Language 

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
337 / 235 A
1 / 1 Abnice
1 / 1 Abnost
1 / 1 Abnostjo
3 / 3 Aj
1 / 1 Ajno
42 / 42 Ajte
6 / 4 Aka
1 / 1 Akali
6 / 5 Akam
1 / 1 Akanje
2 / 2 Akati
2 / 2 Akovanja
1 / 1 Akovanju
2 / 2 Akuje
15 / 13 Akujem
13 / 11 Al
6 / 6 Ala
1 / 1 Ale
66 / 57 Ali
 
Count Word
2 / 2 Alili
2 / 2 Alo
1 / 1 Alosten
9 / 8 Alosti
8 / 8 Alostna
1 / 1 Alostnem
5 / 5 Alostno
1 / 1 Alovali
1 / 1 Ami
45 / 43 Ampak
1 / 1 Ana
1 / 1 Ane
1 / 1 Anemu
1 / 1 Angeli
13 / 13 Anja
28 / 25 Anje
13 / 13 Anju
1 / 1 Annual
1 / 1 Anske
4 / 4 Anskega
 
Count Word
2 / 2 Anskim
4 / 4 Ansko
15 / 12 Apostole
102 / 70 Apostoli
1 / 1 Apostolom
3 / 3 Apostolov
1 / 1 Aranje
1 / 1 Arek
1 / 1 Arevate
1 / 1 Ari
2 / 2 Arki
3 / 3 Arkom
1 / 1 As-Stoletje
24 / 21 Asa
2 / 2 Asih
2 / 2 Asom
1 / 1 Ast
2 / 2 Asti
3 / 3 Astili
15 / 13 Astite
 
Count Word
88 / 82 Asu
1 / 1 Asv
23 / 21 Ate
42 / 37 Ati
2 / 2 Avah
6 / 6 Ave
2 / 2 Bali
1 / 1 Balzam
3 / 3 Barvah
3 / 3 Barve
3 / 2 Bdim
1 / 1 Bdite
1 / 1 Bede
1 / 1 Bedenja
2 / 2 Bedim
1 / 1 Bedne
9 / 9 Berite
8 / 7 Besed
5 / 5 Besedah
1 / 1 Besedam
 
Count Word
41 / 26 Besede
2 / 2 Besedi
1 / 1 Betlehemska
1 / 1 Bez
32 / 29 Bil
31 / 30 Bila
3 / 3 Bile
76 / 70 Bili
3 / 2 Bio
2 / 2 Biste
2 / 1 Bistre
1 / 1 Bit
5 / 5 Bitja
3 / 3 Bitje
1 / 1 Bivanje
2 / 1 Bla
3 / 3 Blagoslavlja
1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljal
78 / 75 Blagoslavljam
 
Count Word
2 / 2 Blagoslivljam
33 / 31 Blagoslov
6 / 6 Blagoslovi
13 / 13 Blagoslovil
1 / 1 Blagoslovit
1 / 1 Blagoslovite
3 / 3 Blagoslovljene
1 / 1 Blagoslovljenega
2 / 2 Blagoslovljenimi
48 / 47 Blagoslovom
1 / 1 Blagost
1 / 1 Blagostanja
54 / 49 Bli
1 / 1 Bliže
1 / 1 Bližnjim
29 / 27 Blizu
1 / 1 Bodimo
82 / 69 Bodite
233 / 185 Bog
188 / 146 Boga
 
Count Word
1 / 1 Bogastva
3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogati
50 / 44 Bogom
165 / 137 Bogu
3 / 2 Boj
5 / 4 Boji
2 / 2 Bojite
36 / 32 Bojte
5 / 5 Boju
1 / 1 Boleče
1 / 1 Bolečinah
1 / 1 Bolečino
1 / 1 Bolezen
1 / 1 Boli
1 / 1 Bolima
6 / 6 Bolje
1 / 1 Boljte
103 / 69 Bom
1 / 1 Bomo
 
Count Word
1 / 1 Borijo
1 / 1 Borim
2 / 2 Boriti
4 / 4 Bosta
3 / 2 Bova
2 / 2 Božje
1 / 1 Brani
1 / 1 Branite
2 / 2 Branjem
1 / 1 Branju
7 / 6 Brata
3 / 3 Brate
7 / 6 Bratje
4 / 4 Bratov
1 / 1 Bratu
1 / 1 Brdo
1 / 1 Bremena
1 / 1 Bremeni
17 / 16 Brezmade
1 / 1 Brezmejna
 
Count Word
6 / 6 Brezmejno
3 / 3 Brezpogojno
2 / 2 Bri
1 / 1 Bridkih
1 / 1 Bude
1 / 1 Budete
1 / 1 Budni
1 / 1 Ca
1 / 1 Časom
1 / 1 Častite
3 / 3 Če
1 / 1 Celega
2 / 2 Celo
1 / 1 Celoti
1 / 1 Ceniti
1 / 1 Center
4 / 4 Cerkve
4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Česa
2 / 2 Cilj
 
Count Word
3 / 2 Čim
1 / 1 Čistimi
1 / 1 Čutenje
2 / 1 Čutili
16 / 16 Cvet
1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetlice
1 / 1 Cvetlico
3 / 3 Cvetovi
2 / 2 Cvetu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. februar 2019

 


Wap Home | Updates  | Međugorje[EN]  | Sporočila  | Novice[EN]  | Videos[EN]  | Galerija[EN]

Powered by www.medjugorje.ws