Language 

14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 2, 2013 - 2 giugno 2013

Date: June 3, 2013 , Last update June 7, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Čeština - Poselství, 2. června 2013

Video not available in wap version.

Poselství z Medžugorje, 2. června 2013 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo
Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění. Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když poznáte Otce, pochopíte, že jenom On je vám potřebný. Já, jako matka, chci svoje děti ve společenství jednoho lidu ve kterém se poslouchá a koná Boží slovo*. Proto, děti moje, pojďte za mým Synem, buďte jedno s Ním, buďte Boží děti. Mějte rádi svoje pastýře tak, jak je miloval můj Syn, když je povolal, aby vám sloužili. Děkuji vám.
* Toto Panna Maria řekla rozhodně a důrazně.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws