Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená R-T

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
3 / 3 Ra
4 / 4 Rada
7 / 5 Rados
98 / 84 Radosť
1 / 1 Radostiach
3 / 3 Radostná
8 / 8 Radostne
3 / 3 Radostného
1 / 1 Radostnú
2 / 2 Radostný
8 / 8 Radostnými
76 / 68 Radosťou
1 / 1 Radovala
1 / 1 Radovali
11 / 11 Radujem
13 / 13 Radujte
12 / 12 Raja
1 / 1 Raji
1 / 1 Rala
2 / 2 Ram
 
Počet Slovo
1 / 1 Ranenému
2 / 2 Ranených
1 / 1 Rannou
1 / 1 Ranným
1 / 1 Ranu
3 / 3 Rany
1 / 1 Raste
3 / 3 Rastie
5 / 4 Rástli
1 / 1 Rástlo
1 / 1 Rastú
18 / 18 Raz
1 / 1 Rečami
1 / 1 Recitovať
1 / 1 Rehoľníkov
1 / 1 Reťaz
2 / 1 Ri
1 / 1 Ria
1 / 1 Riadi
1 / 1 Riadil
 
Počet Slovo
5 / 5 Rieka
1 / 1 Riekou
1 / 1 Ro
1 / 1 Rob
6 / 6 Robí
4 / 4 Robia
1 / 1 Robil
1 / 1 Robila
1 / 1 Robím
12 / 10 Robiť
4 / 4 Robte
12 / 12 Ročne
1 / 1 Rode
4 / 4 Rodí
1 / 1 Rodičov
1 / 1 Rodili
1 / 1 Rodin
13 / 12 Rodina
11 / 11 Rodine
1 / 1 Rodinnom
 
Počet Slovo
2 / 2 Rodinou
2 / 2 Rodinu
9 / 9 Rok
4 / 4 Roka
1 / 1 Rokom
2 / 2 Rokov
4 / 4 Roky
1 / 1 Ronilo
2 / 2 Rozbíja
1 / 1 Rozbiť
1 / 1 Rozbúrený
1 / 1 Rozdávať
3 / 3 Rozdielu
1 / 1 Rozháňa
1 / 1 Rozhodla
31 / 27 Rozhodli
1 / 1 Rozhodná
1 / 1 Rozhodne
38 / 35 Rozhodnite
1 / 1 Rozhodnosti
 
Počet Slovo
2 / 2 Rozhodnutia
1 / 1 Rozhodnutiach
1 / 1 Rozhodnutím
5 / 5 Rozhodol
1 / 1 Rozhovor
1 / 1 Rozhovore
1 / 1 Rozjíma
4 / 4 Rozjímajte
1 / 1 Rozjímam
1 / 1 Rozjímate
1 / 1 Rozlišovať
1 / 1 Rozmno
1 / 1 Rozmohol
1 / 1 Rozmýšľajúc
1 / 1 Rozmýšľania
1 / 1 Rozmýšľať
1 / 1 Rôznych
1 / 1 Rozohnala
2 / 2 Rozpoznali
1 / 1 Rozpoznať
 
Počet Slovo
1 / 1 Rozprávajte
1 / 1 Rozprávala
4 / 4 Rozprávať
3 / 3 Rozprávate
1 / 1 Rožšíri
1 / 1 Rozširovali
1 / 1 Roztopí
2 / 2 Rozumejú
1 / 1 Rozumeli
2 / 2 Rozumie
3 / 3 Rozumieť
1 / 1 Rozumiete
1 / 1 Rozveseľujete
1 / 1 Rozvíja
7 / 7 Rukách
1 / 1 Rukám
2 / 2 Ruke
3 / 2 Rukou
1 / 1 Ružami
1 / 1 Ruže
 
Počet Slovo
3 / 3 Ružencom
13 / 9 Ruženec
676 / 374 S
1738 / 588 Sa
1 / 1 Sama
2 / 2 Samé
16 / 15 Sami
1 / 1 Samotná
1 / 1 Samotné
2 / 2 Samotného
4 / 4 Samotných
1 / 1 Samotným
3 / 2 Samých
1 / 1 Samým
1 / 1 Saniu
69 / 64 Satan
2 / 2 Satanom
4 / 4 Satanov
1 / 1 Satanových
1 / 1 Satanského
 
Počet Slovo
4 / 3 Schopní
1 / 1 Schopnosť
6 / 4 Se
46 / 41 Seba
2 / 2 Sebeckosť
1 / 1 Sebectva
1 / 1 Sebectvu
4 / 4 Sebou
14 / 14 Sem
3 / 3 Semeno
1 / 1 Semenu
1 / 1 Semiačko
6 / 6 Septembra
1 / 1 Sestier
1 / 1 Sestrami
5 / 5 Sestry
1 / 1 Síl
3 / 3 Sila
4 / 3 Siln
1 / 1 Silná
 
Počet Slovo
1 / 1 Silne
1 / 1 Silnejší
3 / 3 Silnejšie
4 / 4 Silní
10 / 10 Silou
27 / 27 Silu
1 / 1 Šírenie
1 / 1 Šíri
3 / 3 Šírili
5 / 5 Šíriť
1 / 1 Site
3 / 3 Situácie
11 / 6 Ska
1 / 1 Skala
8 / 7 Ske
1 / 1 Sklamanie
2 / 1 Škodia
1 / 1 Škodiť
1 / 1 Skončia
1 / 1 Skončil
 
Počet Slovo
3 / 3 Skončili
2 / 2 Skôr
1 / 1 Skromn
1 / 1 Skryt
94 / 77 Skrze
17 / 9 Sku
1 / 1 Skupín
2 / 2 Skupiny
2 / 2 Skúšať
2 / 2 Skúsenosť
1 / 1 Skúsenostiach
1 / 1 Skúsili
1 / 1 Skúškam
1 / 1 Skúšky
10 / 9 Skutkami
1 / 1 Skutkom
19 / 15 Skutky
3 / 3 Skutočná
3 / 2 Skutočne
2 / 2 Skutočnej
 
Počet Slovo
2 / 2 Skutočnosťou
1 / 1 Skutočnou
5 / 5 Skutočný
1 / 1 Skutočnými
1 / 1 Sl
1 / 1 Slab
1 / 1 Slabosťami
1 / 1 Slabosti
1 / 1 Slabosťou
1 / 1 Slasť
2 / 2 Sláve
1 / 1 Slávenie
1 / 1 Slavko
1 / 1 Slávnostný
1 / 1 Slávou
3 / 3 Slávu
1 / 1 Sledovali
1 / 1 Sleduje
2 / 1 Slepota
1 / 1 Šli
 
Počet Slovo
1 / 1 Slnkom
1 / 1 Slnku
4 / 4 Slobode
2 / 2 Slobodne
1 / 1 Slobodnej
2 / 2 Slobodní
1 / 1 Slobodným
4 / 4 Slobodu
8 / 7 Slov
30 / 19 Slová
3 / 3 Slovách
13 / 12 Slovami
16 / 12 Slovo
1 / 1 Slovu
1 / 1 Slúženia
1 / 1 Slúži
2 / 2 Slúžiť
1 / 1 Služobnice
4 / 4 Slzy
3 / 2 Smädní
 
Počet Slovo
2 / 1 Smädným
18 / 17 Sme
2 / 2 Smer
1 / 1 Smeru
1 / 1 Smr
5 / 5 Smrť
3 / 3 Smrťou
1 / 1 Smútku
8 / 8 Smutná
3 / 3 Smutné
1 / 1 Smutných
3 / 3 Smútok
1 / 1 Snaha
1 / 1 Snahy
1 / 1 Snažili
3 / 3 Snažíte
1 / 1 Snehu
63 / 62 So
2 / 2 Soldová
522 / 340 Som
 
Počet Slovo
1 / 1 Sou
1 / 1 Souzeni
5 / 4 Sp
1 / 1 Spája
1 / 1 Spánku
3 / 3 Spása
3 / 3 Spasení
2 / 2 Spasenia
7 / 7 Spasil
2 / 2 Spasili
1 / 1 Spasiteľ
2 / 2 Spasiteľa
2 / 2 Spasiteľovi
1 / 1 Spasiteľskú
13 / 13 Spásu
35 / 34 Spásy
1 / 1 Spievalo
1 / 1 Špinavú
1 / 1 Splnil
1 / 1 Splnila
 
Počet Slovo
1 / 1 Spojená
3 / 3 Spojení
2 / 2 Spojený
1 / 1 Spojili
1 / 1 Spokojne
1 / 1 Spokojní
2 / 2 Spokojnosti
1 / 1 Spolo
1 / 1 Spoločenstvách
4 / 4 Spoločenstve
1 / 1 Spoločenstvom
1 / 1 Spoločenstvu
1 / 1 Spoločnosti
4 / 4 Spolu
1 / 1 Spolupráci
1 / 1 Spolupracovali
1 / 1 Spomeňte
1 / 1 Spomenuli
1 / 1 Spôsobené
1 / 1 Spôsobenú
 
Počet Slovo
4 / 4 Spôsobmi
66 / 60 Spôsobom
1 / 1 Spôsobujú
5 / 5 Spoveď
1 / 1 Spovedali
4 / 4 Spovedi
3 / 3 Spozna
2 / 2 Spozná
4 / 4 Spoznajú
1 / 1 Spoznajúc
1 / 1 Spoznala
40 / 35 Spoznali
1 / 1 Spoznan
1 / 1 Spoznanie
13 / 12 Spoznáte
1 / 1 Spoznáva
1 / 1 Spoznávania
1 / 1 Spoznávanie
1 / 1 Spoľahnite
1 / 1 Spoľahnúť
 
Počet Slovo
3 / 3 Správne
1 / 1 Správnej
3 / 3 Správnym
1 / 1 Spravodliv
1 / 1 Spravodlivosť
1 / 1 Spravodlivosti
1 / 1 Sprevádza
1 / 1 Sprevádzali
1 / 1 Sprievodcami
1 / 1 Spýtajte
1 / 1 Spýtať
67 / 63 Srdca
1 / 1 Srdcí
66 / 57 Srdci
88 / 79 Srdciach
2 / 2 Srdciam
87 / 74 Srdcom
45 / 32 Srdcu
1 / 1 Sta
1 / 1 Stačí
 
Počet Slovo
16 / 16 Stal
5 / 5 Stala
31 / 29 Stali
6 / 6 Stalo
12 / 12 Stanete
2 / 2 Staňte
1 / 1 Stará
1 / 1 Starajte
2 / 2 Staráte
1 / 1 Staré
2 / 1 Starosti
1 / 1 Starostlivo
2 / 2 Starostlivosti
1 / 1 Starostlivostí
1 / 1 Starší
1 / 1 Šťastí
3 / 3 Šťastie
1 / 1 Sťastím
5 / 5 Šťastná
1 / 1 Šťastné
 
Počet Slovo
2 / 2 Šťastný
2 / 2 Šťastnými
8 / 8 Stať
1 / 1 Statočnými
1 / 1 Stávajú
1 / 1 Stave
1480 / 633 Ste
1 / 1 Štedré
1 / 1 Stiahnuť
1 / 1 Štít
1 / 1 Stolu
1 / 1 Stonásobné
1 / 1 Stopách
1 / 1 Storočie
2 / 2 Strácate
3 / 3 Strach
3 / 3 Strachu
3 / 2 Strane
1 / 1 Stratené
2 / 2 Stratení
 
Počet Slovo
1 / 1 Stratených
1 / 1 Stratí
3 / 3 Stratili
1 / 1 Strávenú
1 / 1 Strácajú
2 / 2 Stredobodom
2 / 2 Stredu
4 / 4 Stretáte
10 / 9 Stretnete
1 / 1 Stretnúť
7 / 7 Stretnutie
5 / 5 Stretnutím
1 / 1 Striehne
1 / 1 Strom
1 / 1 Stroskotal
2 / 2 Stvoren
2 / 2 Stvorení
3 / 3 Stvorenia
5 / 4 Stvorenie
3 / 3 Stvoreniu
 
Počet Slovo
1 / 1 Stvorite
11 / 11 Stvoriteľa
1 / 1 Stvoriteľovej
8 / 8 Stvoriteľovi
1 / 1 Štvrtku
4 / 4 Štvrtok
96 / 75
2 / 2 Súčasnej
1 / 1 Súd
1 / 1 Sudcom
1 / 1 Súdili
2 / 2 Súdiť
1 / 1 Súženia
2 / 1 Sú
11 / 10 Sv
6 / 6 Svätá
1 / 1 Svätcov
14 / 12 Sväté
1 / 1 Svatého
7 / 5 Svätej
 
Počet Slovo
9 / 9 Svätému
3 / 3 Svätí
2 / 2 Svätom
23 / 18 Svätosť
1 / 1 Svätosťou
7 / 6 Svätú
8 / 7 Svätých
6 / 6 Svätým
1 / 1 Svätom
1 / 1 Sved
5 / 5 Svedčili
16 / 16 Svedčiť
1 / 1 Svedčite
1 / 1 Svedčte
1 / 1 Svedectve
23 / 20 Svedectvo
25 / 25 Svedkami
2 / 2 Svedkom
35 / 29 Svet
31 / 27 Sveta
 
Počet Slovo
1 / 1 Svetl
13 / 12 Svetla
4 / 4 Svetle
39 / 29 Svetlo
2 / 1 Svetlosť
4 / 4 Svetlu
11 / 10 Svetu
1 / 1 Sviatkom
1 / 1 Sviatok
1 / 1 Sviatosť
2 / 2 Svietili
1 / 1 Svietilo
1 / 1 Svietnikom
38 / 37 Svoj
29 / 27 Svojej
63 / 59 Svojho
15 / 15 Svojim
99 / 87 Svojím
13 / 13 Svojmu
59 / 56 Svojom
 
Počet Slovo
32 / 32 Svoju
1 / 1 Svornosť
251 / 141 Syna
41 / 38 Synom
1 / 1 Sýti
1 / 1 Sýtil
1 / 1 Šľachetným
1 / 1 Sľúbila
40 / 37 Sŕdc
23 / 13 T
1 / 1 Ťa
1 / 1 Ta
1 / 1 Tajomný
3 / 3 Tajomstva
1 / 1 Tajomstvách
1 / 1 Tajomstve
1 / 1 Tajte
164 / 146 Tak
2 / 2 Také
1 / 1 Takého
 
Počet Slovo
1 / 1 Takéto
3 / 3 Takí
19 / 18 Takto
1 / 1 Takú
2 / 2 Takých
1 / 1 Takým
4 / 4 Takýmto
1 / 1 Takže
1 / 1 Ťarcha
1 / 1 Ťarchou
6 / 6 Ťažká
4 / 4 Ťažké
1 / 1 Ťažkému
2 / 2 Ťažko
1 / 1 Ťažkosť
4 / 4 Ťažkosti
1 / 1 Ťažký
1 / 1 Ťažkých
2 / 2 Tebe
2 / 2 Teda
 
Počet Slovo
39 / 38 Tejto
2 / 2 Telesný
6 / 6 Telo
3 / 3 Telom
1 / 1 Temných
9 / 7 Ten
2 / 2 Tenie
2 / 2 Teniu
2 / 2 Teplé
1 / 1 Teplo
2 / 2 Teplým
47 / 43 Teraz
2 / 2 Tešili
6 / 6 Teším
2 / 2 Tešte
4 / 3 Ti
1 / 1 Tia
1 / 1 Ticha
2 / 1 Tichosť
8 / 8 Tichosti
 
Počet Slovo
3 / 3 Tichu
4 / 4 Tie
1 / 1 Tiekla
1 / 1 Tiel
1 / 1 Tiež
1 / 1 Tiež
2 / 1 Tila
1 / 1 Tili
7 / 7 Tisíc
2 / 1 Tí
19 / 17 Tme
10 / 10 Tmu
207 / 139 To
20 / 20 Toho
12 / 12 Tohto
16 / 9 Toli
17 / 15 Tom
97 / 89 Tomto
5 / 5 Tomuto
1 / 1 Tôňa
 
Počet Slovo
4 / 3 Tos
40 / 37 Toto
8 / 8 Touto
2 / 2 Toľko
1 / 1 Trápení
4 / 3 Trápenia
7 / 7 Treba
1 / 1 Tri
1 / 1 Triumfovali
1 / 1 Triumfovať
1 / 1 Trojjedin
1 / 1 Trojjediný
1 / 1 Trpel
3 / 3 Trpela
2 / 2 Trpezlivo
4 / 4 Trpezlivosť
5 / 5 Trpezlivosťou
7 / 7 Trpí
1 / 1 Trpiaceho
1 / 1 Trpiacu
 
Počet Slovo
4 / 3 Trpíte
1 / 1 Trpká
1 / 1 Trvajú
14 / 14 Trvalo
60 / 55 Tu
11 / 11 Túto
1 / 1 Tužba
1 / 1 Túžbe
4 / 4 Túžbu
3 / 3 Túžby
2 / 2 Túžia
1 / 1 Túžili
1 / 1 Túžim
3 / 3 Túžiť
1 / 1 Túžob
8 / 7 Túžte
7 / 6 Tvár
1 / 1 Tvárach
1 / 1 Tvári
1 / 1 Tvoj
 
Počet Slovo
1 / 1 Tvojho
1 / 1 Tvorca
3 / 3 Tvrdé
1 / 1 Tvrdosť
1 / 1 Tvrdým
1 / 1 Tvych
1 / 1 Ty
68 / 58 Tých
1 / 1 Týka
42 / 35 Tým
6 / 5 Týmito
3 / 3 Týmto
1 / 1 Týždni
1 / 1 Týždňom

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. november 2017

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws