Language 

WAP Medjugorje WebSite

Các con yêu dấu, Đây là một thời gian ân sủng. Các con nhỏ ơi, các con hãy cầu nguyện thêm nữa, hãy nói ít đi và cho phép Chúa hướng dẫn các con trên con đường hoán cải. Mẹ ở cùng các con và yêu thương các con với tình yêu Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

2/Tháng Tám/2018 (Other)
2/Tháng Chín/2018 (Other)
 

 


Quote of the day from Our Lady of Medjugorje ( 21/Tháng Chín/2018 )
Dear children, I love you and I desire to bring all of you to the peace which only God gives and which enriches every heart. I invite you to become carriers and witnesses of my peace to this unpeaceful world. Let peace reign in the whole world which is without peace and longs for peace.”

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws