Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2809 / 666 A
1495 / 589 Aby
1 / 1 Ahko
1 / 1 Ahuj
1 / 1 Ajte
57 / 46 Ak
4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek
253 / 181 Ako
1 / 1 Akoby
6 / 4 Akou
1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi
1 / 1 Akujem
5 / 5 Aký
181 / 141 Ale
15 / 15 Alebo
2 / 2 Anjelmi
14 / 14 Áno
 
Počet Slovo
71 / 47 Apoštoli
32 / 28 Apoštolmi
2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 Aspoň
25 / 25 Avšak
1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem
93 / 80 Bez
1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej
2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bežíte
 
Počet Slovo
1 / 1 Beznádeje
2 / 2 Bezpečí
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezvýchodisková
2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedy
1 / 1 Blahobytu
2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki
1 / 1 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti
5 / 5 Blížneho
14 / 14 Blížnemu
4 / 3 Blížnych
8 / 8 Blížnym
2 / 2 Bližší
18 / 17 Bližšie
 
Počet Slovo
1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie
4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac
243 / 190 Boh
194 / 155 Boha
1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie
1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka
1 / 1 Bohoslužby
178 / 146 Bohu
1 / 1 Boja
4 / 4 Boji
1 / 1 Bojovať
4 / 4 Bojuje
1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte
50 / 44 Bol
41 / 38 Bola
 
Počet Slovo
1 / 1 Bolest
1 / 1 Bolesťami
3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný
1 / 1 Bolesť
132 / 114 Boli
1 / 1 Bože
72 / 67 Božej
25 / 24 Božia
13 / 13 Božích
15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu
6 / 5 Božími
54 / 52 Božiu
11 / 11 Božou
1 / 1 Božské
 
Počet Slovo
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému
1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne
1 / 1 Brániť
4 / 4 Bránu
1 / 1 Brať
3 / 3 Brat
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratov
1 / 1 Bratovi
2 / 1 Bu
108 / 91 Bude
3 / 2 Budeme
148 / 111 Budete
1 / 1 Budovať
77 / 63 Buďte
1 / 1 Budúce
7 / 7 Budúcnosť
 
Počet Slovo
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrky
38 / 30 By
1 / 1 Být
2 / 2 Bytia
1 / 1 Byť
5 / 3 Čaká
5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania
2 / 2 Čakať
105 / 89 Čas
4 / 4 Časoch
19 / 19 Časom
1 / 1 Časť
1 / 1 Časti
2 / 2 Časťou
13 / 12 Času
2 / 2 Celá
3 / 3 Celé
 
Počet Slovo
5 / 5 Celej
2 / 2 Celému
6 / 6 Celom
2 / 2 Celou
14 / 13 Celý
15 / 15 Celým
2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom
1 / 1 Čerstvá
23 / 20 Cesta
50 / 46 Ceste
39 / 30 Cestou
13 / 12 Cesty
48 / 46 Cez
10 / 7 Či
4 / 3 Čias
3 / 3 Cieľom
3 / 3 Číha
1 / 1 Čin
2 / 2 Činí
 
Počet Slovo
1 / 1 Činov
17 / 14 Cirkev
1 / 1 Cirkvou
1 / 1 Čistá
1 / 1 Čistého
4 / 3 Čistej
3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota
1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu
3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých
3 / 3 Čistými
1 / 1 Číta
1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítaním
1 / 1 Čítať
3 / 3 Cíti
1 / 1 Cítila
 
Počet Slovo
6 / 6 Cítim
6 / 6 Cítite
2 / 2 Citmi
2 / 2 Citom
1 / 1 City
1 / 1 Člen
3 / 3 Človek
10 / 9 Človeka
8 / 8 Človeku
219 / 170 Čo
2 / 2 Čolo
11 / 7 Čolovi
3 / 3 Čomu
20 / 17 Čoraz
1 / 1 Čas
1 / 1 Či

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. marec 2019

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws