Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2743 / 657 A
1471 / 581 Aby
1 / 1 Ahko
1 / 1 Ahuj
1 / 1 Ajte
57 / 46 Ak
4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek
247 / 175 Ako
1 / 1 Akoby
6 / 4 Akou
1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi
1 / 1 Akujem
5 / 5 Aký
15 / 15 Alebo
55 / 35 Ani
12 / 12 Áno
2 / 1 Apo
 
Počet Slovo
30 / 27 Apoštolmi
15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 As
24 / 24 Avšak
18 / 16
1 / 1 Ba
1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdenia
1 / 1 Bdie
1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou
1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhraničná
1 / 1 Bezhraničnej
1 / 1 Bezhraničnou
1 / 1 Bežíte
1 / 1 Bezmocní
 
Počet Slovo
2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne
1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezv
2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou
1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť
1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime
1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko
6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych
14 / 14 Blížnemu
1 / 1 Blížnom
7 / 7 Blížnym
1 / 1 Blížnymi
17 / 16 Bližšie
1 / 1 Bližším
 
Počet Slovo
1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi
1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace
194 / 155 Boha
1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatšie
3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohočloveka
56 / 51 Bohom
177 / 145 Bohu
4 / 3 Boj
1 / 1 Bojovať
4 / 4 Bojuje
1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte
48 / 43 Bol
41 / 38 Bola
1 / 1 Bolest
23 / 15 Bolesti
 
Počet Slovo
2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou
129 / 112 Boli
25 / 25 Bolo
70 / 65 Božej
9 / 9 Boží
13 / 13 Božích
37 / 31 Božie
6 / 6 Božiemu
12 / 12 Božím
54 / 52 Božiu
8 / 8 Božom
1 / 1 Božské
1 / 1 Božského
1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu
 
Počet Slovo
2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni
2 / 2 Brány
1 / 1 Brať
7 / 6 Brata
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratom
5 / 5 Bratov
2 / 2 Bratskej
2 / 1 Bu
45 / 36 Budem
3 / 2 Budeme
1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať
31 / 24 Budú
1 / 1 Budúce
9 / 7 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky
 
Počet Slovo
1 / 1 Být
75 / 64 Byť
1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
101 / 86 Čas
65 / 62 Čase
18 / 18 Časom
1 / 1 Časov
1 / 1 Časti
3 / 3 Často
12 / 11 Času
3 / 3 Časy
3 / 3 Celé
11 / 11 Celého
2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom
2 / 2 Celou
2 / 2 Celú
 
Počet Slovo
15 / 15 Celým
1 / 1 Celý
1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu
22 / 19 Cesta
2 / 2 Cestami
38 / 29 Cestou
80 / 66 Cestu
48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo
4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ
3 / 3 Číha
16 / 16 Čím
2 / 2 Činí
1 / 1 Činím
17 / 14 Cirkev
8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Čistá
19 / 14 Čisté
 
Počet Slovo
4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie
2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty
3 / 3 Čistých
2 / 2 Čistým
1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte
1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania
1 / 1 Citát
1 / 1 Čítať
1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili
6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivých
2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte
 
Počet Slovo
1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi
10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom
216 / 167 Čo
2 / 2 Čolo
2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu
2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas
1 / 1 Čistotu
   

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. november 2018

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws