Jazyk 

Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená R-T

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo
2 / 2 R
1 / 1 Rád
1 / 1 Rade
1 / 1 Radi
105 / 90 Radosť
58 / 52 Radosti
3 / 3 Radostná
8 / 8 Radostne
3 / 3 Radostného
3 / 3 Radostnej
1 / 1 Radostnú
2 / 2 Radostný
9 / 9 Radostnými
84 / 73 Radosťou
1 / 1 Radovala
1 / 1 Radovali
11 / 11 Radujem
14 / 14 Radujte
12 / 12 Raja
1 / 1 Raji
 
Počet Slovo
1 / 1 Ram
1 / 1 Ranách
1 / 1 Ranenému
2 / 2 Ranených
1 / 1 Rannou
1 / 1 Ranným
1 / 1 Ranu
3 / 3 Rany
1 / 1 Raste
4 / 4 Rastie
4 / 4 Rástla
6 / 5 Rástli
2 / 2 Rástol
1 / 1 Rastu
20 / 20 Raz
1 / 1 Rečami
1 / 1 Rehoľníčky
1 / 1 Rehoľníkov
1 / 1 Reťazou
1 / 1 Riadi
 
Počet Slovo
1 / 1 Riadny
3 / 3 Rie
1 / 1 Riekou
1 / 1 Rili
9 / 9 Robí
4 / 4 Robia
1 / 1 Robil
1 / 1 Robila
1 / 1 Robím
13 / 11 Robiť
4 / 4 Robte
14 / 14 Ročne
4 / 4 Rodí
1 / 1 Rodiac
1 / 1 Rodili
2 / 2 Rodín
13 / 12 Rodina
34 / 32 Rodinách
1 / 1 Rodinnom
3 / 3 Rodinnú
 
Počet Slovo
2 / 2 Rodinu
12 / 11 Rodiny
4 / 4 Roka
3 / 3 Rokoch
3 / 3 Rokov
5 / 5 Roku
1 / 1 Ronilo
2 / 2 Rovnako
1 / 1 Rozbíjajte
1 / 1 Rozbiť
1 / 1 Rozbúrený
1 / 1 Rozdávať
4 / 4 Rozdielu
1 / 1 Rozháňa
1 / 1 Rozhodla
31 / 27 Rozhodli
1 / 1 Rozhodne
5 / 5 Rozhodní
1 / 1 Rozhodnosti
1 / 1 Rozhodnú
 
Počet Slovo
3 / 3 Rozhodnutia
1 / 1 Rozhodnutiach
1 / 1 Rozhodnutím
5 / 5 Rozhodol
1 / 1 Rozhovor
1 / 1 Rozhovore
1 / 1 Rozjíma
4 / 4 Rozjímajte
1 / 1 Rozjímam
1 / 1 Rozjímate
3 / 3 Rozličnými
1 / 1 Rozlišovať
1 / 1 Rozmnožujte
1 / 1 Rozmohol
3 / 3 Rozmýšľali
1 / 1 Rozmýšľania
1 / 1 Rozmýšľajúc
1 / 1 Rôznych
1 / 1 Rozpadá
1 / 1 Rozpoltenú
 
Počet Slovo
1 / 1 Rozpoznať
6 / 6 Rozprávajte
2 / 2 Rozprávali
5 / 5 Rozprávať
1 / 1 Rozptyľuje
1 / 1 Rožšíri
1 / 1 Rozširovať
1 / 1 Roztopí
1 / 1 Rozumel
1 / 1 Rozumeli
2 / 2 Rozumiem
4 / 4 Rozumieť
1 / 1 Rozumu
1 / 1 Rozveseľujete
1 / 1 Rte
12 / 11 Rúk
1 / 1 Rukám
12 / 11 Rukami
3 / 2 Rukou
26 / 22 Ruky
 
Počet Slovo
6 / 2 Ruže
12 / 11 Ruženca
14 / 10 Ruženec
4 / 4 Ruží
1891 / 634 Sa
4 / 4 Sám
2 / 2 Samé
5 / 5 Samého
1 / 1 Samote
1 / 1 Samotná
1 / 1 Samotné
2 / 2 Samotného
4 / 4 Samotných
1 / 1 Samotným
1 / 1 Samoľúbosť
3 / 2 Samých
72 / 67 Satan
8 / 8 Satana
4 / 4 Satanov
8 / 7 Satanovi
 
Počet Slovo
1 / 1 Satanského
1 / 1 Schopné
1 / 1 Schopnosť
1 / 1 Schopnými
52 / 47 Seba
28 / 27 Sebe
3 / 3 Sebectva
3 / 3 Sebectvo
4 / 4 Sebou
1 / 1 Seje
4 / 4 Semeno
5 / 2 Semenom
1 / 1 Semiačko
1 / 1 Sen
1 / 1 Sestier
2 / 2 Sestrám
5 / 5 Sestry
249 / 191 Si
6 / 6 Sila
4 / 4 Silami
 
Počet Slovo
3 / 3 Silné
1 / 1 Silne
2 / 2 Silnejšia
3 / 3 Silnejšie
14 / 14 Silný
10 / 10 Silou
3 / 3 Sily
1 / 1 Šírenie
2 / 2 Šíria
1 / 1 Šíriac
7 / 6 Šíriť
1 / 1 Šírite
1 / 1 Šírte
3 / 3 Situácie
2 / 1 Ska
1 / 1 Skala
1 / 1 Ske
1 / 1 Sklamanie
2 / 1 Škodia
1 / 1 Škodiť
 
Počet Slovo
1 / 1 Skončia
1 / 1 Skončil
3 / 3 Skončili
2 / 2 Skôr
1 / 1 Skromní
1 / 1 Skryté
1 / 1 Skrytosti
1 / 1 Skrývajú
105 / 86 Skrze
3 / 2 Sku
1 / 1 Skupín
2 / 2 Skupiny
2 / 2 Skúšať
3 / 3 Skúsenosť
1 / 1 Skúsenostiach
1 / 1 Skúsili
2 / 2 Skúškam
1 / 1 Skúšky
17 / 14 Skutkami
1 / 1 Skutkom
 
Počet Slovo
24 / 19 Skutky
2 / 2 Skuto
3 / 2 Skutočne
2 / 2 Skutočné
1 / 1 Skutočnosti
2 / 2 Skutočnosťou
1 / 1 Skutočnú
7 / 6 Skutočný
8 / 3 Sky
1 / 1 Sl
1 / 1 Slabosťami
2 / 2 Slabosti
1 / 1 Slabosťou
1 / 1 Slabý
1 / 1 Sláva
3 / 3 Sláve
1 / 1 Slávite
1 / 1 Slavko
1 / 1 Slávnostným
1 / 1 Slávou
 
Počet Slovo
1 / 1 Slávy
1 / 1 Sledovali
2 / 2 Slepí
2 / 1 Slepota
7 / 7 Slnka
1 / 1 Slnkom
3 / 3 Sloboda
5 / 5 Slobode
1 / 1 Slobodné
1 / 1 Slobodnej
1 / 1 Slobodnú
1 / 1 Slobodným
1 / 1 Slobody
7 / 6 Slov
48 / 30 Slová
3 / 3 Slovách
17 / 16 Slovami
1 / 1 Slove
1 / 1 Slovu
1 / 1 Služba
 
Počet Slovo
1 / 1 Slúži
2 / 2 Slúžia
3 / 3 Slúžiť
1 / 1 Služobnice
1 / 1 Slzami
4 / 4 Slzy
3 / 2 Smädní
1 / 1 Smädný
19 / 18 Sme
1 / 1 Smejem
1 / 1 Smeru
1 / 1 Smeruje
7 / 7 Smrti
4 / 4 Smrťou
1 / 1 Smútky
9 / 9 Smutná
1 / 1 Smutný
1 / 1 Smutných
3 / 3 Sna
1 / 1 Snaha
 
Počet Slovo
1 / 1 Snažia
1 / 1 Snažili
5 / 5 Snažíte
3 / 3 Snažte
74 / 69 So
1 / 1 Sobom
3 / 3 Soldová
586 / 374 Som
1 / 1 Souzeni
1 / 1 Soľou
1 / 1 Spája
1 / 1 Spánkom
3 / 3 Spása
13 / 13 Spáse
2 / 2 Spasenia
1 / 1 Spasený
2 / 2 Spasili
2 / 2 Spasiť
2 / 2 Spasiteľa
2 / 2 Spasiteľom
 
Počet Slovo
1 / 1 Spasiteľskú
2 / 2 Spásou
41 / 40 Spásy
1 / 1 Spí
1 / 1 Spievalo
1 / 1 Špinavú
1 / 1 Splnil
1 / 1 Splnila
1 / 1 Spojená
4 / 4 Spojení
2 / 2 Spojený
1 / 1 Spojili
1 / 1 Spokojne
1 / 1 Spokojní
2 / 2 Spokojnosti
2 / 2 Spoločenstva
7 / 6 Spoločenstve
6 / 5 Spoločenstvo
1 / 1 Spoločenstvu
7 / 7 Spoločne
 
Počet Slovo
5 / 5 Spolu
1 / 1 Spolucítenia
1 / 1 Spolupráci
1 / 1 Spolupracovali
1 / 1 Spomeňte
1 / 1 Spomenuli
1 / 1 Spôsobené
1 / 1 Spôsobenú
4 / 4 Spôsobmi
68 / 62 Spôsobom
1 / 1 Spôsobujú
5 / 5 Spoveď
1 / 1 Spovedali
4 / 4 Spovedi
3 / 3 Spozná
1 / 1 Spoznajte
1 / 1 Spoznajúc
4 / 4 Spoznal
44 / 39 Spoznali
2 / 2 Spoznalo
 
Počet Slovo
1 / 1 Spoznaní
1 / 1 Spoznanie
15 / 14 Spoznáte
1 / 1 Spoznáva
1 / 1 Spoznávania
1 / 1 Spoznávanie
3 / 3 Spoznávať
1 / 1 Spoľahnite
1 / 1 Správanie
3 / 3 Správne
1 / 1 Správnom
1 / 1 Správnu
4 / 4 Správnym
1 / 1 Spravodliv
2 / 2 Spravodliví
1 / 1 Spravodlivosť
1 / 1 Spravodlivosťou
2 / 2 Spravodlivých
1 / 1 Sprevádzali
2 / 2 Sprevádzam
 
Počet Slovo
1 / 1 Spýtajte
1 / 1 Spýtala
71 / 67 Srdca
1 / 1 Srdcami
1 / 1 Srdcí
71 / 61 Srdci
97 / 87 Srdciach
2 / 2 Srdciam
97 / 81 Srdcom
48 / 35 Srdcu
3 / 3 Stádo
16 / 16 Stal
36 / 35 Stále
33 / 31 Stali
45 / 43 Stane
12 / 12 Stanete
5 / 5 Stanú
2 / 2 Stará
1 / 1 Starať
2 / 2 Staráte
 
Počet Slovo
2 / 2 Starosťami
2 / 1 Starosti
2 / 2 Starostlivosť
1 / 1 Starostlivostí
1 / 1 Starosťou
1 / 1 Starší
3 / 3 Šťastia
6 / 6 Šťastie
3 / 3 Šťastiu
5 / 5 Šťastná
7 / 7 Šťastní
2 / 2 Šťastný
1 / 1 Stáť
8 / 8 Stať
1 / 1 Statočnými
1 / 1 Stáva
1 / 1 Stave
1 / 1 Stavia
1 / 1 Štedré
1 / 1 Štěstí
 
Počet Slovo
1 / 1 Štít
1 / 1 Stolu
1 / 1 Stonásobné
2 / 2 Stonásobnú
1 / 1 Stopách
1 / 1 Storočie
2 / 2 Strácate
3 / 3 Strach
5 / 4 Strachu
3 / 2 Strane
3 / 3 Stratení
1 / 1 Stratenosť
1 / 1 Stratí
1 / 1 Stratil
1 / 1 Strávenú
1 / 1 Strážil
2 / 2 Stredobodom
1 / 1 Stredom
6 / 6 Stretáte
2 / 2 Stretávate
 
Počet Slovo
1 / 1 Stretnúť
8 / 8 Stretnutia
5 / 5 Stretnutím
1 / 1 Stretnutiu
1 / 1 Strom
1 / 1 Stromoch
1 / 1 Stvorené
4 / 4 Stvorení
2 / 2 Stvoreniam
6 / 5 Stvorenie
1 / 1 Stvorený
6 / 6 Stvoril
11 / 11 Stvoriteľa
3 / 3 Stvoriteľom
9 / 9 Stvoriteľovi
1 / 1 Štvrtkové
4 / 4 Štvrtok
1 / 1 Su
2 / 2 Súčasnej
2 / 2 Súčasnosti
 
Počet Slovo
1 / 1 Súd
1 / 1 Sudcom
1 / 1 Súdil
2 / 2 Súdili
1 / 1 Súdu
1 / 1 Súladu
1 / 1 Súženia
2 / 1 Sú
9 / 5 Sv
6 / 6 Svätá
1 / 1 Svätcov
16 / 14 Sväté
30 / 29 Svätého
7 / 5 Svätej
11 / 11 Svätému
7 / 5 Svätí
2 / 2 Svätom
29 / 23 Svätosť
1 / 1 Svätosťou
7 / 6 Svätú
 
Počet Slovo
10 / 9 Svätých
6 / 6 Svätým
1 / 1 Svätom
1 / 1 Svedčí
5 / 5 Svedčili
18 / 18 Svedčiť
2 / 2 Svedčíte
2 / 2 Svedčte
1 / 1 Svedectvá
1 / 1 Svedectve
6 / 6 Svedectvom
1 / 1 Svedectvos
2 / 2 Svedkom
1 / 1 Svedomie
35 / 31 Sveta
45 / 43 Svete
1 / 1 Svetlá
1 / 1 Svetlami
47 / 36 Svetlo
21 / 20 Svetlom
 
Počet Slovo
7 / 7 Svetlu
7 / 7 Svetom
11 / 10 Svetu
1 / 1 Sviatkom
1 / 1 Sviatok
1 / 1 Sviatosť
1 / 1 Sviatostí
2 / 2 Svietili
1 / 1 Svietiť
1 / 1 Svietnikom
42 / 41 Svoj
177 / 153 Svoje
71 / 67 Svojho
103 / 94 Svojich
21 / 20 Svojim
26 / 24 Svojimi
62 / 59 Svojom
58 / 54 Svojou
1 / 1 Svornosť
1 / 1 Sy
 
Počet Slovo
311 / 165 Syna
45 / 41 Synom
2 / 2 Sýti
2 / 2 Sýtil
1 / 1 Šľachetným
1 / 1 Šľapaje
1 / 1 Sľúbte
46 / 43 Sŕdc
1 / 1 Ta
1 / 1 Ťa
1 / 1 Tajomná
1 / 1 Tajomný
1 / 1 Tajomstvá
1 / 1 Tajomstvách
7 / 7 Tajomstvo
179 / 158 Tak
2 / 2 Také
1 / 1 Takého
1 / 1 Takéto
4 / 4 Takí
 
Počet Slovo
1 / 1 Takou
22 / 21 Takto
2 / 2 Taký
2 / 2 Takých
1 / 1 Takými
5 / 5 Takýmto
17 / 13 Tam
1 / 1 Ťarcha
4 / 4 Táto
6 / 6 Ťažká
1 / 1 Ťažkej
1 / 1 Ťažkému
1 / 1 Ťažkom
1 / 1 Ťažkosť
2 / 2 Ťažkostiach
2 / 2 Ťažký
1 / 1 Ťažší
16 / 6 Te
3 / 3 Teda
6 / 5 Tej
 
Počet Slovo
2 / 2 Telesný
1 / 1 Televízor
5 / 5 Telom
1 / 1 Temnote
1 / 1 Temných
8 / 6 Ten
81 / 74 Tento
2 / 2 Teplé
2 / 2 Teplo
1 / 1 Teplom
2 / 2 Teplým
51 / 47 Teraz
1 / 1 Tešila
2 / 2 Tešili
1 / 1 Tešiť
1 / 1 Tešiteľom
3 / 2 Ti
27 / 23
1 / 1 Tiché
1 / 1 Tichí
 
Počet Slovo
11 / 11 Tichosti
1 / 1 Tichosťou
5 / 5 Tie
1 / 1 Tiecť
1 / 1 Tiel
17 / 16 Tieto
1 / 1 Tiež
8 / 8 Tisíc
2 / 1 Tí
9 / 8 Tma
11 / 11 Tmu
4 / 4 Tmy
22 / 21 Toho
1 / 1 Tohoto
3 / 2 Toli
1 / 1 Tolmi
108 / 100 Tomto
27 / 27 Tomu
1 / 1 Tôňa
2 / 1 Tos
 
Počet Slovo
50 / 46 Toto
5 / 5 Tou
4 / 4 Toľko
1 / 1 Toľkokrát
4 / 3 Trápenia
1 / 1 Trápenie
1 / 1 Tri
1 / 1 Triumf
1 / 1 Triumfovať
1 / 1 Trochu
1 / 1 Trpel
3 / 3 Trpela
2 / 2 Trpezlivo
4 / 4 Trpezlivosť
5 / 5 Trpezlivosťou
9 / 9 Trpí
1 / 1 Trpiaceho
1 / 1 Trpiacu
4 / 3 Trpíte
1 / 1 Trpká
 
Počet Slovo
1 / 1 Trvajú
16 / 16 Trvalo
68 / 62 Tu
13 / 13 Túto
1 / 1 Tužba
1 / 1 Túžbe
4 / 4 Túžbu
3 / 3 Túžby
2 / 2 Túžia
1 / 1 Túžili
2 / 2 Túžim
3 / 3 Túžiť
1 / 1 Túžob
10 / 9 Túžte
1 / 1 Tv
8 / 7 Tvár
2 / 2 Tváre
1 / 1 Tvári
1 / 1 Tvoja
1 / 1 Tvojho
 
Počet Slovo
1 / 1 Tvorstva
3 / 3 Tvrdé
1 / 1 Tvrdosti
1 / 1 Tvrdým
87 / 71 Tých
33 / 32 Týchto
46 / 39 Tým
3 / 3 Tými
3 / 3 Týmto
3 / 3 Týždeň
1 / 1 Týždňom
1 / 1 Tých

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. október 2020

 


Wap Home | Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN]

Powered by www.medjugorje.ws