Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená N-Q

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2 / 1 N
523 / 354 Na
3 / 3 Nabádam
6 / 6 Nablízku
3 / 3 Nábožné
1 / 1 Nábožnosťou
1 / 1 Nachádzajú
1 / 1 Načo
1 / 1 Načúvaním
1 / 1 Načúvať
11 / 10 Naďalej
1 / 1 Nadarmo
56 / 48 Nádej
2 / 2 Nádejami
1 / 1 Naděje
7 / 7 Nádeji
1 / 1 Nadherné
1 / 1 Nádherné
1 / 1 Nádherný
1 / 1 Nadišiel
 
Počet Slovo
1 / 1 Nádoby
18 / 17 Nadovšetko
1 / 1 Nadšenie
3 / 3 Nadšením
1 / 1 Nahliadnite
1 / 1 Náhodné
1 / 1 Náhodou
1 / 1 Nahromadilo
1 / 1 Najčastejšie
1 / 1 Najchudobnejším
4 / 4 Nájde
14 / 14 Nájdete
3 / 3 Najdôležitejšie
1 / 1 Najdrahocennejší
1 / 1 Najdrahší
1 / 1 Najdrobnejší
1 / 1 Najjednoduchším
2 / 1 Najkraj
3 / 3 Najkrajšie
1 / 1 Najkrajšími
 
Počet Slovo
2 / 2 Najlepšie
8 / 8 Najmä
2 / 2 Najmenší
5 / 5 Najmenších
1 / 1 Najmenšími
1 / 1 Najmenšiu
1 / 1 Najmilšia
1 / 1 Najmilšie
8 / 8 Najprv
2 / 2 Najskôr
9 / 7 Nájsť
1 / 1 Najsvätejšej
1 / 1 Najsvätejšiu
2 / 2 Najťažšie
3 / 3 Najväčšej
2 / 2 Najväčší
1 / 1 Najväčším
3 / 3 Najväčšiu
2 / 2 Najväčšom
1 / 1 Najväčšou
 
Počet Slovo
15 / 15 Najvyšší
6 / 6 Najvyššieho
7 / 7 Najvyšším
1 / 1 Najvyššom
1 / 1 Najvznešenejší
1 / 1 Najzanedbanejších
1 / 1 Náklonnosť
1 / 1 Nakoniec
11 / 8 Nám
2 / 2 Námahu
2 / 2 Namiesto
1 / 1 Naň
8 / 7 Nanovo
1 / 1 Naopak
1 / 1 Napadnú
1 / 1 Napísané
1 / 1 Napite
1 / 1 Naplánoval
1 / 1 Naplnená
10 / 10 Naplnené
 
Počet Slovo
1 / 1 Naplnenia
2 / 2 Naplnený
11 / 11 Naplní
13 / 12 Naplnil
1 / 1 Naplnilo
2 / 2 Naplním
2 / 2 Naplňte
1 / 1 Napomáha
1 / 1 Napomenutiami
1 / 1 Napomínala
1 / 1 Napomôžte
1 / 1 Napredovať
1 / 1 Naproti
8 / 6 Napĺňa
1 / 1 Napĺňal
1 / 1 Naradované
1 / 1 Narastala
1 / 1 Národ
1 / 1 Narodenému
5 / 5 Narodenia
 
Počet Slovo
1 / 1 Narodením
1 / 1 Narodený
3 / 3 Narodí
15 / 15 Narodil
3 / 3 Narodiť
1 / 1 Narodíte
1 / 1 Národností
1 / 1 Národoch
2 / 2 Národov
1 / 1 Naroďte
1 / 1 Národy
1 / 1 Náruč
5 / 5 Náručia
2 / 2 Náručou
3 / 1 Náš
1 / 1 Naše
7 / 6 Našich
2 / 2 Našiel
1 / 1 Našla
1 / 1 Nasledoval
 
Počet Slovo
7 / 7 Nasledovali
14 / 13 Nasledovať
1 / 1 Nasledovníkmi
2 / 2 Nasledujete
3 / 3 Nasledujú
2 / 2 Nasledujúce
1 / 1 Nastal
4 / 3 Nástrojmi
2 / 2 Nastúpili
1 / 1 Nasýtite
3 / 3 Natoľko
3 / 3 Naučila
8 / 6 Naučím
15 / 14 Naučiť
1 / 1 Naučte
3 / 3 Naveky
1 / 1 Navrátenie
1 / 1 Návykoch
1 / 1 Navždy
1 / 1 Nazad
 
Počet Slovo
1 / 1 Nazeraním
1 / 1 Nazývali
3 / 3 Nazývať
4 / 2 Nádej
9 / 9 Neba
1 / 1 Nebáli
1 / 1 Nebeská
8 / 8 Nebeské
1 / 1 Nebeskej
13 / 12 Nebeskému
1 / 1 Nebeskú
23 / 19 Nebeský
12 / 11 Nebeským
1 / 1 Nebeský
15 / 13 Nebi
1 / 1 Neblúďte
6 / 5 Nebojí
1 / 1 Nebojíte
1 / 1 Nebol
1 / 1 Nebola
 
Počet Slovo
2 / 2 Nebom
2 / 2 Nebu
4 / 3 Nebudem
9 / 8 Nebudete
2 / 2 Nebudú
1 / 1 Nebyť
1 / 1 Nečasu
180 / 148 Nech
2 / 2 Nechápala
4 / 3 Nechápete
1 / 1 Nechať
1 / 1 Nechávali
1 / 1 Nechcel
1 / 1 Nechceli
14 / 14 Nechcete
11 / 11 Nechcú
1 / 1 Nečistému
1 / 1 Nečistoty
1 / 1 Necítia
1 / 1 Necítite
 
Počet Slovo
4 / 4 Nedajte
3 / 3 Nedala
1 / 1 Nedarí
3 / 3 Nedáte
1 / 1 Nedbanlivosťou
1 / 1 Nedbáte
1 / 1 Nedokonalosťou
1 / 1 Nedorozumení
1 / 1 Nedostávate
1 / 1 Nedovolí
1 / 1 Nedovolíte
20 / 18 Nedovoľte
2 / 2 Nedovoľujú
1 / 1 Neduhmi
37 / 32 Neho
1 / 1 Nehodní
1 / 1 Nehu
3 / 3 Nehľadajte
1 / 1 Neisté
1 / 1 Neistí
 
Počet Slovo
1 / 1 Nejaké
1 / 1 Nekonáte
1 / 1 Nekonečného
3 / 3 Nekonečnou
1 / 1 Nekraľuje
1 / 1 Nekýval
3 / 3 Nemajte
8 / 6 Nemajú
1 / 1 Nemám
16 / 12 Nemáte
1 / 1 Nemilovali
1 / 1 Nemilovať
5 / 5 Nemilujú
2 / 2 Nemodlí
13 / 13 Nemodlíte
1 / 1 Nemohli
15 / 13 Nemôže
15 / 15 Nemôžem
4 / 4 Nemožné
3 / 3 Nemôžu
 
Počet Slovo
3 / 3 Nemusíte
1 / 1 Nemyslite
1 / 1 Nenachádza
1 / 1 Nenájdete
1 / 1 Nenávidí
1 / 1 Nenávidíte
9 / 9 Nenávisti
2 / 2 Nenechá
1 / 1 Nenechává
2 / 2 Nenechávam
1 / 1 Neničil
1 / 1 Neobnovujte
1 / 1 Neochoty
1 / 1 Neodbočte
1 / 1 Neodmieta
4 / 4 Neodmietajte
2 / 2 Neodporujte
1 / 1 Neodpovedajú
1 / 1 Neodpúšťate
1 / 1 Neodvraciate
 
Počet Slovo
1 / 1 Neopakovateľní
1 / 1 Neopísateľná
1 / 1 Neopísateľne
2 / 2 Neopúšťa
3 / 3 Neopustil
2 / 2 Neopustím
1 / 1 Neotvárať
1 / 1 Neotvorí
2 / 2 Neoľutujete
1 / 1 Nepadne
1 / 1 Nepochopenia
1 / 1 Nepochopili
2 / 2 Nepocítite
1 / 1 Nepočuje
1 / 1 Nepočujú
1 / 1 Nepočúva
1 / 1 Nepodaril
1 / 1 Nepodarilo
13 / 13 Nepokoj
6 / 6 Nepokoja
 
Počet Slovo
1 / 1 Nepokoji
1 / 1 Nepokojná
1 / 1 Nepokojného
1 / 1 Nepokojnej
21 / 21 Nepokojnom
2 / 2 Nepokojný
1 / 1 Nepomáha
2 / 2 Nepominuteľný
2 / 2 Neporiadok
1 / 1 Neporozumeniam
3 / 3 Nepoškvrneného
1 / 1 Nepoškvrnénemu
1 / 1 Nepoškvrnenom
1 / 1 Neposlúchli
2 / 2 Nepovedala
1 / 1 Nepoviete
1 / 1 Nepozerajúc
1 / 1 Nepozná
3 / 3 Nepoznali
1 / 1 Nepoznania
 
Počet Slovo
1 / 1 Neprajem
1 / 1 Neprajete
1 / 1 Nepravdy
6 / 6 Neprestajne
1 / 1 Neprestali
2 / 2 Neprestane
1 / 1 Nepretržité
1 / 1 Neprežíva
2 / 1 Neprežívate
1 / 1 Nepriateľ
1 / 1 Neprichádza
1 / 1 Neprijali
3 / 3 Neprijímajú
4 / 4 Neprijímate
1 / 1 Neprosiť
2 / 2 Neprosíte
1 / 1 Neradi
1 / 1 Neráta
3 / 3 Nerozhodli
1 / 1 Nerozhodnete
 
Počet Slovo
2 / 1 Nerozoznávate
1 / 1 Nerozprávate
1 / 1 Nerozumela
2 / 2 Nerozumiete
1 / 1 Nesený
1 / 1 Nesie
1 / 1 Nesiete
1 / 1 Neskončí
3 / 3 Nesmierna
10 / 10 Nesmierne
1 / 1 Nesmiernosti
13 / 12 Nesmiernou
2 / 2 Nesnažte
1 / 1 Nespí
1 / 1 Nespokojní
34 / 32 Nespoznali
1 / 1 Nespoznáte
1 / 1 Nespoznávate
1 / 1 Nesprávnou
2 / 2 Nesprávnych
 
Počet Slovo
1 / 1 Nespreneveríte
1 / 1 Nestal
1 / 1 Nestanete
1 / 1 Nestarajte
14 / 13 Nestrácajte
1 / 1 Nestrácali
1 / 1 Nestratili
1 / 1 Nestratíte
1 / 1 Nesú
1 / 1 Nesúdili
2 / 2 Nesúdite
1 / 1 Nesuďte
1 / 1 Nesvár
1 / 1 Netrpezlivo
1 / 1 Neúnavná
2 / 2 Neúnavne
1 / 1 Neurobíte
1 / 1 Neuskutočnil
11 / 11 Neustále
1 / 1 Neustálé
 
Počet Slovo
10 / 10 Neuvedomujete
1 / 1 Neuvedomujú
1 / 1 Neve
2 / 2 Nevedeli
3 / 3 Nevedia
1 / 1 Nevedome
2 / 2 Neveria
2 / 2 Neveriacemu
1 / 1 Neveriacim
1 / 1 Neverte
1 / 1 Neviažte
1 / 1 Nevidela
2 / 2 Nevidia
1 / 1 Nevidím
1 / 1 Neviditeľný
2 / 2 Neviem
1 / 1 Nevládzete
1 / 1 Nevložíte
1 / 1 Nevolajú
1 / 1 Nevrátil
 
Počet Slovo
1 / 1 Nevyjadrené
1 / 1 Nevykúpil
1 / 1 Nevyužilo
1 / 1 Nevyžarujete
1 / 1 Nevzdajte
1 / 1 Nevzdala
1 / 1 Nevzdávali
1 / 1 Nevzdávam
1 / 1 Nevzdialil
1 / 1 Nevzpierajte
1 / 1 Nezabúda
29 / 29 Nezabúdajte
1 / 1 Nezabudnuteľné
1 / 1 Nezačne
2 / 2 Nezakolíšte
1 / 1 Nezameniteľní
1 / 1 Nezanedbajte
1 / 1 Nezarmucujte
2 / 2 Nezaťažené
1 / 1 Nezaťaženej
 
Počet Slovo
3 / 3 Nezatvárajte
2 / 2 Nezatvrdzujte
1 / 1 Nezavládnu
1 / 1 Nezažíval
1 / 1 Neželá
3 / 2 Neželám
2 / 2 Nežiada
1 / 1 Nežiadali
2 / 2 Nežili
2 / 1 Nezištnú
1 / 1 Nezjavila
1 / 1 Nezjednocuje
1 / 1 Nezmýlili
1 / 1 Neznáme
2 / 2 Nežne
1 / 1 Neznesiteľný
5 / 5 Nežnosť
2 / 2 Nežnosti
3 / 3 Nežnou
1 / 1 Nezomrieť
 
Počet Slovo
1 / 1 Nezriekali
1 / 1 Nezúfajte
1 / 1 Nezvedie
1 / 1 Nezviedol
1 / 1 Nezvíťazilo
18 / 17 Nič
1 / 1 Ničí
1 / 1 Ničia
114 / 94 Nie
7 / 6 Niečo
1 / 1 Niekedy
1 / 1 Niekoho
1 / 1 Niekoľkými
3 / 3 Niektorí
8 / 8 Nielen
2 / 2 Niesli
20 / 16 Niet
1 / 1 Nieto
1 / 1 Nik
1 / 1 Nikde
 
Počet Slovo
5 / 5 Nikoho
9 / 9 Nikto
1 / 1 Nim
5 / 5 Nimi
2 / 2 Noci
26 / 24 Ňom
2 / 2 Nosí
1 / 1 Nosil
1 / 1 Nosili
2 / 2 Nosím
2 / 2 Nosíte
2 / 2 Nositelia
3 / 3 Nositeľom
1 / 1 Nosíte
1 / 1 Ňou
2 / 2 Nová
3 / 3 Nového
2 / 2 Novej
1 / 1 Novénu
2 / 2 Novény
 
Počet Slovo
1 / 1 Novorodencovi
4 / 4 Novorodeného
1 / 1 Novú
13 / 12 Nový
5 / 5 Novým
3 / 3 Ňu
2 / 2 Núdzi
5 / 4 Nútiť
143 / 111 O
2 / 2 Ó
1 / 1 Oázy
1 / 1 Obdarí
1 / 1 Obdariť
2 / 2 Obdaruje
1 / 1 Obdivuhodne
4 / 4 Období
3 / 3 Obdobie
1 / 1 Oberá
4 / 4 Obetami
4 / 4 Obete
 
Počet Slovo
3 / 3 Obetoval
1 / 1 Obetovali
6 / 6 Obetovať
22 / 19 Obetu
4 / 4 Obetujete
4 / 4 Obetujte
1 / 1 Obetujúc
26 / 24 Obety
1 / 1 Objasňuje
2 / 2 Objať
1 / 1 Objatia
1 / 1 Objaví
1 / 1 Objavil
4 / 4 Objavili
15 / 14 Objavíte
2 / 2 Objavovali
1 / 1 Objímajú
1 / 1 Obklopení
2 / 2 Obklopuje
2 / 2 Obklopujú
 
Počet Slovo
4 / 4 Obnove
3 / 3 Obnoví
3 / 3 Obnovil
1 / 1 Obnovila
3 / 2 Obnoviť
1 / 1 Obnovíte
4 / 4 Obnovu
3 / 3 Obnovuje
1 / 1 Obohacuje
1 / 1 Obohaťte
2 / 1 Obracajte
1 / 1 Obracal
4 / 3 Obracať
2 / 2 Obracia
1 / 1 Obraciate
1 / 1 Obrátené
26 / 26 Obrátenia
50 / 42 Obrátenie
27 / 24 Obráteniu
1 / 1 Obráti
 
Počet Slovo
1 / 1 Obrátila
13 / 13 Obrátili
9 / 9 Obrátiť
3 / 3 Obrátite
3 / 3 Obraz
1 / 1 Obrovský
1 / 1 Obvinie
1 / 1 Obyvateľom
1 / 1 Obzrite
2 / 2 Očakáva
1 / 1 Očakávaní
3 / 3 Očakávania
1 / 1 Ochotne
1 / 1 Ochotní
1 / 1 Ochránil
2 / 2 Ochránila
1 / 1 Ochránim
4 / 4 Ochrániť
3 / 2 Ochraňoval
1 / 1 Ochraňovali
 
Počet Slovo
3 / 3 Ochraňovať
6 / 6 Ochraňujem
6 / 5 Očiach
1 / 1 Očiam
1 / 1 Očistená
3 / 3 Očistené
1 / 1 Očistením
2 / 2 Očisteniu
1 / 1 Očisteným
1 / 1 Očistí
1 / 1 Očistila
2 / 2 Očistiť
1 / 1 Ocitnete
1 / 1 Očisťuje
2 / 2 Odblesk
1 / 1 Odbleskom
1 / 1 Odchode
1 / 1 Oddajte
1 / 1 Oddelilo
5 / 4 Oddnes
 
Počet Slovo
1 / 1 Oddýchne
1 / 1 Oddýchnete
1 / 1 Oddychu
1 / 1 Odhalí
4 / 4 Odhaliť
1 / 1 Odhaľovať
1 / 1 Odhoďte
1 / 1 Odišla
1 / 1 Odkiaľ
1 / 1 Odkláňa
1 / 1 Odkryť
1 / 1 Odkrývam
1 / 1 Odkrývaním
1 / 1 Odlákal
2 / 2 Odlúčiť
1 / 1 Odmenená
3 / 3 Odmenu
1 / 1 Odmietané
2 / 2 Odmietate
1 / 1 Odniesli
 
Počet Slovo
1 / 1 Odobral
1 / 1 Odohnať
1 / 1 Odovzdá
25 / 23 Odovzdajte
2 / 2 Odovzdala
12 / 12 Odovzdali
1 / 1 Odovzdane
2 / 2 Odovzdania
1 / 1 Odovzdaním
6 / 6 Odovzdanosť
1 / 1 Odovzdaný
10 / 10 Odovzdať
1 / 1 Odovzdávajte
2 / 2 Odovzdávali
1 / 1 Odovzdávaní
1 / 1 Odovzdávaním
1 / 1 Odovzdávate
1 / 1 Odožeňte
1 / 1 Odplatí
1 / 1 Odplatiť
 
Počet Slovo
3 / 2 Odpočinok
2 / 2 Odpoveď
10 / 10 Odpovedali
5 / 5 Odpovedať
2 / 2 Odpovede
2 / 2 Odpovie
2 / 2 Odpúšťajte
1 / 1 Odpúšťajúc
4 / 4 Odpúšťali
1 / 1 Odpúšťam
1 / 1 Odpúšťanie
1 / 1 Odpúšťaním
1 / 1 Odpustené
4 / 4 Odpustenia
3 / 2 Odpustením
2 / 2 Odpustil
11 / 8 Odpustiť
2 / 1 Odpustite
2 / 2 Odrazom
1 / 1 Odrecitované
 
Počet Slovo
2 / 2 Odriekaní
4 / 4 Odriekania
1 / 1 Odriekanie
2 / 2 Odriekaním
1 / 1 Odstrániť
1 / 1 Odstúpil
1 / 1 Odsúdenie
1 / 1 Odsúdiť
1 / 1 Odtlačky
1 / 1 Odumrie
1 / 1 Odvádza
1 / 1 Odvaha
3 / 3 Odvahu
3 / 3 Odvážne
1 / 1 Odvetila
2 / 2 Odviesť
1 / 1 Odzbrojiť
1 / 1 Odznova
1 / 1 Ohlasoval
2 / 2 Ohlasovať
 
Počet Slovo
1 / 1 Ohováraním
1 / 1 Ohraničenosťou
7 / 7 Okamih
1 / 1 Okamihoch
1 / 1 Oklamať
1 / 1 Okolí
47 / 44 Okolo
1 / 1 Okrem
2 / 2 Oltárnej
1 / 1 Oltárnu
5 / 5 Omša
4 / 3 Omše
9 / 7 Omšu
137 / 105 On
10 / 8 Oni
1 / 1 Ony
1 / 1 Opakuje
8 / 8 Opakujem
16 / 15 Opäť
1 / 1 Opätovnému
 
Počet Slovo
1 / 1 Opísala
1 / 1 Opovrhuje
3 / 3 Opustení
1 / 1 Opustil
1 / 1 Opýta
1 / 1 Opýtajte
1 / 1 Oraz
1 / 1 Originálny
1 / 1 Orodovníkov
1 / 1 Orodujem
1 / 1 Oslávený
2 / 2 Oslávil
1 / 1 Oslávilo
1 / 1 Osláviť
1 / 1 Oslavoval
3 / 3 Oslavovali
2 / 2 Oslavujete
4 / 4 Oslavujte
2 / 1 Oslobodiť
2 / 2 Osloboďte
 
Počet Slovo
14 / 14 Osobitne
4 / 4 Osobitné
3 / 3 Osobitnou
41 / 38 Osobitným
6 / 6 Osobné
2 / 2 Osobného
2 / 2 Osobnému
4 / 4 Osobnom
1 / 1 Osobný
1 / 1 Osobných
1 / 1 Osobnými
1 / 1 Osoby
1 / 1 Ospravedlňujete
1 / 1 Ostali
1 / 1 Ostaňte
4 / 4 Ostatné
5 / 4 Ostatných
3 / 3 Ostatným
1 / 1 Ostáva
1 / 1 Ostražití
 
Počet Slovo
9 / 9 Osvecuje
1 / 1 Osvecujem
1 / 1 Osvetlite
1 / 1 Osvetľuje
2 / 2 Osvietení
2 / 2 Osvietenie
4 / 4 Osvietil
1 / 1 Osvietili
2 / 2 Osvietiť
1 / 1 Oťažené
2 / 2 Otázok
72 / 52 Otca
5 / 3 Otče
1 / 1 Otci
1 / 1 Otcov
2 / 2 Otcovej
1 / 1 Otcovia
1 / 1 Otcovská
36 / 31 Otec
1 / 1 Otevřte
 
Počet Slovo
12 / 12 Otvára
1 / 1 Otváral
1 / 1 Otváralo
1 / 1 Otváram
2 / 2 Otvárate
1 / 1 Otvára
21 / 20 Otvorené
3 / 3 Otvoreného
17 / 17 Otvorení
2 / 1 Otvorenie
3 / 3 Otvorených
12 / 12 Otvoreným
7 / 7 Otvoria
2 / 2 Otvoril
49 / 47 Otvorili
4 / 4 Otvorilo
5 / 5 Otvoríte
64 / 59 Otvorte
1 / 1 Ovládajú
1 / 1 Ovládne
 
Počet Slovo
2 / 2 Ovládol
1 / 1 Ovnej
2 / 1 Ovocím
3 / 3 Ozajstný
1 / 1 Ožiarilo
1 / 1 Ožiariť
1 / 1 Oživí
1 / 1 Oživil
1 / 1 Oživili
3 / 1 Oživuje
1 / 1 Páchať
1 / 1 Padáte
1 / 1 Palácom
2 / 2 Pamätajte
1 / 1 Pamiatkou
1 / 1 Pamiatku
10 / 8 Pána
1 / 1 Pánmi
1 / 1 Pannou
2 / 2 Pannu
 
Počet Slovo
2 / 2 Pánom
8 / 8 Pánovi
1 / 1 Pánovom
2 / 2 Pastier
8 / 8 Pastiermi
2 / 2 Pastieroch
58 / 58 Pastierov
4 / 4 Patrí
1 / 1 Patrila
1 / 1 Patrili
1 / 1 Patriť
3 / 3 Patríte
1 / 1 Patrónom
1 / 1 Patrónov
1 / 1 Pekná
5 / 5 Pekné
2 / 2 Pery
1 / 1 Pestujte
1 / 1 Pevná
4 / 4 Pevne
 
Počet Slovo
1 / 1 Pevnejší
1 / 1 Pevnejšia
2 / 2 Pevní
1 / 1 Pevnosť
4 / 4 Pevnú
2 / 2 Pevný
1 / 1 Pijúc
3 / 3 Písma
1 / 1 Písmom
1 / 1 Písmu
1 / 1 Plače
1 / 1 Plačem
1 / 1 Plameň
17 / 17 Plán
1 / 1 Planétu
3 / 3 Plánom
4 / 4 Plánu
2 / 2 Plánuje
1 / 1 Planulo
13 / 11 Plány
 
Počet Slovo
8 / 8 Plášťom
2 / 1 Plesá
4 / 4 Plná
4 / 4 Plné
1 / 1 Plnej
1 / 1 Plnenie
1 / 1 Plnili
2 / 2 Plniť
2 / 2 Plnosť
8 / 8 Plnosti
3 / 3 Plnou
1 / 1 Plný
1 / 1 Plnými
3 / 2 Plod
1 / 1 Plodmi
2 / 2 Plodom
9 / 9 Plody
100 / 81 Po
1 / 1 Pobožnosť
1 / 1 Pobudla
 
Počet Slovo
4 / 3 Počet
5 / 5 Pochádza
1 / 1 Pochopenie
1 / 1 Pochopil
43 / 39 Pochopili
35 / 28 Pochopiť
7 / 7 Pochopte
1 / 1 Počiatku
2 / 2 Pocit
1 / 1 Pocíti
1 / 1 Pocítil
1 / 1 Pocítila
3 / 3 Pocítiť
12 / 11 Pocítite
1 / 1 Pocíťte
2 / 2 Pociťujem
6 / 6 Počte
1 / 1 Počuje
1 / 1 Počujete
2 / 2 Počuli
 
Počet Slovo
1 / 1 Počúva
8 / 8 Počúvajte
4 / 4 Počúvali
2 / 2 Počúvam
1 / 1 Počúvate
1 / 1 Počúvli
1 / 1 Počúva
1 / 1 Počúvajte
2 / 2 Poďakovala
15 / 15 Poďakovať
1 / 1 Poddávať
1 / 1 Podeliť
1 / 1 Podeľte
1 / 1 Podnecovala
1 / 1 Podnecuje
1 / 1 Podnet
1 / 1 Podoba
1 / 1 Podobali
1 / 1 Podobní
2 / 2 Podobným
 
Počet Slovo
1 / 1 Podpora
1 / 1 Podporu
1 / 1 Podriadiť
1 / 1 Podrobujú
10 / 10 Poďte
1 / 1 Podviesť
1 / 1 Pohládzam
3 / 3 Pohliadnite
2 / 2 Pohltiť
2 / 2 Pohľad
5 / 5 Pokánia
4 / 3 Pokánie
1 / 1 Pokániu
2 / 2 Pokiaľ
1 / 1 Pokladať
1 / 1 Pokladáte
1 / 1 Poklona
1 / 1 Poklone
221 / 138 Pokoj
267 / 236 Pokoja
 
Počet Slovo
1 / 1 Pokojne
25 / 23 Pokojom
2 / 2 Pokolenia
2 / 2 Pokora
2 / 1 Pokorná
6 / 3 Pokorné
2 / 1 Pokornej
11 / 11 Pokorní
1 / 1 Pokorných
5 / 5 Pokorou
6 / 4 Pokory
4 / 4 Pokrmom
1 / 1 Pokrstení
2 / 2 Pokúša
1 / 1 Pokúšali
1 / 1 Pokúšať
11 / 11 Pokušenia
5 / 5 Pokušeniach
1 / 1 Pokušeniami
1 / 1 Pokušením
 
Počet Slovo
1 / 1 Pokúsil
2 / 2 Pokúste
2 / 2 Pokľaknite
1 / 1 Pokľaknúť
2 / 2 Poliach
1 / 1 Položil
2 / 2 Položte
1 / 1 Pom
2 / 2 Pomáhajte
3 / 3 Pomáhala
1 / 1 Pomáham
12 / 12 Pomáhať
2 / 1 Pomaly
2 / 2 Pomíňajúci
6 / 6 Pominuteľné
1 / 1 Pominuteľní
1 / 1 Pominuteľnosťou
4 / 4 Pominuteľný
1 / 1 Pomoci
9 / 9 Pomocou
 
Počet Slovo
29 / 28 Pomohla
20 / 18 Pomohli
2 / 2 Pomôž
7 / 7 Pomôže
4 / 4 Pomôžete
13 / 13 Pomôžte
1 / 1 Pomôže
1 / 1 Pomôžete
1 / 1 Ponad
1 / 1 Pondelok
1 / 1 Ponecháte
9 / 9 Ponúka
5 / 4 Ponúkam
1 / 1 Ponúknuť
1 / 1 Popliesť
1 / 1 Popretkávané
2 / 2 Poprosila
1 / 1 Poprosili
1 / 1 Poprosíte
1 / 1 Poriadku
 
Počet Slovo
1 / 1 Porovnaním
1 / 1 Porozmýšľajte
1 / 1 Porozprávať
1 / 1 Porozumeli
1 / 1 Porozumenie
2 / 1 Porozumením
1 / 1 Porozumiete
21 / 21 Posiela
1 / 1 Posilnia
3 / 3 Posilnil
3 / 3 Posilňuje
1 / 1 Posilňujem
1 / 1 Posla
10 / 10 Poslal
1 / 1 Poslaní
1 / 1 Poslania
1 / 1 Poslaním
7 / 6 Posledné
17 / 17 Poslednom
1 / 1 Posledný
 
Počet Slovo
1 / 1 Poslednými
2 / 2 Poslúchajte
2 / 2 Poslúchať
1 / 1 Poslúchnite
2 / 2 Poslušnosťou
2 / 2 Poslúžim
1 / 1 Pôsobením
10 / 10 Pôsobí
1 / 1 Pôsobilo
11 / 10 Pôsobiť
16 / 15 Posolstiev
100 / 71 Posolstvá
2 / 2 Posolstvách
6 / 6 Posolstvám
198 / 191 Posolstvo
4 / 4 Posolstvom
2 / 2 Postará
1 / 1 Postaral
1 / 1 Postavil
2 / 2 Postavili
 
Počet Slovo
5 / 5 Postavte
1 / 1 Pôste
2 / 2 Postia
1 / 1 Postihnú
4 / 4 Postili
2 / 2 Postiť
12 / 12 Postite
3 / 3 Pôstne
6 / 6 Pôstnom
18 / 17 Pôstom
1 / 1 Postupne
1 / 1 Posúdiť
1 / 1 Posvätenú
1 / 1 Posvätených
1 / 1 Posvätilo
1 / 1 Posvätiť
1 / 1 Potešenie
2 / 2 Potešiť
1 / 1 Potešujem
1 / 1 Potešujete
 
Počet Slovo
1 / 1 Potrebám
4 / 4 Potrebné
8 / 7 Potrebu
11 / 8 Potrebuje
16 / 14 Potrebujete
1 / 1 Potrebujú
1 / 1 Potupovať
1 / 1 Potvrdila
1 / 1 Poučila
1 / 1 Poučoval
1 / 1 Poučujte
1 / 1 Poukazujem
1 / 1 Použije
1 / 1 Použil
1 / 1 Považovať
1 / 1 Povďačná
39 / 34 Povedala
7 / 7 Povedali
35 / 34 Povedať
5 / 5 Povedie
 
Počet Slovo
10 / 10 Povedzte
2 / 2 Poviem
1 / 1 Povinní
1 / 1 Povinnosť
8 / 8 Povolal
4 / 3 Povolaní
5 / 4 Povolanie
1 / 1 Povrchne
1 / 1 Povzbudenie
9 / 9 Povzbudením
6 / 6 Povzbudiť
1 / 1 Povzbuďte
2 / 2 Povzbudzovali
4 / 4 Povzbudzovať
14 / 13 Povzbudzujem
5 / 5 Povzbudzujte
2 / 2 Povzniesli
2 / 1 Poz
1 / 1 Pozdvihne
1 / 1 Pozdvihnite
 
Počet Slovo
3 / 3 Pozdvihuje
15 / 15 Požehná
15 / 14 Požehnala
2 / 2 Požehnané
11 / 10 Požehnania
34 / 31 Požehnanie
1 / 1 Požehnaným
3 / 3 Požehnanými
1 / 1 Požehnávala
1 / 1 Požehnávali
1 / 1 Požehnávate
1 / 1 Požehnnia
5 / 5 Pozemského
1 / 1 Pozemskej
2 / 2 Pozemskom
5 / 5 Pozemský
7 / 7 Pozemským
2 / 2 Pozemskými
5 / 4 Pozerajte
5 / 5 Pozerajúc
 
Počet Slovo
1 / 1 Pozerala
1 / 1 Pozerali
4 / 3 Pozerať
1 / 1 Pozeráte
2 / 2 Požiadala
3 / 3 Pozná
6 / 4 Poznám
2 / 2 Poznania
3 / 2 Poznaním
2 / 2 Poznaniu
3 / 3 Poznáte
2 / 2 Poznávaniu
1 / 1 Pozorovali
1 / 1 Pozorujte
3 / 3 Pozreli
6 / 6 Pozrite
18 / 17 Pozvala
1 / 1 Pozvané
2 / 2 Pozvania
577 / 557 Pozvanie
 
Počet Slovo
3 / 3 Pozvaniu
32 / 30 Pozvať
18 / 18 Pozýva
5 / 5 Pozývala
1 / 1 Pozývať
1 / 1 Poľavili
1 / 1 Pôsobíte
1 / 1 Pôst
1 / 1 Práca
5 / 4 Práce
1 / 1 Prachu
3 / 3 Práci
5 / 5 Pracovali
5 / 5 Pracovať
2 / 2 Prácu
4 / 4 Pracujete
1 / 1 Pracujúc
1 / 1 Prahnete
8 / 7 Praje
30 / 26 Prajem
 
Počet Slovo
2 / 2 Prajete
4 / 4 Prameň
1 / 1 Prameni
1 / 1 Prameniaca
1 / 1 Pramenila
5 / 5 Prameňom
2 / 2 Prav
6 / 6 Pravá
18 / 15 Pravde
2 / 2 Pravdivej
2 / 2 Pravdivú
3 / 2 Pravdivým
26 / 24 Pravdu
27 / 20 Pravdy
4 / 4 Pravého
8 / 8 Pravej
1 / 1 Pravidelné
1 / 1 Právo
11 / 9 Pravú
10 / 10 Pravý
 
Počet Slovo
1 / 1 Pravými
3 / 3 Praxe
1 / 1 Prázdnotou
1 / 1 Prázdny
1 / 1 Prázdnymi
321 / 238 Pre
1 / 1 Prebodávali
2 / 1 Prebudili
1 / 1 Prebudiť
2 / 2 Prebuďte
1 / 1 Prebúdzania
5 / 5 Prebýva
4 / 4 Prebývať
1 / 1 Prechádzajúc
1 / 1 Prechovávajú
13 / 11 Prečo
1 / 1 Predkladali
2 / 2 Predkladám
10 / 10 Predmety
2 / 2 Predniesť
 
Počet Slovo
1 / 1 Predrahému
1 / 1 Predstaviť
1 / 1 Predstavujem
1 / 1 Predstavujete
1 / 1 Predstúpte
9 / 9 Predtým
1 / 1 Prehĺbi
1 / 1 Prehĺbili
1 / 1 Prejaví
2 / 2 Prejaviť
1 / 1 Prejavuje
1 / 1 Prekáža
5 / 5 Prekaziť
1 / 1 Prekážkou
1 / 1 Preklínaním
1 / 1 Preklínať
3 / 3 Prekonať
2 / 2 Prekonáva
2 / 2 Prekrásnu
1 / 1 Prekrásny
 
Počet Slovo
1 / 1 Prekypovať
1 / 1 Preliata
1 / 1 Prelom
1 / 1 Premárnili
1 / 1 Premene
1 / 1 Premeni
1 / 1 Premenia
8 / 8 Premenil
3 / 3 Premenili
4 / 4 Premeniť
1 / 1 Premenu
1 / 1 Premieňa
1 / 1 Premôcť
1 / 1 Premohol
1 / 1 Premýšľajte
1 / 1 Prenášajú
1 / 1 Prenasledovaná
1 / 1 Prenasledovaniu
1 / 1 Prenecháva
1 / 1 Preniká
 
Počet Slovo
1 / 1 Preniknú
1 / 1 Prerazili
1 / 1 Presadil
2 / 2 Prestali
9 / 9 Prestania
1 / 1 Prestať
1 / 1 Pretekali
1 / 1 Pretkaný
215 / 162 Pretože
7 / 3 Pretože
1 / 1 Pretváral
1 / 1 Pretvárať
4 / 4 Pretvoril
1 / 1 Pretvorilo
1 / 1 Preukazovali
1 / 1 Preukážte
2 / 2 Preukazujete
1 / 1 Preukazujte
1 / 1 Prevelebnej
1 / 1 Preveľká
 
Počet Slovo
2 / 2 Prežiaril
1 / 1 Prežiarilo
1 / 1 Prežijete
1 / 1 Prežil
4 / 3 Prežili
1 / 1 Prežiť
28 / 26 Prežívajte
1 / 1 Prežíval
2 / 2 Prežívam
2 / 1 Prežívaná
1 / 1 Prežívaním
1 / 1 Prežívaniu
10 / 10 Prežívate
58 / 55 Pri
1 / 1 Priamo
2 / 2 Priania
2 / 1 Priať
1 / 1 Priateľ
3 / 3 Priateľmi
4 / 4 Priateľom
 
Počet Slovo
1 / 1 Pribl
1 / 1 Priblíži
3 / 3 Priblížila
15 / 15 Priblížili
9 / 9 Priblížiť
1 / 1 Priblížite
10 / 10 Priblížte
2 / 2 Približuje
3 / 3 Príbytok
15 / 14 Prichádza
12 / 12 Prichádzajú
1 / 1 Prichádzala
5 / 5 Prichádzať
4 / 4 Prichádzate
12 / 12 Príchod
2 / 2 Príchode
1 / 1 Príchodom
6 / 6 Príchodu
1 / 1 Pridali
7 / 6 Príde
 
Počet Slovo
2 / 2 Príďte
5 / 5 Prídu
1 / 1 Priepasti
1 / 1 Priestorov
1 / 1 Prihovárala
76 / 76 Prihováram
4 / 4 Príhovor
2 / 2 Príhovorom
8 / 8 Prijal
580 / 564 Prijali
29 / 26 Prijať
1 / 1 Prijatie
4 / 4 Prijíma
1 / 1 Prijímajte
1 / 1 Prijímam
1 / 1 Prijímanie*
2 / 2 Prijme
1 / 1 Príjmete
1 / 1 Přijmete
18 / 18 Prijmite
 
Počet Slovo
5 / 5 Prikázaní
4 / 4 Prikázania
10 / 10 Príklad
35 / 35 Príkladom
2 / 2 Príkladu
1 / 1 Prikryť
1 / 1 Príležitosť
2 / 2 Príliš
5 / 4 Prináša
6 / 6 Prinášajte
1 / 1 Prinášajúc
1 / 1 Prinášala
1 / 1 Prinášalo
30 / 30 Prinášam
4 / 4 Prinášate
1 / 1 Prináša
4 / 4 Prinesie
1 / 1 Prinesiem
1 / 1 Prineste
1 / 1 Prinestecmu
 
Počet Slovo
5 / 5 Priniesla
8 / 8 Priniesli
5 / 4 Priniesol
5 / 5 Priniesť
2 / 2 Pripomenúť
1 / 1 Príprav
9 / 7 Pripravené
1 / 1 Pripravenejší
1 / 1 Pripravenosť
1 / 1 Pripravenú
1 / 1 Pripravenými
1 / 1 Pripravila
1 / 1 Pripravovali
3 / 3 Pripravte
1 / 1 Pripravujem
3 / 3 Pripravujte
1 / 1 Pripútali
1 / 1 Pripútané
1 / 1 Pripútava
13 / 12 Príroda
 
Počet Slovo
1 / 1 Prírodu
4 / 4 Prírody
6 / 6 Prišiel
11 / 11 Prišla
2 / 1 Prišlo
1 / 1 Prísne
2 / 2 Prísť
1 / 1 Pristupovali
1 / 1 Prisľúbené
3 / 3 Prisľúbenia
1 / 1 Prisľúbila
1 / 1 Prišla
1 / 1 Pritiahli
1 / 1 Pritiahnu
2 / 2 Pritiahol
1 / 1 Pritom
15 / 15 Prítomnosť
18 / 18 Prítomnosti
11 / 10 Prítomných
5 / 5 Privádza
 
Počet Slovo
1 / 1 Prívetivosť
1 / 1 Priveľmi
13 / 12 Priviesť
1 / 1 Priviňte
1 / 1 Privítate
1 / 1 Privlastniť
1 / 1 Priznaniu
2 / 2 Priznať
3 / 3 Pro
4 / 4 Problémy
3 / 3 Prosby
1 / 1 Prosil
4 / 4 Prosili
94 / 79 Prosím
10 / 9 Prosiť
6 / 5 Prosíte
1 / 1 Prospešné
26 / 22 Proste
2 / 2 Prostrednicou
79 / 78 Prostredníctvom
 
Počet Slovo
2 / 2 Prostriedkom
18 / 16 Proti
1 / 1 Prozreteľnosti
1 / 1 Prúdi
23 / 23 Prvé
8 / 8 Prvom
7 / 7 Prvých
2 / 2 Prvým
1 / 1 Prvým
1 / 1 Pšeničné
2 / 2 Púčiky
2 / 2 Púšť
1 / 1 Pútnici
1 / 1 Pútnikmi
3 / 2 Pýcha
1 / 1 Pýchou
1 / 1 Pýchy
1 / 1 Pyšní
2 / 2 Pýtate
   
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. apríl 2021

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws