Language 

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2013 - 25 maggio 2013

Date: May 26, 2013 , Last update June 2, 2013
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2013

Video not available in wap version.

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2013
Các con yêu dấu, Hôm nay Mẹ kêu gọi các con vững mạnh và kiên quyết trong đức tin và lời cầu nguyện, cho tới khi những lời cầu nguyện của các con rất mạnh mẽ đến nỗi rộng mở Trái Tim Thánh Tử Giêsu yêu dấu của Mẹ. Hãy cầu nguyện các con nhỏ ơi, hãy cầu nguyện không ngừng tới khi tấm lòng các con mở rộng cho tình yêu Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho tất cả các con và Mẹ cầu nguyện cho sự hoán cải của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws