Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2887 / 679 A
1529 / 601 Aby
1 / 1 Aduje
1 / 1 Ahko
299 / 257 Aj
1 / 1 Ajte
6 / 6 Aká
4 / 4 Aké
3 / 3 Akí
262 / 186 Ako
1 / 1 Akokoľvek
6 / 4 Akou
1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni
2 / 2 Akú
5 / 5 Akujem
1 / 1 Akým
186 / 145 Ale
56 / 36 Ani
2 / 2 Anjelmi
 
Počet Slovo
4 / 2 Apo
74 / 49 Apoštoli
15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli
1 / 1 As
1 / 1 Ase
1 / 1 Asu
25 / 25 Avšak
1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba
1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdení
2 / 2 Bdenia
4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem
96 / 83 Bez
1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej
 
Počet Slovo
2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bežíte
1 / 1 Beznádeje
2 / 2 Bezpečí
2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezvýchodisková
2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedy
1 / 1 Blahobytu
2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki
1 / 1 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti
5 / 5 Blížneho
14 / 14 Blížnemu
4 / 3 Blížnych
10 / 9 Blížnym
 
Počet Slovo
2 / 2 Bližší
18 / 17 Bližšie
1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie
4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Bo
248 / 193 Boh
1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší
3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka
57 / 52 Bohom
183 / 151 Bohu
4 / 3 Boj
4 / 4 Boji
1 / 1 Bojíte
5 / 5 Bojuje
1 / 1 Bojujem
 
Počet Slovo
2 / 2 Bojujte
1 / 1 Bokom
44 / 41 Bola
27 / 18 Bolesť
1 / 1 Bolesťami
23 / 15 Bolesti
2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestné
1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný
1 / 1 Bolesť
133 / 115 Boli
1 / 1 Bože
74 / 69 Božej
25 / 24 Božia
13 / 13 Božích
15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu
 
Počet Slovo
6 / 5 Božími
55 / 53 Božiu
11 / 11 Božou
1 / 1 Božské
2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému
1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne
1 / 1 Brániť
4 / 4 Bránu
1 / 1 Brať
3 / 3 Brat
5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratov
1 / 1 Bratovi
5 / 2 Bu
1 / 1 Bud
45 / 36 Budem
3 / 2 Budeme
 
Počet Slovo
1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať
32 / 25 Budú
1 / 1 Budúce
9 / 7 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme
1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky
1 / 1 Být
79 / 68 Byť
1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť
1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať
71 / 68 Čase
4 / 4 Časoch
1 / 1 Časov
1 / 1 Časť
 
Počet Slovo
3 / 3 Často
2 / 2 Časťou
3 / 3 Časy
2 / 2 Celá
12 / 12 Celého
5 / 5 Celej
14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom
2 / 2 Celú
14 / 13 Celý
1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Cenu
1 / 1 Čerstvá
2 / 2 Cestami
50 / 46 Ceste
82 / 68 Cestu
13 / 12 Cesty
1 / 1 Cezo
10 / 7 Či
 
Počet Slovo
1 / 1 Cieľ
3 / 3 Cieľom
16 / 16 Čím
1 / 1 Čin
1 / 1 Činím
1 / 1 Činov
8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou
19 / 14 Čisté
2 / 2 Čistého
1 / 1 Čistenie
3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistú
4 / 4 Čistým
4 / 4 Čistými
9 / 9 Čítajte
1 / 1 Čítali
 
Počet Slovo
1 / 1 Čítania
1 / 1 Čítaním
1 / 1 Čítať
3 / 3 Cíti
2 / 2 Cítili
7 / 7 Cítim
1 / 1 Citlivých
5 / 5 Citmi
1 / 1 Cíťte
1 / 1 City
1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek
2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku
221 / 172 Čo
1 / 1 Čoho
11 / 7 Čolovi
2 / 2 Čom
22 / 19 Čoraz
2 / 2 Čoskoro
 
Počet Slovo
1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. september 2020

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws