Language 

17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2014 - 25 novembre 2014

Date: November 30, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. november 2014

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2014
Drahé deti! Osobitným spôsobom vás dnes pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť. Buďte nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých tých, ktorí sú bez lásky. Milé deti, to všetko budete a uskutočníte, len ak sa budete modliť a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu. Som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws