Language 

Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
15160 / 363 C
6872 / 363 I
6456 / 362 N
5918 / 361 Ng
4780 / 359 T
4187 / 361 Nh
3457 / 357 V
3074 / 358 Th
2638 / 361 Y
2486 / 355 L
1913 / 335 S
1776 / 343 Ch
993 / 323 Tr
955 / 320 B
814 / 336 Trong
776 / 357 P
738 / 285 Nguy
696 / 306 D
509 / 239 Gi
497 / 227 R
 
Count Word
462 / 244 K
419 / 227 Thi
355 / 49
331 / 49 Của
313 / 165 Bi
310 / 185 Ph
280 / 150 Hi
271 / 49 Yêu
242 / 133 Ang
238 / 166 Ban
233 / 157 Mong
211 / 129 Ra
210 / 184 Nay
206 / 146 Vui
193 / 167 Mirjana
192 / 105 Tin
185 / 47 Sự
183 / 22 Cac
162 / 122 Gian
160 / 38 Thánh
 
Count Word
157 / 35 Tình
154 / 46 Với
148 / 83 Cha
146 / 100 Nhi
135 / 75 -
135 / 93 Linh
133 / 36 Ngài
131 / 30 Tử
125 / 98 Qu
123 / 89 X
120 / 92 Mang
118 / 48 Ơi
116 / 39 Một
114 / 41 Cầu
108 / 31
106 / 40 Nguyện
104 / 81 Chi
102 / 82 Do
97 / 71 Ai
97 / 36 Những
 
Count Word
93 / 38 Thương
92 / 71 Su
87 / 36 Để
86 / 37 Sống
78 / 30 Sẽ
74 / 44 Lời
72 / 23 Cua
71 / 37 Kêu
69 / 30 Không
67 / 46 Ngh
65 / 36
65 / 32 Từ
64 / 34 Hay
61 / 30 Cả
60 / 36 Thiên
59 / 30 Người
58 / 49 Dấu
57 / 27 Thể
57 / 25
57 / 31
 
Count Word
56 / 41 Ngay
56 / 27 Mình
54 / 46 Chay
54 / 49 Ơn
53 / 44 Sao
53 / 49 Cao
51 / 49 Di
51 / 28 Nhỏ
50 / 49 Cám
50 / 49 
50 / 45 Bao
50 / 39 Thanh
49 / 21 Maria
48 / 43 Xa
48 / 26 Tất
48 / 41 Quy
47 / 42 Quanh
46 / 16 Voi
45 / 42 Chung
45 / 30 Mẫu
 
Count Word
44 / 25 Cuộc
43 / 26 Nhân
43 / 20 Chua
43 / 36 Nghe
42 / 20 Làm
42 / 21 Tông
42 / 32 Nhau
42 / 34 Trao
40 / 25 Goi
40 / 35 
39 / 24 Lành
39 / 19 Trời
39 / 17 Cau
39 / 25 Lòng
38 / 20 Rằng
36 / 25 Nhan
35 / 20 Keu
34 / 22 Đang
34 / 19 Sáng
34 / 29 Thay
 
Count Word
33 / 32 Lo
33 / 28 Thu
32 / 21 Rồi
32 / 23 Như
31 / 29 Em
31 / 29 Đáp
30 / 14 Chân
30 / 14 Co
28 / 16 Trai
28 / 23 Anh
28 / 23 Loi
28 / 26 Danh
27 / 24 Than
27 / 19 Nơi
26 / 22 Trái
25 / 22 Thông
25 / 11 Đức
25 / 21 Men
25 / 17 Đường
24 / 20 On
 
Count Word
24 / 12 Mot
24 / 18 Về
24 / 19 Này
23 / 19 Sau
23 / 15 Tấm
23 / 18 Thấy
22 / 17 Nho
22 / 19 Dẫn
21 / 21 Thị
21 / 18 Cam
21 / 16 De
21 / 20 Hoan
21 / 16 Hoi
21 / 17 Nói
20 / 18 Lai
20 / 14 Đi
20 / 19 Da
20 / 15 Mở
20 / 18 Chu
20 / 16 Mới
 
Count Word
19 / 12 Đấng
19 / 15 Đừng
19 / 17 Chính
19 / 13 Nhung
19 / 13 The
19 / 15 Vào
18 / 16 Duy
18 / 15 Lao
18 / 14 Chỗ
18 / 17 Xu
18 / 11 Xót
18 / 11 Moi
18 / 15 Ước
18 / 12 Nhìn
17 / 7 Hiểu
17 / 15 Tại
17 / 12 Mạnh
17 / 16 Dap
17 / 15 Đây
16 / 10 Chỉ
 
Count Word
16 / 14 Nhận
16 / 15 Ao
16 / 9 Den
16 / 13 Ngu
16 / 15 Sủng
16 / 13 Hướng
16 / 14 Trung
16 / 13 Việc
15 / 12 Hiện
15 / 12 Thành
15 / 9 Day
15 / 13 Nhiều
15 / 14 Giới
14 / 12 Hơn
14 / 12 Giúp
14 / 9 Biet
14 / 12 Hom
14 / 12 Tro
14 / 11 Cach
14 / 12 Thuong
 
Count Word
14 / 11 Vua
14 / 8 Thật
13 / 7 Thấu
13 / 10 Bất
13 / 12 Thì
13 / 10 Cần
13 / 8 Hành
13 / 11 Động
13 / 9 Song
13 / 9 Thien
13 / 13 Van
12 / 8 Quay
12 / 11 Ca
12 / 12 Ri
12 / 11 Đầy
12 / 9 Thực
11 / 11 Hoán
11 / 11 Cải
11 / 10 Lần
11 / 4 Hang
 
Count Word
11 / 10 Điều
11 / 6 Duc

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Một/2020

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws