Language 

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Shqip)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
221 / 28
129 / 27 E
85 / 27 Ju
76 / 25 Me
63 / 25 Për
61 / 23
36 / 15 Do
34 / 21 I
30 / 13 Ka
26 / 18 Mi
26 / 14 Një
25 / 14 T’Ju
23 / 17 Bijt
22 / 15 Unë
20 / 15 Hyjit
20 / 13 Hyji
17 / 17 Thirrjes
16 / 14 Ftoj
16 / 14 Jam
15 / 15 Faleminderit
 
Count Word
14 / 11
14 / 9 Nuk
13 / 13 Përgjigjur
13 / 11 Mos
12 / 10 Tuaja
12 / 8 Zemrat
11 / 11 Sot
11 / 9 Tim
10 / 7 Shumë
9 / 8
9 / 8 Juaj
9 / 8 Si
8 / 6 Madh
8 / 7 Dashtun
8 / 8 Zemra
8 / 6 Por
8 / 5 Keni
8 / 7 Mund
7 / 6 Dashurisë
7 / 6 Zoja
 
Count Word
7 / 5 Se
7 / 4 Mirjana
7 / 6 Kështu
7 / 7 Falënderoj
6 / 5 Gjithëve
6 / 3 Vertetë
6 / 6 Birin
6 / 6 Biri
6 / 5 Mirjanën
6 / 6 Prej
6 / 5 Tuaj
6 / 6 Suaj
5 / 4 Dashurinë
5 / 3 Jeten
5 / 5 Hiresh
5 / 5 Harroni
5 / 5 Pa
5 / 5 Larg
5 / 5 Vetëm
5 / 5 Dashuri
 
Count Word
5 / 5 Jepni
5 / 4 Dritë
5 / 4 Gëzim
5 / 5 Qellim
4 / 2 A
4 / 4 Jem
4 / 3 Ndaj
4 / 3 Jetën
4 / 4 Lutjes
4 / 3 Lutje
4 / 4 Birit
4 / 3 Meshtarët
4 / 3 Ai
4 / 3 Fund
4 / 2 Ndër
4 / 1 Krahët
4 / 4 Zemres
4 / 4 Dashurie
4 / 4 Lutja
4 / 2 Te
 
Count Word
4 / 4 Bekimin
4 / 3 Sepse
4 / 4 Bekoj
4 / 4 Lutuni
3 / 2 Shihni
3 / 2 Rrugës
3 / 3 Ndersa
3 / 3 Jetës
3 / 3 Kur
3 / 3 Time
3 / 2 Ndihmoj
3 / 3 Ma
3 / 3 Mbi
3 / 3 Mënyrë
3 / 3 Mëkati
3 / 3 Shelbimit
3 / 3 Vështirë
3 / 2 Mue
3 / 3 Tuej
3 / 3 Hir
 
Count Word
3 / 3 Konvertim
3 / 3 Shelbimin
3 / 3 Asht
3 / 3 Gëzimin
3 / 3 Përsëri
3 / 3 Bekojë
3 / 2 Përditëshme
3 / 2 Kishte
3 / 3 Secilin
3 / 3 Jezusit
3 / 3 Mia
3 / 3 Ndiqni
3 / 3 Paqë
3 / 3 Duke
3 / 2 Njihni
2 / 1 Ndriçoj
2 / 2 Vendosni
2 / 2 Lutemi
2 / 2 Hapun
2 / 2 Shenjtërim
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Janar 2007  till the latest message of 25 Qershor 2008

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws