4 Prebúdza
3 / 3 Prebýva
 
Počet Slovo
4 / 4 Prebývať
1 / 1 Prechádzajúc
1 / 1 Prechovávajú
7 / 7 Prečo
1 / 1 Predkladali
1 / 1 Predkladám
10 / 10 Predmety
2 / 2 Predniesť
1 / 1 Predrahému
1 / 1 Predstaviť
1 / 1 Predstavujete
2 / 2 Predstavujú
9 / 9 Predtým
1 / 1 Predĺženými
1 / 1 Prehĺbili
2 / 2 Prehĺbiť
2 / 2 Prejaviť
1 / 1 Prejavíte
1 / 1 Prekáža
1 / 1 Prekážať
 
Počet Slovo
1 / 1 Prekážkou
2 / 2 Prekážky
1 / 1 Preklínať
1 / 1 Prekon
3 / 3 Prekonať
2 / 2 Prekrásnu
1 / 1 Prekvitalo
1 / 1 Prekypovať
1 / 1 Prelom
1 / 1 Premárnili
1 / 1 Premene
3 / 3 Premení
7 / 7 Premenil
1 / 1 Premenila
4 / 4 Premeniť
1 / 1 Premenu
2 / 2 Premieňali
1 / 1 Premôcť
2 / 2 Premôžete
1 / 1 Premýšľajte
 
Počet Slovo
1 / 1 Prenášali
1 / 1 Prenasledovaná
1 / 1 Prenasledujú
1 / 1 Prenecháva
1 / 1 Prenikať
1 / 1 Prerazili
1 / 1 Presadil
2 / 2 Prestali
1 / 1 Prestať
1 / 1 Preteká
1 / 1 Pretkaný
371 / 280 Preto
7 / 3 Pretože
1 / 1 Pretrpelo
1 / 1 Pretvárať
4 / 4 Pretvoril
2 / 2 Pretvoriť
1 / 1 Preukazovali
1 / 1 Preukazujem
2 / 2 Preukazujete
 
Počet Slovo
1 / 1 Prevažuje
1 / 1 Prevelebnej
3 / 3 Prevládala
2 / 2 Prežiaril
1 / 1 Prežiariť
1 / 1 Prežijete
1 / 1 Prežila
4 / 3 Prežili
1 / 1 Prežíva
26 / 24 Prežívajte
37 / 35 Prežívali
2 / 2 Prežívam
1 / 1 Prežívaním
1 / 1 Prežívaniu
9 / 9 Prežívate
57 / 53 Pri
2 / 2 Priania
1 / 1 Prianiach
1 / 1 Priateľa
3 / 3 Priateľmi
 
Počet Slovo
1 / 1 Priateľstvo
1 / 1 Priblíži
3 / 3 Priblížila
15 / 15 Priblížili
8 / 8 Priblížiť
1 / 1 Priblížite
10 / 10 Priblížte
2 / 2 Približuje
3 / 3 Príbytok
3 / 2 Prich
2 / 2 Prichádzajte
12 / 12 Prichádzajú
4 / 4 Prichádzať
2 / 2 Prichádzate
12 / 12 Príchod
2 / 2 Príchode
5 / 5 Príchodu
3 / 3 Príchody
3 / 3 Príde
4 / 4 Prídete
 
Počet Slovo
3 / 3 Prídu
1 / 1 Priebehu
1 / 1 Priestorov
4 / 4 Prihov
69 / 69 Prihováram
3 / 3 Prihovárať
2 / 2 Príhovorom
1 / 1 Priíjmu
534 / 522 Prijali
2 / 2 Prijalo
1 / 1 Prijatie
2 / 2 Prijíma
2 / 2 Prijímali
1 / 1 Prijímam
3 / 3 Prijímate
2 / 2 Prijme
1 / 1 Přijmete
7 / 6 Prijmete
1 / 1 Prijmú
2 / 2 Prik
 
Počet Slovo
2 / 2 Prikázania
2 / 2 Prikázaniam
28 / 28 Príkladom
1 / 1 Príkladov
1 / 1 Prikr
1 / 1 Prikryť
1 / 1 Príliš
1 / 1 Prílišným
4 / 3 Prináša
3 / 3 Prinášajte
1 / 1 Prinášala
4 / 4 Prinášali
26 / 26 Prinášam
7 / 6 Prinášať
1 / 1 Prináša
1 / 1 Prinášam
1 / 1 Prinesiem
1 / 1 Prinesiete
1 / 1 Prinesú
1 / 1 Prinies
 
Počet Slovo
8 / 8 Priniesli
1 / 1 Prinieslo
3 / 3 Priniesť
1 / 1 Prinútenia
1 / 1 Príprav
2 / 1 Pripraven
9 / 7 Pripravené
1 / 1 Pripravenejší
1 / 1 Pripravenú
1 / 1 Pripravený
5 / 5 Pripravili
1 / 1 Pripravovali
2 / 2 Pripravuje
3 / 3 Pripravujte
1 / 1 Pripútali
1 / 1 Pripútané
1 / 1 Pripútava
7 / 7 Príroda
1 / 1 Prírodu
4 / 4 Prírody
 
Počet Slovo
1 / 1 Pris
4 / 4 Prišiel
6 / 6 Prišli
2 / 1 Prišlo
1 / 1 Prispievať
2 / 2 Prísť
1 / 1 Prisvojiť
1 / 1 Prisľúbené
4 / 4 Prisľúbil
1 / 1 Prisľúbila
3 / 3 Priťahuje
1 / 1 Pritiahli
2 / 2 Pritiahnuť
1 / 1 Pritom
11 / 11 Prítomnosť
15 / 15 Prítomnosti
11 / 10 Prítomných
2 / 2 Privádza
1 / 1 Priveľmi
2 / 2 Priviedla
 
Počet Slovo
11 / 10 Priviesť
1 / 1 Priviňte
1 / 1 Privítate
1 / 1 Privlastniť
1 / 1 Priznaniu
2 / 2 Priznať
3 / 3 Pro
4 / 4 Problémy
1 / 1 Prosbe
1 / 1 Prosby
2 / 2 Prosila
2 / 2 Prosili
1 / 1 Prosíme
9 / 8 Prosiť
2 / 2 Prosím
1 / 1 Prospešné
1 / 1 Prostredn
1 / 1 Prostredníčkou
70 / 69 Prostredníctvom
1 / 1 Prostredníkov
 
Počet Slovo
17 / 15 Proti
1 / 1 Protože
1 / 1 Prúdi
5 / 4 Prúdiť
22 / 22 Prvé
7 / 7 Prvom
1 / 1 Prvým
1 / 1 Prvými
1 / 1 Pšeničné
1 / 1 Pšeničným
1 / 1 Púšť
1 / 1 Púť
1 / 1 Pútnikmi
7 / 7 Pútnikov
1 / 1 Pýchou
1 / 1 Pýchu
1 / 1 Pyšní
1 / 1 Pýtajú

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. január 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws