Jazyk 

Seznam všech slov v poselstvích Panny Marie - písmena A-C

Messages toolbox: Concordance | Klíčová slova | Toplist | Hledat

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový počet daného slova v poselstvích
Počet - Celkový počet poselství obsahujících dané slovo

Počet Slovo
3089 / 711 A
554 / 361 Aby
10 / 10 Abychom
690 / 399 Abyste
1 / 1 Aktivní
1 / 1 Aktivními
1 / 1 Alespoň
1 / 1 Alo
1 / 1 Andělé
1 / 1 Andělů
62 / 42 Ani
16 / 16 Ano
2 / 2 Apoštolé
84 / 54 Apoštolové
1 / 1 Apoštolům
48 / 39 Apoštoly
1 / 1 Ářku
2 / 2 Asi
1 / 1 Astn
6 / 3 At
 
Počet Slovo
30 / 28
6 / 4 B
1 / 1 Barev
1 / 1 Barvách
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdělí
2 / 2 Bděte
4 / 3 Bdím
9 / 9 Během
1 / 1 Berete
1 / 1 Betlémským
109 / 97 Bez
1 / 1 Beze
1 / 1 Bezestrachu
2 / 2 Bezmezné
2 / 2 Bezmezně
2 / 2 Bezmocní
1 / 1 Beznaděje
1 / 1 Bezpodmínečně
4 / 3 Bezpodmínečnou
 
Počet Slovo
1 / 1 Bezvýchodná
1 / 1 Bezvýznamným
1 / 1 Bídou
1 / 1 Bídy
1 / 1 Biskupy
1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blažeností
14 / 13 Blíže
1 / 1 Blíží
19 / 17 Blízko
2 / 2 Blízkost
3 / 2 Bližní
8 / 8 Bližního
1 / 1 Bližními
15 / 15 Bližnímu
2 / 2 Bloudění
5 / 5 Bloudí
3 / 2 Bo
1 / 1 Boh
 
Počet Slovo
2 / 1 Bohatší
2 / 1 Bohatstv
78 / 69 Bohem
1 / 1 Bohočlověka
184 / 151 Bohu
4 / 4 Bohužel
6 / 6 Boji
1 / 1 Bojíte
1 / 1 Bojové
1 / 1 Bojte
5 / 5 Bojuje
1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte
29 / 20 Bolest
3 / 3 Bolestem
4 / 4 Bolestí
2 / 2 Bolestmi
3 / 3 Bolestná
3 / 2 Bolestně
1 / 1 Bolestného
 
Počet Slovo
1 / 1 Bolestnou
1 / 1 Bolí
1 / 1 Boří
2 / 2 Bouře
218 / 170 Boží
13 / 13 Božích
23 / 23 Božím
1 / 1 Božíma
2 / 2 Božská
2 / 2 Božské
1 / 1 Božskému
2 / 2 Božskou
1 / 1 Božským
1 / 1 Br
4 / 4 Brání
1 / 1 Bránily
8 / 8 Bránu
3 / 3 Brány
3 / 3 Bratr
8 / 7 Bratra
 
Počet Slovo
3 / 3 Bratří
2 / 2 Bratřím
1 / 1 Bratrská
1 / 1 Bratrské
6 / 6 Bratry
1 / 1 Břemeno
2 / 2 Brzy
2 / 2 Bu
154 / 131 Bude
2 / 2 Budeme
1 / 1 Buďme
40 / 34 Budou
2 / 1 Budoucího
1 / 1 Budoucím
6 / 6 Budoucnosti
87 / 71 Buďte
1 / 1 Budúcnosť
248 / 199 Bůh
12 / 11 By
2 / 2 Bych
 
Počet Slovo
57 / 52 Byl
60 / 56 Byla
51 / 46 Bylo
76 / 71 Byly
80 / 67 Být
1 / 1 Bytost
1 / 1 Bývalé
2 / 2 C
65 / 63 Čase
18 / 18 Časem
1 / 1 Častěji
1 / 1 Části
2 / 2 Často
14 / 14 Času
6 / 4 Čeká
4 / 4 Čekám
2 / 2 Čekat
1 / 1 Cel
5 / 5 Celé
8 / 8 Celého
 
Počet Slovo
2 / 2 Celému
6 / 6 Celou
14 / 14 Celým
3 / 3 Čem
1 / 1 Čemuž
2 / 2 Cen
16 / 16 Cenacolo
2 / 2 Centrem
1 / 1 Čerstvá
1 / 1 Července
1 / 1 Cest
34 / 26 Cesta
39 / 36 Cestě
61 / 47 Cestou
16 / 14 Cesty
1 / 1 Četbě
1 / 1 Četly
1 / 1 Čí
3 / 3 Cíl
1 / 1 Cílem
 
Počet Slovo
7 / 6 Čím
1 / 1 Čin
8 / 7 Činí
1 / 1 Činil
3 / 3 Činily
1 / 1 Činím
7 / 7 Činíte
1 / 1 Činorodá
5 / 5 Čiňte
1 / 1 Činy
2 / 2 Církve
7 / 6 Církvi
2 / 2 Číst
15 / 11 Čistá
3 / 3 Čistého
2 / 2 Čistí
2 / 2 Čistotě
1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistou
 
Počet Slovo
5 / 5 Čistým
2 / 2 Čistými
2 / 2 Cítí
2 / 2 Cítila
2 / 2 Cítily
7 / 7 Cítím
6 / 6 Cítíte
1 / 1 Citliv
1 / 1 Citlivější
5 / 4 City
1 / 1 Člen
4 / 4 Členové
1 / 1 Členy
1 / 1 Cloumal
13 / 12 Člověka
1 / 1 Člověkem
237 / 180 Co
1 / 1 Cokoli
8 / 6 Což
1 / 1 Čtete
 
Počet Slovo
9 / 9 Čtěte
1 / 1 Ctím
1 / 1 Čtvrté
1 / 1 Čtvrteční
1 / 1 Čtvrtka
   

Tento seznam byl vygenerován ze všech Medžugorských poselství od
1. březen 1984  až do nejnovějšího poselství z 2. říjen 2019

 


Wap Home | Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws