Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
3115 / 718 A
1615 / 637 Aby
1 / 1 Ahko
1 / 1 Ahuj
1 / 1 Ajte
61 / 49 Ak
4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek
282 / 198 Ako
1 / 1 Akoby
7 / 5 Akou
1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi
1 / 1 Akujem
5 / 5 Aký
1 / 1 Alásku
195 / 154 Ale
61 / 41 Ani
2 / 2 Anjelmi
 
Počet Slovo
2 / 1 Apo
91 / 58 Apoštoli
15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli
1 / 1 As
1 / 1 Aspoň
21 / 19
1 / 1 Azúrové
2 / 2 Balzamom
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Betlehemskou
101 / 87 Bez
2 / 2 Bezhraničná
2 / 2 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú
 
Počet Slovo
1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje
1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková
1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy
1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite
20 / 18 Blízko
3 / 3 Blízkosť
1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho
2 / 2 Blížnom
4 / 3 Blížnych
1 / 1 Blížnymi
2 / 2 Bližší
 
Počet Slovo
1 / 1 Bližším
1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiace
264 / 206 Boh
1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší
3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu
61 / 56 Bohom
1 / 1 Bohoslužby
4 / 3 Boj
1 / 1 Boja
1 / 1 Bojíte
1 / 1 Bojovať
1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete
1 / 1 Bokom
51 / 45 Bol
 
Počet Slovo
33 / 22 Bolesť
1 / 1 Bolest
24 / 16 Bolesti
3 / 3 Bolestiach
1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestné
1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný
1 / 1 Bolesť
146 / 127 Boli
1 / 1 Bože
75 / 70 Božej
26 / 25 Božia
17 / 17 Božích
15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu
6 / 5 Božími
58 / 56 Božiu
 
Počet Slovo
11 / 11 Božou
2 / 2 Božské
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému
1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne
1 / 1 Brániť
5 / 5 Bránu
3 / 3 Brat
2 / 2 Brať
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratov
2 / 2 Bratovi
2 / 1 Bu
119 / 101 Bude
3 / 2 Budeme
158 / 119 Budete
1 / 1 Budovať
95 / 77 Buďte
 
Počet Slovo
1 / 1 Budúce
13 / 12 Budúcnosť
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrky
44 / 33 By
83 / 72 Byť
2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať
77 / 74 Čase
4 / 4 Časoch
1 / 1 Časov
1 / 1 Časť
3 / 3 Často
2 / 2 Častokrát
 
Počet Slovo
14 / 13 Času
4 / 4 Časy
3 / 3 Celé
13 / 13 Celého
2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom
2 / 2 Celou
2 / 2 Celú
15 / 15 Celým
1 / 1 Celý
1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu
1 / 1 Čerstvá
30 / 24 Cesta
57 / 53 Ceste
43 / 34 Cestou
13 / 12 Cesty
52 / 50 Cez
10 / 7 Či
4 / 3 Čias
 
Počet Slovo
6 / 6 Cieľom
3 / 3 Číha
1 / 1 Čin
2 / 2 Činí
1 / 1 Činov
19 / 15 Cirkev
1 / 1 Cirkvou
2 / 2 Čistá
2 / 2 Čistého
4 / 3 Čistej
3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota
1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu
3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých
4 / 4 Čistými
1 / 1 Číta
1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní
 
Počet Slovo
2 / 2 Čítaním
1 / 1 Citát
4 / 4 Cíti
1 / 1 Cítila
7 / 7 Cítim
6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivých
5 / 5 Citmi
1 / 1 Cíťte
1 / 1 City
1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek
2 / 2 Človekom
9 / 9 Človeku
1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo
2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu
2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas
 
Počet Slovo
1 / 1 Čistotu
   

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. december 2021

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws