Language 

17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2014 - 25 agosto 2014

Date: August 26, 2014 , Last update September 2, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. august 2014

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2014
Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Ďakujem vám!
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws