Język 

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. sierpień 2007r.

Niech wasze życie będzie odbiciem Bożej dobroci


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. sierpień 2007r.
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Dziatki, niech wasze życie będzie odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i braku wiary. Dziatki, módlcie się, by modlitwa stała się dla was życiem. W ten sposób w waszym życiu odkryjecie pokój i radość, które Bóg daje ludziom z sercem otwartym na Jego miłość. A wy, którzy jesteście daleko od Bożego miłosierdzia nawracajcie się, by Bóg nie stał się głuchy na wasze modlitwy i by nie było dla was za późno. Dlatego nawracajcie się w tym czasie łaski i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Słowa Matki Bożej to słowa ewangeliczne wypowiedziane prostym językiem matki. Również w tym orędziu słychać echo słów Jezusa z początku Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Nawrócenie to proces trwały, to codzienne podążanie za Jezusem, za Jego wymagającym słowem, w którym jest zawarte życie Boże i Jezusowe. Matka Boża wyrzekając się siebie samej, swoją wolę podporządkowała woli Bożej. Matka Boża nie oczekiwała jakiegoś przesłania od Boga lecz wyrzekła się swojej woli i dlatego mogła zrozumieć, że Bóg ją wzywa, by została matką Jego Syna Jezusa. Jej życie stało się życiem Bożym. Została wypełniona Bogiem. W stosunku do nas jest wytrwała, bo wie, że nie istnieje inna łatwiejsza i szybsza droga doprowadzająca nas do Boga i darów pokoju i radości, które Bóg nam pragnie dać. W orędziach odkrywamy Jej zdecydowanie i matczyną miłość, pragnącą naszego dobra, zbawienia naszych dusz i życia wiecznego w Bogu. Maryja stała się odbiciem Boga i dlatego wzywa nas, by nasze życie było odbiciem Bożej dobroci, a nie nienawiści i braku wiary.

„Dziatki, módlcie się, by modlitwa stała się życiem.” Niektórzy ludzie mówią, że nie lubią się modlić, bo nie mogą znieść zagłębiania się w samego siebie. Modlitwa nie jest wejrzeniem w siebie. To patrzenie na Boga. Modlić się oznacza skierować reflektor na Chrystusa. A to co mam czynić odkrywane jest stopniowo. To dzieje się we mnie. Poznając Chrystusa poznaję samego siebie. Tylko w Jezusie Chrystusie odkrywane jest misterium człowieka. Bez Jezusa sami dla siebie jesteśmy zagadką. A któż lepiej znał Jezusa niż Maryja, która nosiła Go pod sercem, wychowywała i darowała Mu swe życie aż do śmierci na Kalwarii? Również i dziś prowadzi nas do Jezusa przez Kalwarię do zmartwychwstania.

Ewangelia nie jest przeszłością. Bóg nie umiłował nas tylko raz. On nas miłuje każdego dnia, w każdej chwili, przez całe nasze życie. I ta chwila wypełniona jest Boża obecnością i miłością. Dlatego Matka i Królowa Pokoju przychodzi, by nas zmotywować, obudzić i otworzyć oczy naszej duszy, abyśmy otworzyli serca i spotkali źródło życia, pokoju i radości – Boga. Bóg doprowadza nas do prawdy przez miłość a nawet poprzez cierpienie. Wszystko czyni dla zbawienia naszych dusz. Nie może stać z boku, obojętny wobec nas, którzy jesteśmy zwieńczeniem stworzenia.

Czas, kiedy objawia się Matka Boża jest czasem łaski. Dlatego mówi do nas: „Nawracajcie się w tym czasie łaski, by nie było dla was za późno”. Możemy pomyśleć, że poza czasem łaski jest i czas kiedy Bóg ukróci swoją łaskę i wyciągnie Swą prawicę. Posłuchajmy słów naszej Matki Niebieskiej dla zbawienia naszych dusz i radości życia, aby nie było za późno, byśmy mogli pójść na ucztę żywota.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 sierpnia 2007 r.

Dla porównanii z innou językovou verzijou

 


Wap Home | Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN]

Powered by www.medjugorje.ws