Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená K-M

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
537 / 336 K
1 / 1 Ka
1 / 1 Kajajú
2 / 2 Kajali
4 / 3 Kalichom
6 / 6 Kam
1 / 1 Kameňa
1 / 1 Kamkoľvek
14 / 13 Každá
25 / 23 Každé
11 / 11 Každej
20 / 19 Každému
6 / 6 Každodenne
1 / 1 Každodenného
1 / 1 Každodennným
23 / 23 Každodennom
3 / 3 Každodenný
1 / 1 Každodenných
1 / 1 Každodennými
22 / 21 Každom
 
Počet Slovo
15 / 14 Každú
95 / 81 Každý
41 / 34 Kde
1 / 1 Kdekoľvek
1 / 1 Ke
6 / 6 Keby
2 / 2 Kedy
3 / 3 Kedykoľvek
1 / 1 Kladie
2 / 2 Kládli
1 / 1 Klam
1 / 1 Klamlivým
2 / 2 Klamu
11 / 10 Klaňajte
3 / 3 Klaňali
1 / 1 Klaňať
1 / 1 Klope
1 / 1 Klopem
1 / 1 Kňaz
1 / 1 Kňazi
 
Počet Slovo
10 / 10 Kňazov
1 / 1 Kňazovi
1 / 1 Knihu
3 / 3 Koho
11 / 10 Koná
4 / 4 Konajte
3 / 2 Konal
1 / 1 Konala
1 / 1 Konáre
2 / 2 Konármi
5 / 4 Konáte
1 / 1 Koná
6 / 5 Konci
1 / 1 Končí
1 / 1 Konečného
1 / 1 Konečnej
2 / 2 Koniec
2 / 2 Konkrétne
1 / 1 Koreňmi
1 / 1 Kostol
 
Počet Slovo
1 / 1 Kostoly
2 / 1 Koľké
1 / 1 Koľkokrát
1 / 1 Koľký
1 / 1 Kr
1 / 1 Kráča
4 / 4 Kráčajú
1 / 1 Kráčali
1 / 1 Kráčaním
11 / 11 Kráčať
1 / 1 Krajín
4 / 3 Krajší
5 / 5 Kráse
3 / 3 Krásne
1 / 1 Krásou
10 / 10 Krásu
1 / 1 Krát
1 / 1 Krátko
1 / 1 Krátkymi
7 / 6 Kráľ
 
Počet Slovo
2 / 2 Kráľom
1 / 1 Kraľoval
8 / 8 Kráľovná
160 / 160 Kráľovnej
2 / 2 Kráľovstve
13 / 11 Kráľovstvo
1 / 1 Kráľovstvo
1 / 1 Kresťan
1 / 1 Kresťanov
4 / 3 Kresťanské
1 / 1 Kresťanskej
2 / 2 Kresťanský
3 / 3 Krista
1 / 1 Kristom
1 / 1 Kristus
27 / 21 Kríž
7 / 7 Kríže
1 / 1 Kríze
1 / 1 Krížmi
8 / 7 Krížom
 
Počet Slovo
2 / 2 Krok
1 / 1 Krokoch
1 / 1 Kroku
1 / 1 Krst
1 / 1 Krváca
1 / 1 Krvavé
1 / 1 Která
2 / 1 Které
14 / 13 Kto
1 / 1 Ktor
5 / 3 Ktorá
216 / 173 Ktoré
12 / 12 Ktorej
1 / 1 Ktorému
244 / 150 Ktorí
5 / 2 Ktorí
21 / 21 Ktorou
51 / 50 Ktorú
172 / 135 Ktorý
45 / 40 Ktorých
 
Počet Slovo
7 / 7 Ktorými
2 / 2 Ktorý
2 / 2 Kúsok
12 / 12 Kvet
1 / 1 Kvetmi
3 / 2 Kvetom
4 / 4 Kvety
1 / 1 Kvietkami
3 / 3 Kvietok
2 / 1 Kvitnúť
25 / 21 Kvôli
1 / 1 Kvôli
1 / 1 Kytica
1 / 1 Kyticou
1 / 1 Kľaknite
2 / 2 Kľaknúť
8 / 1 L
4 / 4 Láme
136 / 95 Láska
123 / 105 Láske
 
Počet Slovo
232 / 151 Lásku
309 / 175 Lásky
1 / 1 Láskou
5 / 3 Lásku
75 / 67 Lebo
106 / 97 Len
7 / 7 Lepšie
2 / 2 Lepšiu
1 / 1 Leto
1 / 1 Líši
1 / 1 Lomcoval
1 / 1 Lone
4 / 4 Lúče
3 / 3 Lúčom
1 / 1 Ľahké
22 / 2 M
87 / 75 Ma
2 / 2 Mája
7 / 6 Majú
1 / 1 Majúvieru
 
Počet Slovo
2 / 2 Malá
18 / 14 Mala
13 / 13 Malého
38 / 32 Mali
1 / 1 Maličkí
1 / 1 Maličkostiam
1 / 1 Maličkými
3 / 3 Malo
12 / 12 Malý
2 / 2 Malých
7 / 7 Malými
14 / 14 Mám
1 / 1 Máme
7 / 7 Marca
1 / 1 Maria
168 / 168 Márie
1 / 1 Márii
1 / 1 Máriou
1 / 1 Márnivosti
1 / 1 Márnosť
 
Počet Slovo
1 / 1 Márnosťou
1 / 1 Mäsa
46 / 44 Mať
39 / 32 Máte
5 / 5 Materiálne
1 / 1 Materiálnu
1 / 1 Materiálnymi
3 / 3 Materinská
2 / 2 Materinského
5 / 5 Materinskej
1 / 1 Materinskom
46 / 42 Materinskou
9 / 8 Materinsky
1 / 1 Materinský
49 / 47 Materinským
1 / 1 Materinskými
116 / 100 Matka
1 / 1 Matkám
1 / 1 Matkino
16 / 13 Matkou
 
Počet Slovo
2 / 2 Matky
1 / 1 Máte
1 / 1 Mečom
50 / 43 Medzi
3 / 3 Medžugorie
1 / 1 Medžugorím
19 / 18 Mene
9 / 8 Menej
3 / 3 Menil
1 / 1 Menili
10 / 8 Meno
1 / 1 Menom
1 / 1 Menší
2 / 2 Meňte
1 / 1 Mesiac
3 / 3 Mesiaci
1 / 1 Miere
1 / 1 Mieri
1 / 1 Miery
1 / 1 Miest
 
Počet Slovo
4 / 4 Miestach
16 / 16 Mieste
31 / 30 Miesto
6 / 5 Miestom
448 / 279 Milé
2 / 2 Milí
13 / 12 Milosrdenstva
4 / 4 Milosrdenstve
4 / 4 Milosrdenstvom
6 / 6 Milosrdenstvu
2 / 2 Milosrdné
2 / 2 Milosrdného
3 / 3 Milosrdnou
4 / 4 Milosrdnú
31 / 31 Milosť
6 / 6 Milosťami
105 / 98 Milosti
1 / 1 Milostiam
1 / 1 Milostivého
31 / 31 Milostivom
 
Počet Slovo
1 / 1 Milostivým
7 / 6 Milosťou
7 / 7 Miloval
3 / 3 Milovala
1 / 1 Milované
5 / 4 Milovaného
5 / 5 Milovaný
1 / 1 Milovanými
1 / 1 Milovat
70 / 51 Milovať
1 / 1 Milšia
53 / 49 Miluje
18 / 15 Milujete
40 / 34 Milujte
3 / 3 Milujúc
1 / 1 Mimoriadne
1 / 1 Minulost
2 / 2 Minulosť
1 / 1 Minulým
9 / 8 Minút
 
Počet Slovo
14 / 13 Mirjana
168 / 168 Mirjane
1 / 1 Misionár
1 / 1 Misionármi
1 / 1 Mládež
1 / 1 Mladí
3 / 3 Mladým
1 / 1 Mlčanie
32 / 31 Mne
17 / 16 Mnohé
1 / 1 Mnohí
8 / 7 Mnoho
2 / 2 Mnohým
1 / 1 Mnohými
2 / 2 Množia
1 / 1 Množstva
1 / 1 Moci
1 / 1 Mocná
1 / 1 Mocnejší
1 / 1 Mocnejším
 
Počet Slovo
1 / 1 Mocný
2 / 2 Mocou
1 / 1 Modernizmu
2 / 2 Modernizmus
7 / 7 Modlí
6 / 6 Modlia
1 / 1 Modlievali
1 / 1 Modlievať
4 / 4 Modlila
74 / 70 Modlili
50 / 44 Modlím
3 / 2 Modlime
106 / 94 Modlitba
5 / 5 Modlitbách
17 / 17 Modlitbami
213 / 181 Modlitbe
2 / 2 Modlitbové
1 / 1 Modlitbových
130 / 116 Modlitby
502 / 301 Modlite
 
Počet Slovo
4 / 4 Modlitieb
1 / 1 Modrom
72 / 60 Mohli
4 / 4 Mohlo
1 / 1 Mohutná
198 / 127 Môj
1134 / 715 Moje
94 / 68 Mojej
47 / 39 Moji
34 / 31 Mojich
11 / 11 Mojim
40 / 36 Mojimi
34 / 30 Mojom
16 / 14 Mojou
1 / 1 Morské
1 / 1 Mostmi
16 / 16 Môže
10 / 10 Môžem
42 / 39 Môžete
4 / 4 Možné
 
Počet Slovo
4 / 3 Možnosť
1 / 1 Možný
5 / 2 Môj
4 / 2 Môjho
46 / 38 Mu
1 / 1 Mučeníci
4 / 4 Múdrosti
4 / 4 Múdrosťou
1 / 1 Muky
1 / 1 Mus
1 / 1 Musia
1 / 1 Musieť
1 / 1 Muž
3 / 3 My
1 / 1 Mysle
1 / 1 Myslel
1 / 1 Mysli
1 / 1 Myslí
4 / 4 Myšlienkach
3 / 3 Myšlienkami
 
Počet Slovo
1 / 1 Myšlienok
5 / 5 Myslieť
5 / 5 Myslite
11 / 11 Myslíte
1 / 1 Mysľou
1 / 1 Myšlienky

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. apríl 2021

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws