Język 

Antropologiczno-biblijne i religijno-duchowe wymiary pielgrzymowania z konkretnym przykładem w Medziugorju

Date: 2. sierpień 2005 , Originally published 10. listopad 2001
Author: Dr. Fra Slavko Barbarić, OFM
Category: Teologia , Księża

X. Gdy pielgrzym powróci do domu

Po powrocie do domów pielgrzymi muszą uważać, by żyć tym samym duchem, strzec się fanatyzmu, elitaryzmu. Nie powinni tworzyć grup oddzielonych od wspólnoty parafialnej. Należy zdecydować się na modlitwę osobistą, modlitwę w rodzinie, włączać się do grup modlitewnych i jeśli jest taka możliwość, to tworzyć podobne do medziugorskich warunki do modlitwy. Medziugorja nie otrzymaliśmy, abyśmy coś lepiej wiedzieli, ale żebyśmy lepiej żyli Ewangelią Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Zbawicielem.

Z małymi wyjątkami możemy powiedzieć, że i tu próbuje się żyć w zgodzie z duchem orędzi Maryi i według Ewangelii. I tu Medziugorje urzeczywistniło coś bardzo ważnego. Wizjonerzy i niektórzy kapłani z Medziugorja jeżdżą po świecie zapraszani na spotkania, na których gromadzą się tysiące wiernych; pomagają im tym sposobem iść właściwą drogą. Nie ma tego w żadnym innym sanktuarium. Podobnie i to spotkanie nie jest niczym innym, jak próbą zrozumienia naszej roli w wielkim dziele Bożym, abyśmy go godnie wypełnili. W nadziei, że Bóg poprzez Maryję będzie dalej prowadził to, co zaczęło się między nami, powiedzmy z Maryją: Niech będzie wola Twoja. Jestem gotów uczynić wszystko co mi każesz, i pomóż mi, bym zrozumiał czego ode mnie chcesz.

 

Source: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )

 


Wap Home | Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN]

Powered by www.medjugorje.ws