Jazyk 

Osmnácté mezinárodní modlitební setkání mládeže festival radosti

Přehledné informace o letošním "Mladifestu"

Datum: 7. srpen 2007
Kategorie: Novinky z Medžugorje , Festival Mladifest

Jak jste již informováni - v Medžugorji se od 1. do 6 srpna 2007 konalo Osmnácté mezinárodní modlitební setkání mládeže pod názvem „Milujte jedni druhé jako jsem já miloval vás“.

Již jeden, dva dny před zahájením bylo v Medžugorji vidět příliv mladých tváří. Mnozí přišli dříve zvláště proto, že si přáli vystoupit na Místo zjevení a na Križevac a modlit se tam ještě před zahájením Mladifestu.

Program festivalu vypadal následovně

Středa, 1. srpna

Setkání bylo zahájeno v 18. hodin modlitbou růžence. Po růženci mladí z různých zemí ve vlastním jazyku uvítali členy svého národa v Medžugorji. Mši svatou na zahájení Festivalu vedl provinciál hercegovinských františkánů fra Ivan Sesar, který koncelebroval s fra Branko Radošem, bývalým medžugorským farářem a Ivanem Dugandžićem, který též působil v Medžugorji, a 310 dalšími kněžími.

Od 22 do 23 hod. bylo klanění před Nejsvětější svátostí oltářní na které se shromážilo několik desetitisíc mladých. Modlitby vedl fra Bože Milić.

Po adoraci chlapci z komunity Milosrdného otce společně s dětmi s Majčina sela v Medžugorji předvedli hudebně dramatické představení na téma životních dramat, která vyvolává v lidských životech droga. Jejich vystoupení uvedl fra Svetozar Kraljević, který je zodpovědný za Majčino selo a Komunitu Milosrdného otce. Účastníkům Mladifestu připomněl, zakladatelem Komunity Milosrdného otce i sirotčince Majčino selo je zesnulý fra Slavko Barbarić, který založil i tradici těchto mezinárodních modlitebních setkání mládeže.

Čtvrtek, 2. srpna

Následovalo svědectví vizionářky Marije Pavlović-Lunetti, která má každodenní zjevení a jejím prostřednictvím Panna Maria dává měsíční poselství farnosti a světu.

Po jejím svědectví členové skupiny„Cardiac Move“ z Rakouska zahráli dvě písně ze svého bohatého repertoáru a podali svoje svědectví. První den festivalu mladé oslovil i Ivica Ursić, odborník na marketing ze Splitu, který působí i jako novinář. Připravuje náboženské pořady pro Rádio Split.

Denní program začínal v 9 hodin ranní modlitbou, kterou animovali mladí z farnosti Medžugorje.

Hlavní přednášku tohoto prvního dopoledne festivalu přednesl Mons. Domenico Sigallini, biskup Palestrine u Říma. Svojí katechézí uvedl mladé do tématiky letošního festivalu: „MILUJTE JEDNI DRUHÉ; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (J 13, 34))Pozval je na setkání se Svatým Otcem, které se bude konat 2. září v Loretto. Odpoledne potom se Pater Francesco z Itálie s mladými modlil růženec Milosrdenství a Andras Csokai, neurochirurg z Budapeště (Maďarsko), hovořil o tom jaký má víra a modlitba vliv na jeho profesní život.

Večerní mši svaté předsedal fra Drago Vujević, který se vrátil do farnosti Medžugorje po třech letech strávených na misiích v Africe, za koncelebrace 430 kněží.

Den skončil adorací před Nejsvětější svátostí oltářní, kterou vedl fra Ljubo Kurtović.Potom byla Nejsvětější svátost oltářní vystavena v kostele pro celonoční klanění.

Pátek, 3. srpna

Po ranní modlitbě mladé oslovila vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo a po ní mladá kanaďanka Jeanine, která v Londýně žije podle programu Školy pro evangelizaci „St. Patrick's Evangelisation School“. Hlavní přednášku měl o. Augustin z Indie. Mluvil o čtyřech základních lidských emocích, které představují čtyři základní oblasti ve kterých bývá lidské srdce zraněné, a jak nás Ježíš léčí. Dopolední program uzavřel G. Lac, zaměstnanec z Vietnamu, který se před dvěma roky v Medžugorji obrátil a nyní ve Vietnamu vede modlitební skupinu, která sdružuje již více než 4 000 členů.

Odpoledne mluvil Bernd Posselt z Bavorska, poslanec evropského parlamentu. Vyzval mladé lidi, aby se angažovali v oblasti politického života, protože Evropa bude křesťanská natolik nakolik budou Evropané křesťany.

Odpolední program svým svědectvím uzavřel vizionář Ivan Dragićević. Večerní mši svaté předsedal fra Mario Knezović za koncelebrace s hercegovinským provinciálem františkánů fra Ivanem Sesarem a bývalým provinciálem fra Slavko Soldem a dalšími 450 kněžími. Po mši svaté se konalo dvouhodinové procesí farností. Mladí ze všech zemí světa nesli pochodně, vlajky a transparenty se jmény zemí, které zastupují, prošli farností modlíc se růženec a zpívajíc. Procesí bylo uzavřeno slavnostním požehnáním s Nejsvětější svátostí.

Sobota, 4. srpna

V sobotu podávali svoje svědectví mladí z několika mezinárodních komunit.

Nuovi Orizzonti je komunita, kterou v Itálii založila Chiara Amirante, aby mladým, kteří žijí ve tmě přinesla světlo. Komunita má dnes své domy po celém světě.

Hovořila i sestra Elvira, zakladatelka komunity Cenacolo ve které mladí po dramatických zkušenostech s drogou nalézají nový život. Také mladí této komunity, která má své domy po celém světě, podávali svá svědectví. Školu evangelizace „Sentinelle dell’mattino di Pasqua“ představili mladí z Itálie. Tato evangelizační škola pochází z komunity „Jeunesse Lumiere“, kterou založil o. Daniel-Ange ve Francii.

Dále hovořil i Marino Restretto, původem z Kolumbie. Studoval hudbu a herectví v Hamburgu. Potom žil a pracoval v Kalifornii. V mládí opustil víru. Když mu bylo 47 roků byl unesen gerilami a zajat v džungli. Prožil mystické setkání s Ježíšem, vrátil se k Bohu a stal se laickým misionářem, který objíždí svět a probouzí ospalou víru křesťanů.

Večerní mši svaté předsedal fra Miro Šego, kněz, františkán narozený v Medžugorji. Spolu s ním koncelebrovalo 410 kněží.

Večer předvedla komunita Cenacolo před několika desetitisíci lidí představení „Nebojte se!“

Neděle, 5 srpna

V neděli dopoledne se ve všech prostorách, které jsou za tím účelem k dispozici, slavily mše svaté v různých jazycích.

Odpoledne mluvil k mladým medžugorský vizionář Jakov Čolo. Večerní mši svaté předsedal bývalý medžugorský farář fra Branko Radoš za koncelebrace fra Ivana Sesara, hercegovinského provinciála, a fra Mira Šega z Medžugorje, a dalších 295 kněží.

Po mši svaté bylo klanění před Nejsvětější svátostí a potom rozloučení písněmi po kterém mladí začali vystupovat na Križevac, kde byla za úsvitu slavena mše svatá ze svátku Proměnění Páně.

Statistické údaje o Festivalu mládeže v Medžugorji

A na závěr dovolte jednu otázku: Jak je možné, že masmédia si pouze tak sporadicky povšimla této události, kterou nepochybně můžeme nazývat nejmezinárodnějším a nejpočetnějším shromážděním ne jen mladých lidí v celé této části světa?

Další fotografie z festival v Medjugorje

../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc01776.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc01939-1.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc01967.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02028.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02046.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02052.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02068.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02107.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800i3e6954.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800mg5947.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800mg6928.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800procession4.jpg  

Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )

 


Wap Home | Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws