Jazyk 

Medjugorje Mladifest 2008

Devatenáctý medžugorský mezinárodní festival mládeže

Datum: 24. srpen 2008
Kategorie: Novinky z Medžugorje , Festival Mladifest

V Medžugorji se od 1. do 6. srpna 2008 konalo Devatenácté mezinárodní modlitební setkání mládeže pod názvem „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky“.

Program byl zahájen v pátek 1. srpna v 18 hodin modlitbou růžence v různých jazycích. Ráz zahájení Festivalu vtiskla úvodní řeč medžugorského faráře fra Petra Vlašiće po které následovaly zdravice mladých mladým z 60 zemí všech kontinentů. Mši svatou vedl hercegovinský františkánský provinciál dr. fra Ivan Sesar za koncelebrace více než 300 kněží.

Po mši svaté byla hodinová adorace, kterou vedl fra Danko Perutina a potom následovalo představení komunity „Milosrdný Otec“ z Majčina Sela. Předvedli scénické představení o tom jak jim komunita pomohla, aby se vysvobodili ze závislosti, a potom jeden manželský pár vyprávěl své životní svědectví. Komunitu „Milosrdný Otec“, kterou založil zesnulý fra Slavko Barbarić, který je současně i iniciátorem medžugorských festivalů mládeže uvedl fra Svetozar Kraljević, ředitel „Majčina Sela“. Program prvního večera byl ukončen ve 23 hodin.

V sobotu 2. srpna byl program zahájen v 9 hod. modlitbou, kterou vedli mladí medžugorští farníci. První dopoledne si účastníci Festivalu vyslechli tři přednášky.

Známý maďarský herec, držitel mnoha cen Eperjes Karoly mluvil o úloze víry a modlitby ve svém životě. Vizionářka Vicka Ivanković svědčila o svých setkáních s Pannou Marií a o tom, co Panna Maria od nás žádá a očekává Mons. Sigallini, biskup Palestriny u Říma, který se aktivně podílí na organizaci Světových dnů mládeže, přednesl katechezi na téma: „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky“ Sk 1,8.

Odpoledne Roland Patzleiner z Itálie svědčil o svém obrácení a povolání k zasvěcenému životu za které vděčí Medžugorji. Jakov Čolo se s mladými podělil o své zkušenosti s mariánskými zjeveními a důležité místo, které víra a modlitba zaujímají v jeho osobním životě a v životě jeho rodiny. Stefan Neubacher z Německa podal své svědectví o tom, jak mu modlitba, kterou nalezl v Medžugorji pomohla, aby si uspořádal svůj životní žebříček hodnot. Zúčastnil se televizní show „Německo hledá superstar“ a dostal se mezi 20 nejlepších a potom vypadl… Dnes pracuje pro německé katolické rádio Horeb jako vedoucí marketingu.

V sobotu večer vedl adoraci na vnějším oltáři fra Tomislav Pervan. Po skončení tohoto klanění byla Nejsvětější svátost vystavena v kostele pro tichou adoraci až do rána.

V neděli 3. srpna dopoledne se slavily mše svaté v různých národních jazycích. V programu Festivalu mládeže se pokračovalo odpoledne, kdy mluvil Hubert Liebherr z Německa, člen velké podnikatelské rodiny, která zaměstnává několik desetitisíc pracovníků. Svědčil o tom, že dostal radikální povolání opustit svoji práci a věnovat se šíření poselství ve světě. Dnes vede největší Informační centrum pro šíření poselství v německy mluvících oblastech a šíří svědectví do celého světa. Dále mládež oslovil i francouzský kněz o. Rene Luc. Ten nepoznal vlastního otce. Nevlastní otec byl kriminálník, který zemřel před jeho očima. Bůh ho zachránil. Založil první křesťanskou rockovou skupinu ve Francii a potom se stal knězem. Dnes vede jednu farnost a deset dnů každý měsíc věnuje kázání, zvláště pro mladé, a to převážně ve Francii.

V neděli večer po mši svaté se konalo dvouhodinové procesí farností. V čele procesí šli kněží a mladí z celého světa, kteří nesli louče, vlajky a tabulky se jmény svých zemí, a tak procesí obcházelo celou farnost modlíc se Růženec a zpívajíc. K procesí se připojila i vizionářka Vicka. Procesí bylo zakončeno požehnáním Nejsvětější svátostí na vnějším oltáři za farním kostelem.

V pondělí 4. srpna po ranní modlitbě, kterou vedli medžugorští členové františkánské mládeže oslovila mladé sestra Elvíra a mladí z komunity Cenacolo, manželské páry a jeden kněz vysvěcený pro komunitu.

Odpoledne mluvila Jelena Vasilj – Valente. Mluvila o tom, jak nás Panna Maria uvádí do hlubiny vnitřní modlitby srdcem. Jelena studovala teologii, aby se snažila rozumem domyslit, jak Bůh působil v její duši… Je vdaná a má čtyři děti.
Dále k mladým promluvila i Ana Marija Večej z Maďarska, která z Budapeště putovala do Medžugorje pěšky. Stejně putovala i do Compostelly. Marija Pavlović- Lunetti, jejímž prostřednictvím dává Panna Maria měsíční poselství, hovořila o 27 letech každodenních setkání s Pannou Marií. Zdůraznila jak je nám Panna Maria blízko, jak nás zná a že má úctu k naší svobodě.
Bratr John-Paul Mary, řeholník z komunity svatého Jana z Francie, kdysi známý jako Paddy Kelly, prvně od svého vstupu do komunity podával svědectví na veřejnosti o tom jak z velkého showbussinessu přešel do života kontemplativní modlitby. Na závěr svého svědectví vzal do rukou kytaru a zazpíval jednu duchovní píseň.

V pondělí večer členové Komunity Cenacolo předvedli představení „Nebojte se!“

V úterý 5. srpna mladé oslovila vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo. Prohlásila, že všichni - jak věřící tak nevěřící – jsou Boží děti, a nevěřící, že jsou ve skutečnosti ti, kteří ještě neznají Boží lásku, a že je třeba se za ně mnoho modlit.
Bratr John-Paul Mary přednesl druhou část svého svědectví, a za pomoci jednoho bratra ze své komunity zazpíval další píseň.
O. Mike Leithner z USA vyprávěl o tom, jak se ze všech sil vzpíral povolání ke kněžství a dnes je z něj šťastný kněz.
Silva a Ivo Vrdoljak, hagioterapeuti a členové komunity „Molitva i Riječ“, uváděli mladé do meditace. Marija Husar, kdysi zpěvačka populární skupiny „Divas“, která je dnes sólistkou, vyprávěla svůj životní příběh a co pro ni znamená Bůh. O. Joerg Müller, kněz řeholník a psychoterapeut z Německa, humorným způsobem mladým předal několik důležitých životních poselství. Fra Ivan Matić, chorvatský františkán žijící v Římě, který je zodpovědný za Framu a za třetí řád svatého Františka po celém světě, přinesl pozdravy mladých lidí, kteří byli před několika dny shromážděni na setkání mládeže s papežem v Austrálii.

Poslední večer Mladifestu končil klaněním Nejsvětější svátosti oltářní po kterém následovalo rozloučení písní.
Frekvence pro simultánní tlumočení utichly, tlumočníci přišli k oltáři a mladí mohli vidět ty, kdo pro ně od rána do půlnoci tlumočili do patnácti jazyků… Když utichla hudba, vydali se mladí na Križevac, kde byla ve středu, 6. srpna – ve svátek Proměnění Páně – slavena závěrečná mše svatá.

Festival hudebně doprovázel mezinárodní sbor a orchestr pod vedením Prof. Martina Pere Borase. V orchestru spolupracovalo devadesát mladých z 21 zemí.

Radio Maria z Rakouska přenášelo celý program simultánně tlumočený do Němčiny. Festival byl v přímém přenosu přenášen v německém jazyce i internetem (www.kath.net i www.kathtube.org). Tímto způsobem se letošního festivalu mládeže v Medžugorji účastnilo ještě dalších přibližně 45 000 lidí. Mexická katolická televize Maria Vision také natáčela letošní Mladifest a Radiostanice Mir Medjugorje přenášela program na svých frekvencích.

Po celou dobu festivalu od úsvitu dlouho do noci byly stovky kněží k dispozici mladým pro svátost smíření.

Některé statistické údaje z Festivalu mládeže v Medžugorji

 

Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )

 


Wap Home | Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws