Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená R-T

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
1 / 1 Rád
5 / 5 Rada
1 / 1 Radi
105 / 90 Radosť
1 / 1 Radostiach
3 / 3 Radostná
5 / 5 Radostné
3 / 3 Radostného
1 / 1 Radostní
1 / 1 Radostnú
8 / 8 Radostným
9 / 9 Radostnými
1 / 1 Radosťou
1 / 1 Radovala
2 / 2 Radovať
11 / 11 Radujem
2 / 2 Raj
12 / 12 Raja
1 / 1 Rajom
1 / 1 Ranách
 
Počet Slovo
1 / 1 Ranenému
2 / 2 Ranených
1 / 1 Rannou
1 / 1 Ranným
1 / 1 Ranu
3 / 3 Rany
1 / 1 Raste
3 / 3 Rastie
4 / 4 Rástla
6 / 5 Rástli
2 / 2 Rástol
1 / 1 Rastú
1 / 1 Rečami
1 / 1 Recitovať
1 / 1 Rehoľníkov
1 / 1 Reťaz
1 / 1 Riadi
1 / 1 Riadil
5 / 5 Rieka
1 / 1 Riekou
 
Počet Slovo
4 / 4 Robia
1 / 1 Robiac
1 / 1 Robila
4 / 4 Robili
13 / 11 Robiť
7 / 7 Robíte
14 / 14 Ročne
13 / 13 Ročné
1 / 1 Rodiac
1 / 1 Rodičov
2 / 2 Rodín
13 / 12 Rodina
11 / 11 Rodine
1 / 1 Rodinnom
2 / 2 Rodinou
2 / 2 Rodinu
10 / 10 Rok
4 / 4 Roka
1 / 1 Rokom
2 / 2 Rokov
 
Počet Slovo
4 / 4 Roky
1 / 1 Ronilo
2 / 2 Rozbíja
1 / 1 Rozbiť
1 / 1 Rozbúrený
1 / 1 Rozdávať
4 / 4 Rozdielu
1 / 1 Rozháňa
1 / 1 Rozhodla
31 / 27 Rozhodli
1 / 1 Rozhodne
5 / 5 Rozhodní
1 / 1 Rozhodnosti
1 / 1 Rozhodnú
2 / 2 Rozhodnutia
1 / 1 Rozhodnutiach
1 / 1 Rozhodnutím
5 / 5 Rozhodol
1 / 1 Rozhovor
1 / 1 Rozhovore
 
Počet Slovo
1 / 1 Rozjíma
4 / 4 Rozjímajte
1 / 1 Rozjímam
1 / 1 Rozjímate
1 / 1 Rozlišovať
1 / 1 Rozmnožil
1 / 1 Rozmohol
1 / 1 Rozmýšľajúc
1 / 1 Rozmýšľania
1 / 1 Rozmýšľať
1 / 1 Rôznych
1 / 1 Rozohnala
3 / 3 Rozpoznali
1 / 1 Rozpoznať
1 / 1 Rozprávala
2 / 2 Rozprávali
3 / 3 Rozprávate
1 / 1 Rozptyľuje
1 / 1 Rozširovali
1 / 1 Rozširovať
 
Počet Slovo
2 / 2 Rozumejú
1 / 1 Rozumel
1 / 1 Rozumie
2 / 2 Rozumiem
1 / 1 Rozumiete
1 / 1 Rozumu
1 / 1 Rozvíja
12 / 11 Rúk
1 / 1 Rukám
11 / 10 Rukami
3 / 2 Rukou
22 / 19 Ruky
6 / 2 Ruže
12 / 11 Ruženca
14 / 10 Ruženec
3 / 3 Ruží
1808 / 605 Sa
3 / 3 Sám
2 / 2 Samé
5 / 5 Samého
 
Počet Slovo
1 / 1 Samotná
1 / 1 Samotná
2 / 2 Samotného
3 / 3 Samotný
1 / 1 Samotným
1 / 1 Samoty
3 / 2 Samých
1 / 1 Samým
8 / 8 Satana
2 / 2 Satanom
8 / 7 Satanovi
1 / 1 Satanových
1 / 1 Schopné
4 / 3 Schopní
1 / 1 Schopnými
3 / 1 Se
26 / 25 Sebe
2 / 2 Sebeckosť
3 / 3 Sebectvo
1 / 1 Sebectvu
 
Počet Slovo
1 / 1 Seje
16 / 16 Sem
5 / 2 Semenom
1 / 1 Semenu
1 / 1 Sen
7 / 7 Septembra
2 / 2 Sestrám
1 / 1 Sestrami
242 / 186 Si
1 / 1 Síl
4 / 4 Silami
1 / 1 Silná
1 / 1 Silne
2 / 2 Silnejší
3 / 3 Silnejšie
7 / 7 Silní
10 / 10 Silou
34 / 31 Silu
1 / 1 Šírenie
1 / 1 Šíri
 
Počet Slovo
1 / 1 Šíriac
7 / 6 Šírili
1 / 1 Šírite
1 / 1 Šírte
3 / 3 Situácii
1 / 1 Skala
1 / 1 Sklamanie
1 / 1 Skláňam
1 / 1 Škodiť
1 / 1 Skončí
1 / 1 Skončil
1 / 1 Skončila
2 / 2 Skôr
1 / 1 Skromní
1 / 1 Skrytí
1 / 1 Skrývať
1 / 1 Skúmať
1 / 1 Skupín
4 / 2 Skúša
2 / 2 Skúšať
 
Počet Slovo
1 / 1 Skúsenosti
1 / 1 Skúsenostiach
1 / 1 Skúškach
2 / 2 Skúškam
1 / 1 Skúšok
11 / 10 Skutkami
2 / 2 Skutkov
20 / 16 Skutky
2 / 2 Skutočné
3 / 2 Skutočne
1 / 1 Skutočnosti
2 / 2 Skutočnosťou
1 / 1 Skutočnú
7 / 6 Skutočný
2 / 2 Slabí
1 / 1 Slabosťami
1 / 1 Slabostiam
1 / 1 Slabosťou
1 / 1 Slasť
1 / 1 Sláva
 
Počet Slovo
1 / 1 Slávenie
1 / 1 Slávite
1 / 1 Slávnostný
1 / 1 Slávnostným
3 / 3 Slávu
1 / 1 Slávy
1 / 1 Sleduje
2 / 2 Slepí
1 / 1 Šli
5 / 5 Slnka
1 / 1 Slnku
3 / 3 Sloboda
1 / 1 Slobodné
2 / 2 Slobodne
2 / 2 Slobodní
1 / 1 Slobodnú
5 / 5 Slobodu
1 / 1 Slobody
3 / 3 Slova
39 / 24 Slová
 
Počet Slovo
1 / 1 Slovám
15 / 14 Slovami
19 / 13 Slovo
1 / 1 Slovu
1 / 1 Slúženia
1 / 1 Slúži
1 / 1 Slúžili
3 / 3 Slúžiť
1 / 1 Služobníkov
1 / 1 Slzami
1 / 1 Smädné
3 / 2 Smädní
2 / 1 Smädným
18 / 17 Sme
2 / 2 Smer
1 / 1 Smeru
7 / 7 Smrti
4 / 4 Smrťou
1 / 1 Smútky
8 / 8 Smutná
 
Počet Slovo
1 / 1 Smutný
1 / 1 Smutných
3 / 3 Sna
1 / 1 Snaha
1 / 1 Snažia
1 / 1 Snažili
4 / 4 Snažíte
3 / 3 Snažte
69 / 67 So
16 / 12 Soldo
545 / 351 Som
1 / 1 Sotva
1 / 1 Soľou
1 / 1 Spája
1 / 1 Spánku
3 / 3 Spása
3 / 3 Spasení
2 / 2 Spasenia
8 / 8 Spasil
2 / 2 Spasili
 
Počet Slovo
1 / 1 Spasiteľ
2 / 2 Spasiteľa
2 / 2 Spasiteľovi
1 / 1 Spasiteľskú
15 / 15 Spásu
38 / 37 Spásy
1 / 1 Spievalo
1 / 1 Špinavú
1 / 1 Splnil
1 / 1 Splnila
1 / 1 Spojená
4 / 4 Spojení
2 / 2 Spojený
1 / 1 Spojili
1 / 1 Spokojne
1 / 1 Spokojní
2 / 2 Spokojnosti
2 / 2 Spoločenstva
7 / 6 Spoločenstve
6 / 5 Spoločenstvo
 
Počet Slovo
1 / 1 Spoločenstvu
7 / 7 Spoločne
4 / 4 Spolu
1 / 1 Spolucíťte
1 / 1 Spolupracovali
1 / 1 Spolupracovať
1 / 1 Spomenuli
1 / 1 Spôsob
1 / 1 Spôsobenú
2 / 2 Spôsobili
66 / 60 Spôsobom
2 / 2 Spôsobuje
5 / 5 Spoveď
2 / 2 Spovedajte
4 / 4 Spovedi
2 / 2 Spozná
4 / 4 Spoznajú
1 / 1 Spoznajúc
1 / 1 Spoznala
42 / 37 Spoznali
 
Počet Slovo
1 / 1 Spoznaní
1 / 1 Spoznanie
14 / 13 Spoznáte
1 / 1 Spoznáva
1 / 1 Spoznávania
1 / 1 Spoznávanie
3 / 3 Spoznávať
1 / 1 Spoľahnite
1 / 1 Správanie
3 / 3 Správne
1 / 1 Správnom
1 / 1 Správnu
1 / 1 Spravodliv
2 / 2 Spravodlivé
1 / 1 Spravodlivosť
1 / 1 Spravodlivosti
2 / 2 Spravodlivých
1 / 1 Sprevádza
2 / 2 Sprevádzam
1 / 1 Sprievodcami
 
Počet Slovo
1 / 1 Spýtala
1 / 1 Spýtať
1 / 1 Srdcami
139 / 112 Srdce
69 / 59 Srdci
166 / 130 Srdcia
2 / 2 Srdciam
1 / 1 Srdciami
46 / 33 Srdcu
1 / 1 Stačí
16 / 16 Stal
5 / 5 Stala
32 / 30 Stali
6 / 6 Stalo
12 / 12 Stanete
3 / 3 Staňte
1 / 1 Stará
1 / 1 Starajte
2 / 2 Staráte
1 / 1 Staré
 
Počet Slovo
2 / 1 Starosti
1 / 1 Starostlivo
1 / 1 Starostlivostí
2 / 2 Starostlivosti
1 / 1 Starší
1 / 1 Šťastí
5 / 5 Šťastie
1 / 1 Sťastím
5 / 5 Šťastná
1 / 1 Šťastné
2 / 2 Šťastný
2 / 2 Šťastnými
8 / 8 Stať
1 / 1 Statočnými
1 / 1 Stávajú
1 / 1 Stave
1527 / 650 Ste
1 / 1 Štedré
1 / 1 Stiahnuť
1 / 1 Štít
 
Počet Slovo
1 / 1 Stonásobné
2 / 2 Stonásobnú
1 / 1 Stopách
1 / 1 Storočie
2 / 2 Strácate
3 / 3 Strach
3 / 3 Strachu
3 / 2 Strane
3 / 3 Stratení
1 / 1 Stratenosť
1 / 1 Stratí
1 / 1 Stratil
1 / 1 Strávenú
1 / 1 Strážil
2 / 2 Stredobodom
1 / 1 Stredom
4 / 4 Stretáte
1 / 1 Stretávate
1 / 1 Stretnúť
7 / 7 Stretnutia
 
Počet Slovo
5 / 5 Stretnutím
1 / 1 Stretnutiu
1 / 1 Strom
1 / 1 Stromoch
1 / 1 Stvorené
4 / 4 Stvorení
1 / 1 Stvoreniam
6 / 5 Stvorenie
1 / 1 Stvorený
6 / 6 Stvoril
3 / 3 Stvoriteľom
1 / 1 Stvoriteľovej
1 / 1 Štvrtkové
1 / 1 Štvrtku
109 / 83
1 / 1 Su
2 / 2 Súčasnosti
1 / 1 Súčasťou
1 / 1 Sudcom
1 / 1 Súdený
 
Počet Slovo
1 / 1 Súdili
2 / 2 Súdiť
1 / 1 Súladu
1 / 1 Sústredene
2 / 1 Sú
1 / 1 Súdiť
6 / 6 Svätá
1 / 1 Svätci
16 / 14 Sväté
30 / 29 Svätého
7 / 5 Svätej
1 / 1 Svätejší
7 / 5 Svätí
2 / 2 Sväto
27 / 21 Svätosť
57 / 51 Svätosti
7 / 6 Svätú
29 / 27 Svätý
6 / 6 Svätým
4 / 4 Svätými
 
Počet Slovo
1 / 1 Svedčiac
5 / 5 Svedčili
2 / 2 Svedčíte
1 / 1 Svedčite
1 / 1 Svedectvá
2 / 2 Svedectva
23 / 20 Svedectvo
6 / 6 Svedectvom
2 / 2 Svedkom
1 / 1 Svedomie
32 / 28 Sveta
44 / 42 Svete
1 / 1 Svetlá
1 / 1 Svetlami
42 / 32 Svetlo
19 / 18 Svetlom
6 / 6 Svetlu
7 / 7 Svetom
11 / 10 Svetu
1 / 1 Sviatkom
 
Počet Slovo
1 / 1 Sviatok
1 / 1 Sviatosť
1 / 1 Sviatostí
2 / 2 Svietili
1 / 1 Svietiť
1 / 1 Svietnikom
37 / 36 Svoj
166 / 144 Svoje
68 / 64 Svojho
100 / 91 Svojich
19 / 18 Svojim
23 / 22 Svojimi
61 / 58 Svojom
49 / 46 Svojou
1 / 1 Svornosť
156 / 99 Syn
43 / 39 Synom
102 / 84 Synovi
2 / 2 Sýtil
1 / 1 Sýtili
 
Počet Slovo
1 / 1 Sľúbila
1 / 1 Sľúbte
1 / 1
1 / 1 Ta
1 / 1 Tajomná
1 / 1 Tajomný
1 / 1 Tajomstvá
1 / 1 Tajomstvách
6 / 6 Tajomstvo
171 / 152 Tak
2 / 2 Také
1 / 1 Takého
1 / 1 Takéto
4 / 4 Takí
1 / 1 Takou
21 / 20 Takto
2 / 2 Taký
2 / 2 Takých
1 / 1 Takými
4 / 4 Takýmto
 
Počet Slovo
15 / 12 Tam
1 / 1 Ťarcha
4 / 4 Táto
6 / 6 Ťažká
1 / 1 Ťažkej
1 / 1 Ťažkému
1 / 1 Ťažkom
1 / 1 Ťažkosť
2 / 2 Ťažkostiach
2 / 2 Ťažký
1 / 1 Ťažší
1 / 1 Te
2 / 2 Teda
4 / 3 Tej
2 / 2 Telesný
1 / 1 Televízor
4 / 4 Telom
1 / 1 Temnote
8 / 6 Ten
77 / 70 Tento
 
Počet Slovo
1 / 1 Teplo
1 / 1 Teplu
48 / 44 Teraz
1 / 1 Teší
2 / 2 Tešili
6 / 6 Teším
1 / 1 Tešiteľom
2 / 2 Tešte
2 / 1 Ti
1 / 1 Ticha
2 / 1 Tichosť
9 / 9 Tichosti
3 / 3 Tichu
4 / 4 Tie
1 / 1 Tiekla
1 / 1 Tiel
2 / 2 Tiež
1 / 1 Tiež
2 / 1 Tí
9 / 8 Tma
 
Počet Slovo
10 / 10 Tmu
4 / 4 Tmy
20 / 20 Toho
1 / 1 Tohoto
17 / 15 Tom
102 / 94 Tomto
5 / 5 Tomuto
1 / 1 Tôňa
5 / 5 Tou
8 / 8 Touto
1 / 1 Toľkokrát
1 / 1 Trápení
1 / 1 Trápenie
7 / 7 Treba
1 / 1 Triumf
1 / 1 Triumfovali
1 / 1 Trochu
2 / 2 Trojjediný
3 / 3 Trpela
1 / 1 Trpezliví
 
Počet Slovo
4 / 4 Trpezlivosť
1 / 1 Trpezlivosti
8 / 8 Trpí
3 / 3 Trpia
1 / 1 Trpiacu
1 / 1 Trpieť
1 / 1 Trpká
2 / 2 Trvá
16 / 16 Trvalo
63 / 57 Tu
13 / 13 Túto
5 / 4 Túžba
1 / 1 Túžbe
4 / 4 Túžbou
3 / 3 Túžby
12 / 11 Túži
1 / 1 Túžili
1 / 1 Túžilo
3 / 3 Túžiť
3 / 3 Túžite
 
Počet Slovo
9 / 8 Túžte
1 / 1 Túto
1 / 1 Tvárach
1 / 1 Tváre
1 / 1 Tvoj
1 / 1 Tvoja
1 / 1 Tvorca
1 / 1 Tvorstva
1 / 1 Tvrdosť
1 / 1 Tvrdosti
1 / 1 Ty
85 / 69 Tých
1 / 1 Týka
44 / 37 Tým
6 / 5 Týmito
3 / 3 Týmto
1 / 1 Týždni
1 / 1 Týždňom

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. júl 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws