Język 

Antropologiczno-biblijne i religijno-duchowe wymiary pielgrzymowania z konkretnym przykładem w Medziugorju

Date: 2. sierpień 2005 , Originally published 10. listopad 2001
Author: Dr. Fra Slavko Barbarić, OFM
Category: Teologia , Księża

IX. Uwagi i napomnienia

Dobrze jest zwrócić uwagę również na niebezpieczeństwa, które grożą każdemu miejscu gdzie gromadzą się ludzie, więc i Medziugorju. Z jednej strony należy uważać, by orędzie pozostało czyste i skonkretyzowało się w sposób widoczny w życiu tego sanktuarium (modlitwa, Msza św., adoracja, spowiedź, Góra Objawień, Kriżevac), a z drugiej strony protagoniści muszą pozostawać w postawie pokory wobec tego wszystkiego co czyni tu Bóg. Należy unikać niebezpieczeństwa, zagłuszania orędzi przez materializm, atmosferę turystyczną, pogoń za pieniądzem i komercjalizację. Przewodnikom i organizatorom trzeba zwracać uwagę, by nie stało się to dla nich "biznesem", a ci którzy przyjmują pielgrzymów, by nie zapomnieli o prawdziwym celu ich przyjazdu do Medziugorja. Dla wszystkich jest jasne, że tam gdzie pojawi się pogoń za pieniądzem, gdzie zagości duch współzawodnictwa - kto więcej dostanie, kto więcej przyjmie - tam jest zagrożony duch pielgrzymowania. Szczególnie należy uważać, by nie nadużywać ludzkiej ciekawości, ale by ją sprowadzać na właściwe tory. Bez przesady można powiedzieć, że duch Medziugorja jest jeszcze wciąż rozpoznawalny i mimo wspomnianych niebezpieczeństw nie został zagłuszony.

 

Source: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr ^ )

 


Wap Home | Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN]

Powered by www.medjugorje.ws