Jazyk 

Oslavy svátku Povýšení svatého kříže

Datum: 19. září 2006
Kategorie: Novinky z Medžugorje

Svátek Povýšení svatého kříže se ve farnosti Medžugorje nazývá Križevac a tradičně se slaví první neděli po slavnosti Narození Panny Marie. Při příležitosti Svatého roku Vykoupení 1933/34, z podnětu tehdejšího faráře fra Bernardina Smoljana, vztyčili medžugorští farníci přes svoji hlubokou chudobu na kopci nad Medžuogrjem monumentální betonový kříž vysoký 8,5 m a široký 3,5 m. Do jeho překřížení jsou vloženy ostatky Ježíšova kříže přivezené z Říma.

16. března 1934 tam byla prvně slavena mše svatá. Již v září 1935 biskup fra Alojzije Mišić rozhodl, že svátek Povýšení sv. kříže bude v Medžugorji slaven první neděli po Narození Panny Marie a že se při té příležitosti bude na Križevaci slavit polední mše svatá. Až do r. 1981 to byl svátek pro farníky a věřící z nejbližšího okolí a od roku 1981 se to stalo svátkem pro poutníky z celého světa. Týden před svátkem je kříž osvětlen stovkami světel, což ohlašuje nadcházející svátek.

V Medžugorji nás Panna Maria neustále volá k tomu, abychom se modlili před křížem a abychom uctívali Kristův kříž. I tohoto roku mnozí místní i zahraniční poutníci vyhověli jejímu volání. Proudy lidí se stékali po celou noc a v časných ranních hodinách do svatyně. V 10 hodin byla na úpatí kříže zahájena modlitba růžence, kterou vedli medžugorští františkáni a v 11 hodin začala slavná mše svatá, kterou vedl a při které kázal fra Mate Dragićević.

Protože se ten den dopoledne neslaví mše svaté v jiných jazycích, byla ve farním kostele slavena jedna mše svatá pro domácí i zahraniční poutníky. Té předsedal fra Tomislav Pervan.Večerní mši svaté na vnějším oltáři předsedal fra Stjepan Martinović.

../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00002.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00006.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00018.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00020.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00024.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00055.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00060.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00095.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00098.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00100.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00102.jpg../data/olm/images/pictures/medjugorje-photos/solemnity-exaltation-holy-cross-krizevac/zx-800pic00104.jpg  

Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )

 


Wap Home | Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws