Language 

16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - September 25, 2014 - 25 Settembre 2014

Date: September 27, 2014 , Last update September 30, 2014
Category: Medjugorje Messages , Music with pictures , Wide screen

Slovenčina - Posolstvo 25. september 2014

Video not available in wap version.

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2014
Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy boli ako hviezdy, ktoré svojím jasom dajú svetlo a krásu druhým, aby sa tešili. Milé deti, buďte aj vy jas, krása, radosť a pokoj, a najmä modlitba za všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky i lásky môjho Syna Ježiša. Milé deti, dosvedčujte svoju vieru a modlitbu v radosti, v radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach a modlite sa za pokoj, ktorý je drahocenný dar od Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws