Language 

18 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2015

Medjugorje Message - April 25, 2015

Date: April 29, 2015
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 25. dubna 2015

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2015
Drahé děti! Jsem s vámi i dnes, abych vás vedla k spasení. Vaše duše je nepokojná, protože je duch slabý a znavený od všech pozemských věcí. Vy, dítka, se modlete k Duchu svatému, aby vás On proměnil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tomto boji proti zlu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws