filemtime() [function.filemtime.html]: stat failed for /data/medjugor/html/./data/olm/temp/data-olm-temp-xml-data-olm-config.xml.php.dat.lck [mini-files.php, line 112]

Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2014 - 14 Videos Messagio di Medjugorje - Medjugorje Message - June 2, 2014 - 2 giugno 2014
Language 

14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 2, 2014 - 2 giugno 2014

Date: June 6, 2014 , Last update June 19, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2014

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2014 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti! Všetkých vás pozývam a prijímam ako svoje deti. Modlím sa, aby ste ma prijali a milovali ako matku. Všetkých som vás zjednotila vo svojom srdci, zostúpila som medzi vás a požehnávam vás. Viem, že chcete odo mňa útechu a nádej, lebo vás milujem a prihováram sa za vás. Žiadam od vás, aby ste sa so mnou zjednotili v mojom Synovi a boli mojimi apoštolmi. Aby ste to mohli, znovu vás pozývam, aby ste milovali. Neexistuje láska bez modlitby – niet modlitby bez odpustenia, pretože láska je modlitba – odpustenie je láska. Deti moje, Boh vás stvoril, aby ste milovali a milujte, aby ste odpustili. Každá modlitba, ktorá prichádza z lásky, vás zjednocuje s mojím Synom a Duchom Svätým. A Duch Svätý vás osvecuje a robí mojimi apoštolmi, apoštolmi, ktorí všetko, čo budú robiť, budú robiť v mene Pánovom. Budú sa modliť skutkami a nielen slovami, pretože milujú môjho Syna a chápu cestu pravdy, ktorá vedie k večnému životu. Modlite sa za svojich pastierov, aby vás vždy čistým srdcom mohli viesť cestou pravdy a lásky, cestou môjho Syna. Ďakujem vám!
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws