Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená R-T

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
3 / 3 Ra
1 / 1 Rád
1 / 1 Radi
7 / 5 Rados
53 / 47 Radosti
1 / 1 Radostiach
3 / 3 Radostná
5 / 5 Radostné
3 / 3 Radostného
3 / 3 Radostnej
1 / 1 Radostnú
2 / 2 Radostný
8 / 8 Radostnými
76 / 68 Radosťou
1 / 1 Radovala
1 / 1 Radovali
11 / 11 Radujem
13 / 13 Radujte
12 / 12 Raja
1 / 1 Raji
 
Počet Slovo
1 / 1 Rala
2 / 2 Ram
1 / 1 Ranenému
2 / 2 Ranených
1 / 1 Rannou
1 / 1 Ranným
1 / 1 Ranu
3 / 3 Rany
1 / 1 Raste
3 / 3 Rastie
4 / 4 Rástla
6 / 5 Rástli
2 / 2 Rástol
1 / 1 Rastú
1 / 1 Razne
1 / 1 Rečami
1 / 1 Rehoľníčky
1 / 1 Rehoľníkov
1 / 1 Reťazou
2 / 1 Ri
 
Počet Slovo
1 / 1 Riac
1 / 1 Riadi
13 / 13 Rie
5 / 5 Rieka
3 / 2 Rili
1 / 1 Ro
1 / 1 Robi
7 / 7 Robí
1 / 1 Robiac
1 / 1 Robil
4 / 4 Robili
1 / 1 Robím
6 / 6 Robíte
4 / 4 Robte
11 / 11 Ročné
1 / 1 Rode
1 / 1 Rodiac
1 / 1 Rodičov
2 / 2 Rodín
1 / 1 Rodin
 
Počet Slovo
32 / 30 Rodinách
11 / 11 Rodine
3 / 3 Rodinnú
2 / 2 Rodinou
11 / 10 Rodiny
10 / 10 Rok
3 / 3 Rokoch
1 / 1 Rokom
5 / 5 Roku
4 / 4 Roky
2 / 2 Rovnako
2 / 2 Rozbíja
1 / 1 Rozbité
1 / 1 Rozbúrený
1 / 1 Rozdeľovať
4 / 4 Rozdielu
1 / 1 Rozhliadnite
1 / 1 Rozhodla
2 / 2 Rozhodn
1 / 1 Rozhodná
 
Počet Slovo
3 / 3 Rozhodní
39 / 36 Rozhodnite
4 / 4 Rozhodnúť
2 / 2 Rozhodnutia
4 / 4 Rozhodnutie
1 / 1 Rozhodnutím
1 / 1 Rozhodovali
1 / 1 Rozhovor
1 / 1 Rozhovorom
1 / 1 Rozjíma
1 / 1 Rozjímali
1 / 1 Rozjímam
3 / 3 Rozličnými
1 / 1 Rozlišovať
1 / 1 Rozmnožil
1 / 1 Rozmohol
3 / 3 Rozmýšľali
1 / 1 Rozmýšľania
1 / 1 Rozmýšľajúc
1 / 1 Rôznych
 
Počet Slovo
1 / 1 Rozpadá
2 / 2 Rozpoznali
3 / 3 Rozpr
2 / 2 Rozprávajte
2 / 2 Rozprávali
4 / 4 Rozprávať
1 / 1 Rozptyľuje
1 / 1 Rožšíri
1 / 1 Rozširovať
1 / 1 Roztopí
1 / 1 Rozumel
1 / 1 Rozumeli
2 / 2 Rozumiem
3 / 3 Rozumieť
1 / 1 Rozumu
1 / 1 Rozveseľujete
12 / 11 Rúk
7 / 7 Rukách
11 / 10 Rukami
2 / 2 Ruke
 
Počet Slovo
22 / 19 Ruky
1 / 1 Ružami
11 / 10 Ruženca
3 / 3 Ružencom
3 / 3 Ruží
681 / 379 S
3 / 3 Sám
1 / 1 Sama
5 / 5 Samého
16 / 15 Sami
1 / 1 Samotná
1 / 1 Samotné
3 / 3 Samotný
4 / 4 Samotných
1 / 1 Samoty
3 / 2 Samých
1 / 1 San
1 / 1 Saniu
8 / 8 Satana
2 / 2 Satanom
 
Počet Slovo
8 / 7 Satanovi
1 / 1 Satanových
1 / 1 Schopné
4 / 3 Schopní
1 / 1 Schopnými
6 / 4 Se
25 / 24 Sebe
2 / 2 Sebeckosť
2 / 2 Sebectvo
1 / 1 Sebectvu
1 / 1 Seje
15 / 15 Sem
5 / 2 Semenom
1 / 1 Semenu
1 / 1 Sen
7 / 7 Septembra
1 / 1 Sestrám
1 / 1 Sestrami
235 / 183 Si
1 / 1 Síl
 
Počet Slovo
4 / 4 Silami
4 / 3 Siln
1 / 1 Silne
1 / 1 Silné
1 / 1 Silnejšia
3 / 3 Silnejšie
13 / 13 Silný
10 / 10 Silou
3 / 3 Sily
1 / 1 Šírenie
2 / 2 Šíria
3 / 3 Šírili
1 / 1 Šírte
1 / 1 Site
3 / 3 Situácii
11 / 6 Ska
1 / 1 Skaze
8 / 7 Ske
1 / 1 Skláňam
2 / 1 Škodia
 
Počet Slovo
1 / 1 Skončí
1 / 1 Skončia
1 / 1 Skončila
3 / 3 Skončili
19 / 11 Skou
1 / 1 Skromn
1 / 1 Skrývať
94 / 77 Skrze
1 / 1 Skúmať
1 / 1 Skupín
4 / 2 Skúša
2 / 2 Skúšať
1 / 1 Skúsenosti
1 / 1 Skúsenostiach
1 / 1 Skúškach
1 / 1 Skúškam
1 / 1 Skúšok
11 / 10 Skutkami
2 / 2 Skutkov
20 / 16 Skutky
 
Počet Slovo
3 / 2 Skutočne
2 / 2 Skutočné
1 / 1 Skutočnosti
2 / 2 Skutočnosťou
1 / 1 Skutočnú
5 / 5 Skutočný
21 / 10 Sky
1 / 1 Sl
2 / 2 Slabí
1 / 1 Slabosťami
1 / 1 Slabostiam
1 / 1 Slabosťou
1 / 1 Sláva
2 / 2 Sláve
1 / 1 Slávite
1 / 1 Slavko
1 / 1 Slávnostným
1 / 1 Slávou
1 / 1 Slávy
1 / 1 Sledovali
 
Počet Slovo
2 / 2 Slepí
2 / 1 Slepota
5 / 5 Slnka
1 / 1 Slnkom
2 / 2 Sloboda
4 / 4 Slobode
2 / 2 Slobodne
1 / 1 Slobodnej
1 / 1 Slobodnú
1 / 1 Slobodným
1 / 1 Slobody
8 / 7 Slov
3 / 3 Slova
3 / 3 Slovách
1 / 1 Slove
16 / 12 Slovo
1 / 1 Služba
1 / 1 Slúženia
1 / 1 Slúžia
2 / 2 Slúžiť
 
Počet Slovo
1 / 1 Slzami
4 / 4 Slzy
1 / 1 Smädný
2 / 1 Smädným
1 / 1 Smejem
2 / 2 Smer
1 / 1 Smo
1 / 1 Smr
7 / 7 Smrti
3 / 3 Smrťou
1 / 1 Smútky
8 / 8 Smutná
1 / 1 Smutný
1 / 1 Smutných
5 / 5 Sna
1 / 1 Snaha
1 / 1 Snažia
1 / 1 Snažili
4 / 4 Snažíte
1 / 1 Snažte
 
Počet Slovo
64 / 63 So
15 / 11 Soldo
526 / 342 Som
1 / 1 Sotva
1 / 1 Souzeni
1 / 1 Soľou
1 / 1 Spája
1 / 1 Spánkom
3 / 3 Spása
10 / 10 Spáse
2 / 2 Spasenia
1 / 1 Spasený
2 / 2 Spasili
2 / 2 Spasiť
2 / 2 Spasiteľa
2 / 2 Spasiteľom
1 / 1 Spasiteľskú
1 / 1 Spásou
36 / 35 Spásy
1 / 1 Spí
 
Počet Slovo
1 / 1 Špinavú
2 / 1 Splnenie
1 / 1 Splnila
3 / 3 Splnilo
3 / 3 Spojení
1 / 1 Spojením
1 / 1 Spojili
1 / 1 Spojte
1 / 1 Spokojní
1 / 1 Spokojnosť
1 / 1 Spolo
2 / 2 Spoločenstva
4 / 4 Spoločenstve
4 / 3 Spoločenstvo
1 / 1 Spoločenstvu
7 / 7 Spoločne
4 / 4 Spolu
1 / 1 Spolucíťte
1 / 1 Spolupracovali
1 / 1 Spolupracovať
 
Počet Slovo
1 / 1 Spomenuli
1 / 1 Spôsob
1 / 1 Spôsobenú
2 / 2 Spôsobili
66 / 60 Spôsobom
2 / 2 Spôsobuje
5 / 5 Spoveď
1 / 1 Spovedajte
4 / 4 Spovedi
3 / 2 Spozn
2 / 2 Spozná
1 / 1 Spoznajte
1 / 1 Spoznajúc
4 / 4 Spoznal
41 / 36 Spoznali
2 / 2 Spoznalo
1 / 1 Spoznanie
20 / 19 Spoznať
1 / 1 Spoznáva
2 / 2 Spoznávali
 
Počet Slovo
1 / 1 Spoznávanie
1 / 1 Spoznávať
1 / 1 Spoľahnúť
1 / 1 Správanie
1 / 1 Správnej
1 / 1 Správnu
1 / 1 Spravodliv
2 / 2 Spravodlivé
1 / 1 Spravodlivosť
1 / 1 Spravodlivosti
1 / 1 Sprevádza
1 / 1 Sprevádzali
1 / 1 Sprievodcami
1 / 1 Spýtajte
1 / 1 Spýtať
67 / 63 Srdca
134 / 109 Srdce
68 / 58 Srdci
162 / 126 Srdcia
88 / 79 Srdciach
 
Počet Slovo
1 / 1 Srdciami
89 / 75 Srdcom
4 / 3 St
1 / 1 Sta
3 / 3 Stádo
16 / 16 Stal
32 / 31 Stále
32 / 30 Stali
42 / 40 Stane
12 / 12 Stanete
5 / 5 Stanú
1 / 1 Stará
1 / 1 Starať
2 / 2 Staráte
1 / 1 Starosťami
2 / 1 Starosti
2 / 2 Starostlivosť
2 / 2 Starostlivosti
1 / 1 Starosťou
1 / 1 Starší
 
Počet Slovo
2 / 2 Šťastia
3 / 3 Šťastie
2 / 2 Šťastiu
5 / 5 Šťastná
4 / 4 Šťastní
2 / 2 Šťastný
1 / 1 Stáť
8 / 8 Stať
1 / 1 Stáva
1 / 1 Stávajú
1 / 1 Stavia
1497 / 638 Ste
1 / 1 Štěstí
1 / 1 Stiahnuť
1 / 1 Stojn
1 / 1 Stolu
2 / 2 Stonásobnú
1 / 1 Stopách
1 / 1 Stráca
2 / 2 Strácate
 
Počet Slovo
1 / 1 Strachom
3 / 3 Strachu
1 / 1 Straten
1 / 1 Stratené
1 / 1 Stratenosť
1 / 1 Stratených
1 / 1 Stratil
3 / 3 Stratili
1 / 1 Strážil
1 / 1 Strácajú
1 / 1 Stredom
2 / 2 Stredu
1 / 1 Stretávate
10 / 9 Stretnete
6 / 6 Stretnutia
7 / 7 Stretnutie
1 / 1 Stretnutiu
1 / 1 Striehne
1 / 1 Stromoch
1 / 1 Stroskotal
 
Počet Slovo
1 / 1 Stvorené
2 / 2 Stvorení
1 / 1 Stvoreniam
5 / 4 Stvorenie
6 / 6 Stvoril
1 / 1 Stvorite
3 / 3 Stvoriteľom
1 / 1 Stvoriteľovej
1 / 1 Štvrtkové
1 / 1 Štvrtku
101 / 77
3 / 3 Su
2 / 2 Súčasnosti
1 / 1 Súd
1 / 1 Súdil
1 / 1 Súdili
1 / 1 Sústredene
1 / 1 Súženia
1 / 1 Súdiť
12 / 11 Sv
 
Počet Slovo
1 / 1 Svätci
1 / 1 Svätcov
29 / 28 Svätého
1 / 1 Svatého
1 / 1 Svätejší
9 / 9 Svätému
2 / 2 Sväto
2 / 2 Svätom
54 / 48 Svätosti
1 / 1 Svätosťou
26 / 24 Svätý
9 / 8 Svätých
4 / 4 Svätými
1 / 1 Svätom
1 / 1 Svedčiac
5 / 5 Svedčili
2 / 2 Svedčíte
1 / 1 Svedčite
2 / 2 Svedectva
1 / 1 Svedectve
 
Počet Slovo
6 / 6 Svedectvom
26 / 26 Svedkami
1 / 1 Svedomie
35 / 29 Svet
44 / 42 Svete
1 / 1 Svetl
1 / 1 Svetlami
4 / 4 Svetle
19 / 18 Svetlom
2 / 1 Svetlosť
6 / 6 Svetom
11 / 10 Svetu
3 / 3 Sviatku
1 / 1 Sviatok
3 / 3 Sviatosti
2 / 2 Svietili
1 / 1 Svietiť
1 / 1 Svietnikom
161 / 139 Svoje
29 / 27 Svojej
 
Počet Slovo
98 / 89 Svojich
15 / 15 Svojim
22 / 21 Svojimi
13 / 13 Svojmu
45 / 43 Svojou
33 / 33 Svoju
146 / 94 Syn
259 / 145 Syna
96 / 79 Synovi
1 / 1 Sýti
1 / 1 Sýtili
1 / 1 Šľachetným
1 / 1 Sľúbte
40 / 37 Sŕdc
1 / 1
1 / 1 Ťa
1 / 1 Tajomná
1 / 1 Tajomný
3 / 3 Tajomstva
1 / 1 Tajomstvách
 
Počet Slovo
5 / 5 Tajomstvo
1 / 1 Tajte
1 / 1 Taká
2 / 2 Také
1 / 1 Takej
1 / 1 Takéto
3 / 3 Takom
19 / 18 Takto
1 / 1 Taký
2 / 2 Takých
1 / 1 Takými
4 / 4 Takýmto
14 / 11 Tam
1 / 1 Ťarcha
3 / 3 Táto
6 / 6 Ťažká
1 / 1 Ťažkej
1 / 1 Ťažkému
1 / 1 Ťažkom
1 / 1 Ťažkosť
 
Počet Slovo
1 / 1 Ťažkostiach
1 / 1 Ťažký
34 / 16 Te
2 / 2 Tebe
4 / 3 Tej
39 / 38 Tejto
1 / 1 Televízor
6 / 6 Telo
1 / 1 Temnote
1 / 1 Temných
1 / 1 Tenia
2 / 2 Tenie
76 / 69 Tento
2 / 2 Teplé
1 / 1 Teplu
2 / 2 Teplým
1 / 1 Teší
2 / 2 Tešili
1 / 1 Tešiť
2 / 2 Tešte
 
Počet Slovo
4 / 3 Ti
1 / 1 Tia
1 / 1 Tiché
2 / 1 Tichosť
1 / 1 Tichosťou
3 / 3 Tichu
1 / 1 Tiec
1 / 1 Tiekla
17 / 16 Tieto
1 / 1 Tiež
2 / 2 Til
2 / 1 Tila
2 / 2 Tim
7 / 7 Tisíc
8 / 7 Tma
19 / 17 Tme
4 / 4 Tmy
215 / 142 To
1 / 1 Tohoto
12 / 12 Tohto
 
Počet Slovo
1 / 1 Tolmi
17 / 15 Tom
25 / 25 Tomu
5 / 5 Tomuto
2 / 1 Torn
4 / 3 Tos
5 / 5 Tou
8 / 8 Touto
1 / 1 Toľkokrát
1 / 1 Trápení
1 / 1 Trápenie
7 / 7 Treba
1 / 1 Triumf
1 / 1 Triumfovali
1 / 1 Trochu
1 / 1 Trojjedin
1 / 1 Trp
1 / 1 Trpel
1 / 1 Trpezliví
2 / 2 Trpezlivo
 
Počet Slovo
1 / 1 Trpezlivosti
5 / 5 Trpezlivosťou
3 / 3 Trpia
1 / 1 Trpiaceho
1 / 1 Trpieť
4 / 3 Trpíte
2 / 2 Trvá
1 / 1 Trvajú
6 / 6
60 / 55 Tu
1 / 1 Tužba
5 / 4 Túžba
2 / 2 Túžbou
4 / 4 Túžbu
12 / 11 Túži
2 / 2 Túžia
1 / 1 Túžilo
2 / 2 Túžim
3 / 3 Túžite
1 / 1 Túžob
 
Počet Slovo
1 / 1 Túto
7 / 6 Tvár
1 / 1 Tváre
1 / 1 Tvári
1 / 1 Tvoja
1 / 1 Tvojho
1 / 1 Tvorstva
3 / 3 Tvrdé
1 / 1 Tvrdosti
1 / 1 Tvrdým
1 / 1 Tvychvstanie
1 / 1 Ty
32 / 31 Týchto
1 / 1 Týka
3 / 3 Tými
6 / 5 Týmito
3 / 3 Týždeň
1 / 1 Týždni
1 / 1 Tých
   
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. január 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws