Language 

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
338 / 237 A
1 / 1 Abnice
1 / 1 Abnost
1 / 1 Abnostjo
3 / 3 Aj
1 / 1 Ajno
43 / 43 Ajte
6 / 4 Aka
1 / 1 Akali
6 / 5 Akam
1 / 1 Akanje
2 / 2 Akati
2 / 2 Akovanja
1 / 1 Akovanju
2 / 2 Akuje
15 / 13 Akujem
13 / 11 Al
6 / 6 Ala
1 / 1 Ale
67 / 58 Ali
 
Count Word
2 / 2 Alili
2 / 2 Alo
1 / 1 Alosten
9 / 8 Alosti
8 / 8 Alostna
1 / 1 Alostnem
5 / 5 Alostno
1 / 1 Alovali
1 / 1 Ami
45 / 43 Ampak
1 / 1 Ana
1 / 1 Ane
1 / 1 Anemu
1 / 1 Angeli
13 / 13 Anja
28 / 25 Anje
13 / 13 Anju
1 / 1 Annual
2 / 2 Anske
4 / 4 Anskega
 
Count Word
2 / 2 Anskim
4 / 4 Ansko
17 / 14 Apostole
111 / 76 Apostoli
1 / 1 Apostolom
3 / 3 Apostolov
1 / 1 Aranje
1 / 1 Arek
1 / 1 Arevate
1 / 1 Ari
2 / 2 Arki
3 / 3 Arkom
1 / 1 As-Stoletje
25 / 22 Asa
2 / 2 Asih
1 / 1 Asno
2 / 2 Asov
1 / 1 Ast
1 / 1 Astijo
4 / 4 Astili
 
Count Word
1 / 1 Astitljivi
89 / 83 Asu
1 / 1 At
25 / 23 Ate
1 / 1 Ava
2 / 2 Avah
1 / 1 Avo
2 / 2 Bali
1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah
1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim
2 / 2 Be
1 / 1 Bede
1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim
1 / 1 Bedo
9 / 9 Berite
5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah
 
Count Word
14 / 13 Besedami
49 / 30 Besede
13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska
740 / 399 Bi
34 / 30 Bil
1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile
48 / 42 Bilo
3 / 2 Bio
1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre
64 / 54 Biti
5 / 5 Bitja
1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje
1 / 1 Blage
1 / 1 Blagi
1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljajte
 
Count Word
79 / 76 Blagoslavljam
1 / 1 Blagoslavljate
33 / 31 Blagoslov
8 / 7 Blagoslova
14 / 14 Blagoslovil
12 / 12 Blagoslovila
1 / 1 Blagoslovite
2 / 2 Blagosloviti
1 / 1 Blagoslovljenega
1 / 1 Blagoslovljenih
49 / 48 Blagoslovom
2 / 2 Blagoslovu
1 / 1 Blagostanja
2 / 2 Blagosti
1 / 1 Bliže
2 / 1 Bližnje
707 / 403 Bo
1 / 1 Bodimo
105 / 86 Bodo
235 / 187 Bog
 
Count Word
1 / 1 Boga-
1 / 1 Bogastva
1 / 1 Bogatej
1 / 1 Bogati
1 / 1 Bogoslu
167 / 139 Bogu
1 / 1 Bojev
5 / 4 Boji
1 / 1 Bojno
35 / 31 Bojte
59 / 32 Bole
1 / 1 Boleče
1 / 1 Bolečinah
1 / 1 Bolečinami
1 / 1 Bolezen
3 / 3 Bolezni
1 / 1 Bolima
74 / 63 Bolj
1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolni
 
Count Word
1 / 1 Bomo
4 / 4 Bori
1 / 1 Borim
3 / 3 Borite
4 / 4 Bosta
359 / 223 Boste
1 / 1 Božanske
1 / 1 Božje
1 / 1 Božjih
1 / 1 Brali
1 / 1 Branite
2 / 2 Branjem
3 / 3 Brat
8 / 7 Brata
3 / 3 Brati
7 / 6 Bratje
1 / 1 Bratske
1 / 1 Bratu
1 / 1 Breme
1 / 1 Bremena
 
Count Word
80 / 70 Brez
17 / 16 Brezmade
1 / 1 Brezmejne
7 / 7 Brezmejno
1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri
1 / 1 Brsti
1 / 1 Brstiči
1 / 1 Budete
2 / 2 Budite
1 / 1 Ca
1 / 1 Čaka
1 / 1 Čase
1 / 1 Častili
1 / 1 Častiti
4 / 4 Če
1 / 1 Celemu
4 / 4 Celo
2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Ceniti
 
Count Word
1 / 1 Čeprav
22 / 18 Cerkev
4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Cerkvijo
1 / 1 Ciljem
3 / 2 Čim
2 / 2 Čistimi
2 / 2 Čisto
1 / 1 Človeka
1 / 1 Čutenje
1 / 1 Čutite
16 / 16 Cvet
1 / 1 Cvetje
1 / 1 Cvetlica
1 / 1 Cvetlico
1 / 1 Cvetne
2 / 2 Cvetu
   

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. avgust 2019

 


Wap Home | Updates  | Međugorje[EN]  | Sporočila  | Novice[EN]  | Videos[EN]  | Galerija[EN]

Powered by www.medjugorje.ws