Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2703 / 651 A
1462 / 577 Aby
281 / 243 Aj
55 / 44 Ak
4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek
244 / 172 Ako
1 / 1 Akoby
6 / 4 Akou
1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi
5 / 5 Aký
165 / 133 Ale
55 / 35 Ani
2 / 2 Anjelmi
61 / 41 Apoštoli
30 / 27 Apoštolmi
2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi
 
Počet Slovo
1 / 1 Aspoň
24 / 24 Avšak
1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem
90 / 77 Bez
1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej
2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bežíte
1 / 1 Beznádeje
2 / 2 Bezpečí
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní
 
Počet Slovo
2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou
1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť
1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime
1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko
6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych
14 / 14 Blížnemu
1 / 1 Blížnom
7 / 7 Blížnym
1 / 1 Blížnymi
17 / 16 Bližšie
1 / 1 Bližším
1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi
1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace
 
Počet Slovo
194 / 155 Boha
1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatšie
1 / 1 Bohatstvo
1 / 1 Bohočloveka
55 / 50 Bohom
176 / 144 Bohu
4 / 3 Boj
1 / 1 Bojovať
4 / 4 Bojuje
1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte
48 / 43 Bol
41 / 38 Bola
26 / 17 Bolesť
23 / 15 Bolesti
2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú
 
Počet Slovo
7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť
25 / 25 Bolo
1 / 1 Bože
9 / 9 Boží
25 / 24 Božia
37 / 31 Božie
15 / 14 Božieho
12 / 12 Božím
6 / 5 Božími
8 / 8 Božom
11 / 11 Božou
1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom
3 / 3 Bráni
4 / 4 Bránu
3 / 3 Brat
1 / 1 Brať
 
Počet Slovo
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratov
1 / 1 Bratovi
106 / 89 Bude
43 / 35 Budem
145 / 108 Budete
1 / 1 Buďme
75 / 61 Buďte
31 / 24 Budú
9 / 7 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky
75 / 64 Byť
1 / 1 Být
1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
 
Počet Slovo
98 / 84 Čas
65 / 62 Čase
18 / 18 Časom
1 / 1 Časov
1 / 1 Časti
3 / 3 Často
12 / 11 Času
3 / 3 Časy
3 / 3 Celé
11 / 11 Celého
2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom
2 / 2 Celou
2 / 2 Celú
15 / 15 Celým
1 / 1 Celý
1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu
22 / 19 Cesta
1 / 1 Cestami
 
Počet Slovo
38 / 29 Cestou
79 / 65 Cestu
48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo
4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ
3 / 3 Číha
16 / 16 Čím
2 / 2 Činí
1 / 1 Činím
17 / 14 Cirkev
8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Čistá
19 / 14 Čisté
4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie
2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty
 
Počet Slovo
3 / 3 Čistých
2 / 2 Čistým
1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte
1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania
1 / 1 Čítať
1 / 1 Citát
1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili
6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivých
1 / 1 Citom
1 / 1 Cíťte
1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi
10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom
214 / 165 Čo
2 / 2 Čolo
 
Počet Slovo
2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu
2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas
1 / 1 Čistotu
   

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. august 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws