Język 

Artykuły a Nowośći za miesiąc listopad, 2005

10. listopad 2005 /  Category: Teologia / Author: Dr. fra Tomislav Pervan, OFM

Ktoś powiedział, jak to sens historii polega właśnie na tym, czy człowiek wie i czy jest wogóle świadom i czy dane mu jest odkrycie prawdy o sobie - dopóki trwa historia. Czy mianowicie historia, w której jest tyle przypadkowości, tyle irracjonalności, odkrywa mimo wszystko, źe jest jednak potrzeb usprawiedliwiającą w pewien sposób wszystko, co zaszło w przeszłości? Czy moźliwe jest pisanie historii z bezpośredniej perspektywy dojrzewania i dostrzeganie czasów, w których źyjemy, z pewnego dystansu, nadanie tym czasom jakiegoś znaczenia, względnie odnalezienie w nich sensu na przyszłość?

10. listopad 2005 /  Category: Wizjonerzy, Teologia / Author: Dr. fra Josip Marcelic

Dopóki rozmyślam o zadanym temacie przychodzą mi do głowy słowa Jana: "Co było od początku, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie Zywota - A źywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów źywot wieczny... Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli" (Jan 1, 1-ł).

Mówi on wyraŻnie o patrzeniu i naleźy do proroków Boźych. Jego słowa ukazują waźne dla proroka cechy:

16. listopad 2005 /  Category: Teologia / Author: Dr. Marianne Tigges

Pytanie o Powołanie i Misje Dzisiejszego Kościola

Kiedy zapytamy o najbardziej niezwykłe „ znaki nadziei" dzisiejszego Kościoła bardzo często usłyszymy w odpowiedzi „ nowe społeczności i ruchy religijne". Na pewno jest to słuszna odpowiedź, gdyż - patrząc całościowo - przedstawiają one autentyczną chrześcijańską odpowiedź na wyzwanie postawione wierze w cywilizowanym świecie [( por. Medard Kehl S) „ Communio - tracąca kolor wizja?" w „ Głosy czasu" zeszyt 7/1997, 453 ( „Communio - eine verblassende Vision?" in Stinmen des Zeit, heft 7/1997, 453)]. Dokumenty soboru wysunęły na plan pierwszy solidarność całego ludu Bożego w misji i powołanie Kościoła skierowane do świata. Również synody biskupów ostatniej dekady potraktowały wspólnotę w Kościele jako dar Ducha Świętego - wielość charyzmatów i sposobów życia:

a) Powołanie i misja świeckich ( 1987 r.)

b) Formacja kleru ( 1990 r.)

Życie poświęcone Bogu ( 1994 r.)

 


Wap Home | Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN]

Powered by www.medjugorje.ws